Zásady používania súborov cookie (EÚ)

1. Prevádzkovateľ

Spoločnosť Diamond Media s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A,  Mesto: 831 06, IČO: 53801024, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.152893/B, (ďalej ako „Diamond Media“, „ prevádzkovateľ“ alebo „my“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje („“ alebo „osobné údaje“) návštevníkov webových stránok („dotknutá osoba“ alebo „používateľ“ alebo „Vy“) kryptomagazin.sk v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“ alebo „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Na našich webových stránkach používame cookies na zlepšenie funkcionality. Prehliadaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov: písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo emailom na kryptomagazinslovensko@gmail.com

2. Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. nová tretia strana, úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií.

3. Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou, vrátane priamej reklamy.

4. Aké cookies používame

  • Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
  • Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
  • Reklamné slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Zoznam Cookies:

Cookie Doména Typ Popis Doba používania
test_cookie .doubleclick.net Reklama Test_cookie nastavuje doubleclick.net a používa sa na určenie, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie. 15 minút
IDE .doubleclick.net Reklama Súbory cookie Google DoubleClick IDE sa používajú na ukladanie informácií o tom, ako používateľ používa webovú stránku, aby jej prezentoval relevantné reklamy a podľa profilu používateľa. 1 rok a 24 dní
ab .agkn.com Reklama Tento súbor cookie, ktorý vlastní agkn, sa používa na cielenie a reklamné účely. 1 rok
mc .quantserve.com Reklama Quantserve nastavuje súbor cookie mc na anonymné sledovanie správania používateľov na webovej lokalite. 1 rok a 1 mesiac
CMID .casalemedia.com Reklama Casale Media nastavuje tento súbor cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov pre cielenú reklamu. 1 rok
CMPS .casalemedia.com Reklama Súbor cookie CMPS nastavuje spoločnosť CasaleMedia na anonymné sledovanie používateľov na základe návštev webových stránok používateľa, na zobrazovanie cielených reklám. 3 mesiace
CMPRO .casalemedia.com Reklama Súbor cookie CMPRO nastavuje spoločnosť CasaleMedia na anonymné sledovanie používateľov a na cielenú reklamu. 3 mesiace
_gid .kryptomagazin.sk Analytika Súbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a anonymne navštevované stránky. 1 deň
_gat_gtag_UA_64706483_1 .kryptomagazin.sk Analytika Nastavená spoločnosťou Google na rozlíšenie používateľov. 1 minúta
_ga_BKTSGKPX5N .kryptomagazin.sk Analytika Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. 2 roky
_ga .kryptomagazin.sk Analytika Súbor cookie _ga nainštalovaný službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov. 2 roky
__gads .kryptomagazin.sk Analytika Súbor cookie __gads nastavený spoločnosťou Google je uložený pod doménou DoubleClick a sleduje, koľkokrát sa používateľom zobrazí reklama, meria úspešnosť kampane a vypočítava jej príjmy. Tento súbor cookie je možné čítať iba z domény, v ktorej sú nastavené, a nebude sledovať žiadne údaje pri prehliadaní iných stránok. 1 rok a 24 dní
u .agkn.com Analytika Tento súbor cookie používa Bombora na zhromažďovanie informácií, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, aby pomohli pochopiť, ako sa webové stránky používajú alebo ako efektívne sú marketingové kampane, alebo aby pomohli prispôsobiť webové stránky návštevníkom. 1 rok
CMTS casalemedia.com Ostatné Bez popisu 3 mesiace
route appsha1.cointraffic.io Ostatné Bez popisu session/relácia
SRVGROUP appsha1.cointraffic.io Ostatné Bez popisu session/relácia
d .quantserve.com Výkonnostné Quantserve nastavuje tento súbor cookie na anonymné sledovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. 3 mesiace

 

*Zoznam cookies sa na našej webovej stránke môže variovať v závislosti od zmien funkcionalít našej webovej stránky, jej zabezpečenia a iného nastavenia umožňujúceho jej riadnu prevádzku. Nie je technicky možné poskytnúť úplný a nemenný zoznam cookies.

5. Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

6. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe výkonu nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte: právo namietať – máte právo kedykoľvek vzniesť námietku, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu, ktoré sa Vás týka.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, máte: právo na odvolanie súhlasu – máte právo Váš súhlas so spracovaním na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním OÚ sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť: Spoločnosť Diamond Media s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A,  Mesto: 831 06, IČO: 53801024, alebo na e-mailovej adrese kryptomagazinslovensko@gmail.com. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/.

7. Súhlas s používaním cookies

Cookies používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas a jeho rozsah nám udelíte pri prvej návšteve našich webových stránok a v závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača vždy po uplynutí nastavenej doby alebo po jeho každom ďalšom spustení. Súbory cookies si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vymazať z Vášho zariadenia buď prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo priamo z príslušného adresára vo Vašom zariadení.

Upozorňujeme, že v prípade vymazania alebo nepovolenia cookies Vám naše webové stránky nemusia zobraziť alebo ponúknuť niektoré časti alebo funkcionality a niektoré stránky sa nemusia správne zobraziť alebo môžu byť neprístupné.

8. Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať.

Návod na úpravu nájdete na nasledujúcich stránkach:

Google Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Internet Explorer
Edge

9. Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

10. Ako nás môžete kontaktovať?