Základným kameňom kryptomien je technológia blockchain, s ktorou prišiel ako prvý Bitcoin. Táto technológia vyžaduje počítačový výkon na overovanie jednotlivých transakcií. Alebo aspoň takto je najčastejšie ťažba definovaná. Keď sa ale pozrieme pozornejšie, zistíme, že overovanie transakcií Bitcoinu je značne jednoduchý proces a zvládne ho bez problémov aj mobilný telefón. Nasleduje teda otázka, z akého dôvodu je k ťažbe Bitcoinu používané obrovské množstvo špecializovaných zariadení, ktoré majú spoločne spotrebu dnes približne 3,93 GW za hodinu? Pre porovnanie, ide o ekvivalent spotreby 1300 rodinných domov za jeden rok.

Ťažba kryptomien (mining) a ich typy

 1. Proof of Work (POW)
 2. Proof of Stake (POS)
 3. Masternody
 4. Ostatné

Prvý typ, Proof of Work, je práve rovnakým typom, aký používa blockchain Bitcoinu. Na tento typ sa používajú veľmi výkonné zariadenia (grafické karty, ASIC), ktoré sú aj energeticky veľmi náročné. Podrobne sa na túto problematiku pozrieme ďalej.

Druhý typ, Proof of Stake, funguje trošku odlišne. Tento typ sa neťaží na grafických kartách alebo asikoch, ale priamo v peňaženkách osôb, ktoré už túto menu vlastnia. Veľkosť odmeny sa určuje podľa počtu mincí, ktoré daná osoba v peňaženke má.

Tretí typ, Masternody, funguje ako nadstavba na súčasnú sieť. Jeden z najznámejších je Darkcoin, dnes známy ako DASH. Pre vytvorenie maternodu potrebujete špecifické množstvo mincí, zamknutých v peňaženke a používané na anonymné transakcie v danej sieti. U DASH ide o 1000 DASH (150 000 USD). Keď potom niekto chce poslať anonymnu transakciu, pošle ju cez masternody, kde sa rozpadnú medzi veľké množstvo transakcií medzi masternodama, a dôjde tým k vytvoreniu (viacmenej) anonymity.  

Štvrtý typ, Ostatné, sú skôr okrajové možnosti ako ťažiť. Príkladom je plánovaný DOGE-ETH bridge, kde sa budú overovať transakcie medzi peňaženkou s DOGE a ETH smart kontraktom a umožňovať presun mincí z DOGE blockchainu na Ethereum, kde bude v podobe tokenu.

Na čom sa dajú ťažiť kryptomeny

 1. Procesor
 2. Grafická karta
 3. FPGA
 4. ASIC

Procesor je nesmierne univerzálna výpočtová jednotka. Väčšina mien na ňom začínala. Akonáhle sa podarilo vytvoriť program, ktorý dokázal danú menu ťažiť na grafických kartách, od ťažby na procesoroch sa veľmi ustúpilo. Nasledovalo FPGA a skok na ASIC, aké poznáme dnes. ASIC je zariadenie špecializované na ťažbu konkrétneho algoritmu a dosahuje veľmi vysoký pomer medzi spotrebovanými wattmi a výkonom. Nevýhodou je, že ho nemožno prepínať na odlišné algoritmy.

Existujú meny, ktoré sú CPU-only, tj. sú len pre procesor, a kedykoľvek sa objaví program na ťažbu na grafických kartách, hneď sa mena upravuje tak, aby nebola na grafiku vhodná. Týchto mien je ale veľmi málo.

Veľké množstvo altcoinov sa dnes ťaží na grafických kartách. Akonáhle vznikne ASIC pre danú menu, grafické karty ustúpia alebo vývojári danej meny vykonajú zásah a zmenia ťažbu tak, aby nebola pre daný ASIC vhodná. Príkladom je Monero, kde je už 10. verzia (Monero_r).

Prvý ASIC, na ktorom som ťažil, bol Antminer S1. Toto zariadenie prestalo byť ziskové približne mesiac po doručení k nám, a keby sme ho zapojili o týždeň neskôr, nikdy by sa nám investícia do neho nevrátila. Od toho okamihu, do dneška, ide o ťažítko na ťažbu nevhodné (nepočítam prípad, kedy by sa kradla elektrická energia).

Pre zhodnotenie, či je ťažba mŕtva, alebo nie, potrebujeme dve veci

 1. Pochopiť ako funguje ťažba
 2. Pozrieť sa na ekonomiku ťažby

Pre jednoduché vysvetlenie si vytvoríme vzorovú menu s názvom Bitcoin Príklad 1 (skratka BP1) s týmito parametrami:

 • Dĺžka bloku: 10 minút
 • Počet blokov za deň: 144 blokov (6 blokov za hodinu * 24 hodín)
 • Odmena za blok: 50 BP1
 • Priemerný počet transakcií v bloku: 5
 • Priemerný počet čakajúcich transakcií na spracovanie pre každý blok: 5
 • Cena 1 ks BP1: 0,1 USD
 • Počet rovnako výkonných počítačov v sieti 99 + 1 náš (celkom 100 ks)
 • Hodnota 1 počítača: 650 USD
 • Spotreba 1 počítača za deň: 2,4 USD
 • Opotrebovanie siete: 1 rok (tj. existuje 52560 blokov = 144 blokov * 365 dní)
 • Obtiažnosť ťažby: hash začínajúci tromi nulami „000“
 • Algoritmus: zjednodušený SHA256 (ako Bitcoin)

Poznámky: Počítače sú všetky rovnaké, majú rovnakú spotrebu, sú na internete, ťažia rovnakú vec, sú rovnako nastavené. Pre vysvetlenie berme do úvahy, že ostatné parametre sú všetky v zhode.

Budúci prevádzkovateľ ťažby si vydal 1 počítač za 650 USD vrátane DPH, nastavil ho a pripojil k internetu. V sieti už bolo ďalších 99 počítačov, takže celkom pracovalo 100 počítačov. Teraz sa pustíme do ťažby.

Ako funguje ťažba kryptomien?

Krok 1: Overenie transakcií

Náš novo pripojený počítač sa pozrie na transakcie, ktoré čakajú na spracovanie a zistí, že ich tam je 5. Vezme si ich, overí ich a dôjde k záveru, že všetky transakcie sú v poriadku.

transakce ok

Ak by nebola niektorá z transakcií v poriadku, bola by zamietnutá a vymazaná.

Krok 2: Vytvorenie hashe bloku

Náš počítač následne vezme overené transakcie, pridá k nim predchádzajúci finálny hash bloku a vytvorí nový hash.

transakce s hashem

Tento hash vyzerá napríklad takto:

66976fab6170b01c4a6544442d432389b2eaace3fd8e6d49207552

Ak by toto bol finálny hash bloku, tak by nespĺňal podmienku obtiažnosti (máme ju nastavenú, že hash musí začínať tromi nulami) a počítač by musel čakať, až dorazia ďalšie transakcie, ktoré priradí k existujúcim a vytvorí z nich nový hash. Bude dúfať, že sa náhoda zíde tak, aby spĺňal vyššie zmienenú podmienku. Preto je sem vložený ďalší krok, kde sa k tomuto hashu priradí náhodné číslo, nazvané nounce, z čoho sa vytvorí finálny hash.

Krok 3: Vloženie nounce

Teraz prichádza najnáročnejšia časť na počítačový výkon. Hľadanie správnej nounce.

Nounce: 10215

Finálny hash: 08f24525d42a1fbb819fae56c415ef92a200aa2ba6544442d43238

transakce s hashem a nounci

Tento hash nespĺňa podmienku (tri nuly), preto je zvolená iná nounce.

Nounce: 65877742

Finálny hash: 00044442d432389b2eaace3fd8e6d49207552f280026e5370cfe0e

V temto okamihu sa podarilo nájsť finálny hash, ktorý spĺňa podmienku. Vďaka tomuto hashu náš počítač dostane odmenu vo výške 50 BP1 a hash je odoslaný do siete.

Krok 4: Ďalší blok

Počítač sa opäť pozrie na čakajúcu transakciu, a začne od kroku 1.

Stále Ti príde, že je ťažba záležitosťou iba ajťákov? V Crypto Kingdom našim partnerom pripravujeme komplexné školenie, kde ťažbe, jej rizikám a potenciálu, porozumie úplne každý. Navyše sa za Teba postaráme o kompletnú správu Tvojich strojov a nastavenie ťažby.

Chcem ťažiť s vami!

Ekonomika ťažby

Prvé dva mesiace bude ťažba vyzerať následovne:

 • Náš počítač je v sieti 100 počítačov s rovnakým výkonom, takže podľa štatistiky a parametrov meny, náš počítač nájde 1 zo 100 blokov
 • Denne sa v PB1 vytvorí 144 blokov, náš počítač teda nájde priemerne 1,44 blokov denne.
 • Za každý blok obdrží 50 BP1, tj. celkom 72 BP1 za deň.
 • Hodnota BP1 je 0,1 USD, takže celkový príjem je 7,2 USD za deň. Spotreba elektrickej energie je 2,4 USD. Zisk je teda 7,2 – 2,4 = 4,8 USD/deň.
 • Obstarávacia cena stroja je 650 USD, takže návratnosť zariadenia je 135,4 dní (~4,35 mesiaca).

Ak by sa nič nezmenilo, tak sú čísla veľmi priaznivé a nákup počítača na ťažbu by bol veľmi zaujímavý. Problém nastane v okamihu, keď si túto príležitosť všimne väčšie množstvo ľudí a rozhodnú sa investovať do počítačov. My nebudeme mať 1 zo 100 počítačov, ale napríklad 1 z 200 počítačov, potom by ekonomika 3. a 4. mesiaca vychádzala:

 • Náš počítač nájde 1 zo 200 blokov.
 • Denne v PB1 sa vytvorí 144 blokov, náš počítač teda nájde priemerne 0,72 bloku denne.
 • Za každý blok obdrží 50 BP1, tj. celkom priemerne 36 BP1 za deň.
 • Hodnota BP1 je 0,1 USD, takže celkový príjem je 3,6 USD za deň. Spotreba elektrickej energie je 2,4 USD. Zisk je teda 3,6 – 2,4 = 1,2 USD/deň.
 • Obstarávacia cena stroja je 650 USD, takže návratnosť zariadenia je 541 dní (~ 18 mesiacov).

Tento stav by trval jeden mesiac a následne by sa objavila technologická novinka a cena BP1 vyrástla na 0,3 USD / kus. Potom by 5. mesiac vychádzal nasledovne:

 • Náš počítač nájde 1 z 200 blokov.
 • Denne v PB1 sa vytvorí 144 blokov, náš počítač teda nájde priemerne 0,72 bloku denne.
 • Za každý blok obdrží 50 BP1, tj. celkom priemerne 36 BP1 za deň.
 • Hodnota BP1 je 0,3 USD, takže celkový príjem je 10,8 USD za deň. Spotreba elektrickej energie je 2,4 USD. Zisk je teda 3,6 – 2,4 = 8,4 USD/deň.
 • Obstarávacia cena stroja je 650 USD, takže návratnosť zariadenia je 77 dní (~ 2,5

Pretože návratnosti vychádzajú veľmi pekne (2,5 mesiaca) a BP1 nám stále rastie na cene (z 0,1 vyrástol na 0,3 USD), rozhodne sa veľké množstvo ľudí nakúpiť počítač a ťažiť. Počítače sú ale nedostupné a dorazia s oneskorením 2 mesiacov. V týchto dvoch mesiacoch sa výrazne zhoršil sentiment okolo kryptomien a BP1 klesla z dôvodu nedodržania míľnikov cestnej mapy späť na 0,1 USD za kus. Situácia bude vyzerať pre 8. mesiac takto:

 • Náš počítač nájde 1 z 1 000 blokov.
 • Denne v PB1 sa vytvorí 144 blokov, náš počítač teda nájde priemerne 0,144 blokov denne.
 • Za každý blok obdrží 50 BP1, tj. celkom priemerne 7,2 BP1 za deň.
 • Hodnota BP1 je 0,1 USD, takže celkový príjem je 0,72 USD za deň. Spotreba elektrickej energie je 2,4 USD. Zisk je teda 0,72 – 2,4 = – 1,68 USD/deň.
 • Obstarávacia cena stroja bola 650 USD, takže návratnosť zariadenia je nikdy, zariadenie je v ztrate.

Teraz si urobme prehľad:

Mesiac Tržba za mesiac Energia za mesiac Zisk za mesiac
1 7,2 * 30 = 216 USD 2,4 * 30 = 72 USD 216 – 72 = 144 USD
2 7,2 * 30 = 216 USD 2,4 * 30 = 72 USD 216 – 72 = 144 USD
3 3,6 * 30 = 108 USD 2,4 * 30 = 72 USD 108 – 72 = 36 USD
4 3,6 * 30 = 108 USD 2,4 * 30 = 72 USD 108 – 72 = 36 USD
5 10,8 * 30 = 324 USD 2,4 * 30 = 72 USD 324 – 72 = 252 USD
6 10,8 * 30 = 324 USD 2,4 * 30 = 72 USD 324 – 72 = 252 USD
7 10,8 * 30 = 324 USD 2,4 * 30 = 72 USD 324 – 72 = 252 USD
8 0,72 * 30 = 21,6 USD 2,4 * 30 = 72 USD 21,6 – 72 = -50,4 USD

 

Toto bol len ukážkový príklad, na ktorom sa dala urobiť demonštrácia, ako sa trh mení a že nie je možné počítať návratnosť len z aktuálnej výnosnosti.

Vedel si, že pri ťažbe s Crypto Kingdom neriskuješ, že nastanú stratové mesiace, pretože ak nastanú, uhradíme celú stratu za Teba?

Chcem ťažiť bez rizika stratových mesiacov.

Urobme si ešte jeden model, a to prípad, keď sa predá BP1 len za elektrinu a zvyšok sa nechá. Potom to vychádza nasledovne:

Mesaic Zisk za mesiac Cena BP1 Počet coinov Kumulácia
1 216 – 72 = 144 USD 0,1 USD 1 440 za mesiac 1 440
2 216 – 72 = 144 USD 0,1 USD 1 440 za mesiac 2880
3 108 – 72 = 36 USD 0,1 USD 360 za mesiac 3240
4 108 – 72 = 36 USD 0,1 USD 360 za mesiac 3600
5 324 – 72 = 252 USD 0,3 USD 840 za mesiac 4440
6 324 – 72 = 252 USD 0,3 USD 840 za mesiac 5280
7 324 – 72 = 252 USD 0,3 USD 840 za mesiac 6120
8 21,6 – 72 = -50,4 USD 0,1 USD x

 

Ak by sa počítač vydal na začiatku 1. mesiaca a mince sa predali v 7. mesiaci, celkový zisk by bol 6 120 BP1 * 0,3 USD = 1 836 USD.

Ak by sa mince predávali každý mesiac a žiadne mince by sa nedržali, vstup opäť v 2. mesiaci, zisk v 7. mesiaci by bol 1 116 USD.

V oboch prípadoch je zaplatený stroj. To sa nedá povedať o investorovi, čo do ťažby vstúpi na začiatku 7. mesiaca. Pretože bol vysoký dopyt na stroje, a tie boli nedostupné, cena stroja vzrástla na 1000 USD, pre jednoduchú kalkuláciu to bolo 1000 USD náklad / 252 USD zisk = 4 mesiace návratnosť. Lenže od ôsmeho mesiaca bolo v sieti strašne veľa strojov, odmena bola malá a bolo nutné prepnúť na niečo iné, čo je aspoň trošku v zisku. Pokiaľ majiteľ počítača držal vyťažené BP1, tak zistil, že cena začala postupne klesať z 0,3 späť na 0,1 USD / kus. Takže tam, kde mal 252 USD na mesiac zisk, tj. 840 mincí, má zrazu len 84 USD / mesiac

Teraz prišla depresia, strach, pochybnosti. V uliciach tečie krv.  

Máme koniec roka 2014, ťažba prestala byť profitabilná, krypto končí, objavujú sa články, že sa pozrieme na 1/50 ceny a že krypto má to najlepšie za sebou. Počkať, chcel som povedať 2018. Nie, možno to bolo 2011? Ono sa to stále opakuje dokola, tak jeden stratí trošku prehľad.

Otázka: To všetko znie strašne pekne, ale kedy zase Bitcoin vyrastie na 20 000 USD.

Vyššie spomínaný príklad nebol vzhľadom k BTC, ale k Etherea. A výnosnosť ťažby Etherea vychádza nasledovne:

ethereum-mining-tezba

Otázka: Počkať, ten najväčší rast v roku 2017/2018 bol vlastne najmenší peak výnosnosti od roku 2016?

Přesně tak. Pokud by někdo koupil těžební počítač začátkem roku 2016 za 60 000 Kč a mince držel přesně 2 roky, a pak je prodal, celkový zisk by byl 960 000 Kč. Pokud by s tím samým počítačem mince každodenně směňoval za USD, udělal by zisk 155 000 Kč. Pokud by mince prodal dneska, zisk by měl 106 000 Kč.

Presne tak. Ak by niekto kúpil ťažobný počítač začiatkom roka 2016 za 60 000 € a mince držal presne 2 roky, a potom ich predal, celkový zisk by bol 960 000 € . Ak by s tým istým počítačom mince každodenne vymieňala za USD, urobil by zisk 155 000 €. Ak by mince predal dneska, zisk by mal 106 000 €.

Otázka: Jak to vyzeralo, keď sa ľudia pustili do ťažby s vidinou 4 mesačného zisku?

eth-mining-tezba-2

Kompletne to vynechalo celý jeden cyklus a ťažba len klesala.

Otázka: No áno, ale nič také ako ETH v minulosti nebolo, takže toto porovnávať s ostatnými krypto nemá zmysel, nie?

Tak sa pozrime napríklad na Litecoin

litecoin-mining-tezba

Alebo Vertcoin

vertcoin-mining-tezba

Alebo Dash

dash-mining-tezba

Zhrnutie

Ťažba PoW náročná nie je, náročné je hľadanie správneho náhodného čísla (nounce) a vytvorenie finálneho hashu, a práve na to sa spotrebováva také množstvo elektrickej energie

Oproti tomu ziskovosť ťažby má dva faktory: počet počítačov, čo hľadá v sieti a cena, za jednu mincu, napríklad 1 BTC alebo 1 ETH. To, že dnes je návratnosť 2 mesiace, 1 rok, 5 rokov je len zaujímavé číslo, ktoré vám povie, aká by bola vaša návratnosť, keby sa súčasná situácia nijako nezmenila. S tým ale určite nemôžete počítať. O tom, za ako dlho sa stroj naozaj vráti, to ale nehovorí vôbec nič. Priemerná návratnosť za posledných 5 rokov, pri veľmi konzervatívnom prístupe, je 1 rok a 3 mesiace.

Vďaka nášmu mining laboratóriu a našej spolupráci, s tímom obchodníkov i analytikov sme ale schopní tieto faktory úspešne predikovať, a dokonca si ťažbu i vopred otestovať. Preto takmer instantne prepíname na ťažbu kryptomien, ktorých návratnosť je v daný čas najväčšia. Chceš ťažiť s nami?

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Dariusz Matuszyński.

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom Facebooku a najnovšie aj na Instagrame Twitteri

Páči sa ti tento článok? Denne publikujeme najnovšie informácie (nie len) zo sveta kryptomien. Sleduj nás aj na Faceboku a nezmeškaj nové články.

Binance
Páči sa ti tento článok? Denne publikujeme najnovšie informácie (nie len) zo sveta kryptomien. Sleduj nás aj na Faceboku a nezmeškaj nové články.

Binance