Návod na sviečky a OHLC graf
Návod na sviečky a OHLC graf. Zdroj: Shutterstock.com/Diego Ioppolo

OHLC sviečkový graf je najčastejšie používaný typ grafu, ktorý sa využíva pri technickej analýze. Skratka OHLC predstavuje 4 rôzne ceny, ktoré každá sviečka obsahuje. Sviečkový OHLC graf je z hľadiska poskytovania informácií dosť podobný stĺpcovému grafu. Ako však uvidíte, hlavnou výhodou oproti iným grafom je jeho jednoduché a prehľadné vizuálne zobrazenie.

V tomto návode si predstavíme, čo znamenajú jednotlivé typy cien na cenovom OHLC grafe a taktiež si ukážeme niektoré najzákladnejšie sviečkové patterny.

Základné 4 ceny

Medzi základné typy grafov patria predovšetkým:

 • Bodový graf
 • Líniový graf
 • Stĺpcový graf
 • OHLC graf
 • Poinf and figure graf
 • Renko graf
 • Kagi graf

Predmetom tohto článku bude predovšetkým typ grafu OHLC. Tento graf sa používa najmä preto, lebo dokáže najlepšie vizualizovať súčasné dianie na trhu. Predtým, ako si budeme ukazovať jednotlivé sviečkové patterny a samotné sviečky, je podstatné si vysvetliť čo znamená táto skratka OHLC.

 • O – Open cena 
 • H – High cena
 • L – Low cena
 • C – Close cena
 • Open cena – Je to otváracia cena, ktorá predstavuje prvú cenovú hladinu, na ktorej sa obchoduje za daný časový interval.
 • High cena – Je to najvyššia cena, ktorá bola dosiahnutá počas obchodovania za daný časový interval.
 • Low cena – Je to najnižšia cena, ktorá bola dosiahnutá počas obchodovania za daný časový interval.
 • Close cena – Je to uzatváracia cena, ktorá predstavuje poslednú cenovú hladinu, na ktorej sa obchoduje za daný časový interval.

Časový interval je určený podľa nastavenej dĺžky. Ak napríklad zvolíte denný graf, tak každá sviečka bude reprezentovať pohyb ceny za daný obchodný deň. Ak si zvolíte napríklad 1 hodinu, sviečka bude reprezentovať pohyb ceny za danú hodinu.

Rozbor sviečky

Po tom, ako sme si úspešne definovali, čo znamenajú jednotlivé ceny, môžeme pokračovať samotnou sviečkou. Každá sviečka sa skladá z dvoch základných častí – telo sviečky a knôty.

Telo sviečky predstavuje interval pohybu ceny medzi otváracou a uzatváracou cenou. Vizuálne ho môžeme identifikovať ako obdĺžnikovú časť, ktorá je zväčša vyplnená zelenou alebo červenou farbou, podľa toho, o aký trend ide.

Knôty sviečky reprezentujú extrémne hodnoty, a teda maximálnu a minimálnu cenu, ktorá bola dosiahnutá za daný časový interval. Vizuálne ich vieme identifikovať ako vertikálne čiary, ktoré vystupujú z tela sviečky.

 

Býčia a medvedia sviečka
Býčia a medvedia sviečka
Sviečkový graf
Sviečkový graf. Zdroj: TradingView

Býčia vs. medvedia sviečka

Základným identifikátorom medzi býčou a medveďou sviečkou je, samozrejme, na prvý pohľad zelená farba, na rozdiel od červenej. Ale väčšinou si viete farby prispôsobovať na grafe podľa toho, akú farbu chcete vy. Farba preto nie je jediným rozdielom, ktorý vieme na sviečke identifikovať.

Základný rozdiel medzi býčou a medveďou sviečkou je v tom, že ich pozícia otváracej a uzatváracej ceny je opačná. Pre lepšie pochopenie si zobrazíme jednotlivé 4 druhy cien na obidvoch typoch sviečky.

Medvedia sviečka
Medvedia sviečka

Na prvom obrázku hore vidíme medvediu sviečku, kde je telo sviečky ohraničené odspodu uzatváracou cenou a zhora otváracou cenou. Inak povedané, znamená to, že cena sa za danú časovú periódu uzavrela nižšie ako sa otvorila, a preto je výsledkom tejto periódy pokles cenovej hladiny.

Býčia sviečka
Býčia sviečka

Na druhom obrázku hore vidíme býčiu sviečku, kde je telo sviečky ohraničené odspodu otváracou cenou a zhora uzatváracou cenou. Inak povedané, znamená to, že cena sa za danú časovú periódu uzavrela vyššie ako sa otvorila, a preto je výsledkom tejto periódy nárast cenovej hladiny.

Základným rozdielom je preto opačná pozícia otváracej a uzatváracej ceny. Čo sa týka najvyššej a najnižšej ceny, vidíme, že rozdiel tu nie je. Spodný knôt bude vždy predstavovať najnižšiu cenu časovej periódy a vrchný knôt najvyššiu cenu časovej periódy, a to bez ohľadu na to, či je sviečka býčia alebo medvedia.

Nakupuj a obchoduj kryptomeny na Binance, najlepšej a najlacnejšej burze na svete. V spolupráci sme pre teba pripravili špeciálne zľavy a bonus až do 50 USD! Vytvor si účet cez >>>náš odkaz<<< a získaj doživotnú zľavu 5 % na obchodné poplatky. Návod, ako jednoducho a lacno kúpiť a obchodovať kryptomeny, nájdeš v tomto článku.

Sviečkové vzory (patterny)

V tejto kapitole sa budeme zaoberať sviečkovými formáciami a obrazcami na grafoch, inak povedané vzormi. Po oboznámení sa s touto oblasťou by si mal každý osvojiť základné informácie, na ktorých môže zakladať investičné rozhodovanie.

Mnohým obchodníkom sú určite známe grafové patterny, ktoré sa skladajú z vysokého množstva sviečok. Ide o rôzne pospájané trendové čiary pomocou spájania maxím a miním. Na rozdiel od grafových vzorcov však existujú aj sviečkové vzorce. Sviečkové patterny sa skladajú iba z niekoľkých sviečok a nefungujú na princípe spájania trendových čiar, ale skôr na identifikácii typov jednotlivých sviečok alebo ich skupín.

Grafické zobrazenie jednotlivých patternov je najjednoduchším vyjadrením signálov pre obchodovanie. Z tohto dôvodu sa často používajú aj v realite. Sviečkové formácie sú typom vzoru, ktorý pozostáva z niekoľkých sviečok. Tieto sviečky sme popísali v predchádzajúcej kapitole.

Teraz sa pozrime na niektoré z najpoužívanejších a najznámejších vzorov sviečok, ktoré môžeme rozdeliť na:

 • Býčie – signalizujú stúpajúci trend.
 • Medvedie – signalizujú klesajúci trend.
 • Reverzné – indikujú zmenu trendu.
 • Pokračujúce – označujú, že trend pokračuje.

Typy sviečkových patternov

Abandoned baby – Je to reverzný vzor, ​​ktorý charakterizuje sviečka Doji, ktorú si zadefinujeme neskôr. Doji sviečka v tomto prípade zadefinovala reverziu klesajúceho trendu na rastúci.

Abadoned baby
Abandoned baby

Dark cloud cover – Tento reverzný vzor medveďov signalizuje zvrátenie trendu s dlhým rastom sviečok. Ďalšia sviečka sa otvorí na novej vysokej cene, ale zatvorí sa pod stredom predchádzajúcej.

Dark cloud cover
Dark cloud cover

Doji – Otváracia a uzatváracia cena počas časového obdobia je rovnaká alebo veľmi podobná. To signalizuje súboj medzi kupujúcimi a predávajúcimi.

Doji
Doji

Three red/green soldiers – Tento vzor je reverzný a na grafe ho možno vidieť ako tri po sebe idúce sviečky, buď stúpajúce (býčí vzor), alebo klesajúce (medvedí vzor).

Stick sandwich – Reverzný býčí vzor, ​​kde uzatváracia cena prvého a tretieho dňa je približne na rovnakej úrovni, zatiaľ čo otváracia a uzatváracia cena druhého dňa je vyššia ako predchádzajúci deň.

Stick sandwich
Stick sandwich

Downside Tasuki gap – Pokračujúci vzor, ​​kde sa medzi prvou a druhou sviečkou vytvorí medzera. Tretia sviečka sa vyznačuje tým, že otváracia cena je niekde na úrovni tela druhej sviečky, pričom cena sa uzatvára v gape, ktorý sa neuzavrie.

Downside takusi gap
Downside takusi gap

Engulfing pattern – Reverzný model počas klesajúceho trendu, kde je otváracia cena druhého dňa nižšia ako v prvý deň. Počas tohto druhého dňa cena tiež dosiahne nižšie úrovne, ale na konci dňa sa cena uzavrie na alebo nad otváracou cenou prvého dňa.

Engulfing pattern
Engulfing pattern

Falling three methods – Pokračujúci medvedí vzor, ​​keď po veľkom poklese v prvý deň nasledujú tri rastúce sviečky, no na tretí deň sa nepodarí prelomiť maximum prvého dňa a cena klesá ďalej.

Falling three methods
Falling three methods

Rising three methods – Je to presný opak Falling three methods, kde sa po trojdňovom poklese cena odrazí od vyššieho minima ako prvý deň a následne pokračuje v trende rastu.

Rising three methods
Rising three methods

Hammer – Vyskytuje sa na konci klesajúceho trendu. Ak je červený a zrkadlovo otočený, tak hovoríme o reverzii rastúceho trendu.

Hammer
Hammer

Hanging man – Vyzerá ako sviečka Hammer, no dôležitý je aj historický vývoj ceny na grafe. Tentoraz graf rástol pred sviečkou. Sviečka ukazuje zvrátenie trendu.

Hanging man
Hanging man

Long shadows – Sviečky zobrazujú stav, keď bola cena vo veľkom rozmedzí. Pri červenej sviečke vidíme, že cena bola potlačená vysokými nákupmi, no nasledovali ešte väčšie výpredaje a vytvoril sa dlhý horný knôt. Na druhej strane, v druhom prípade zelenej sviečky cena prudko klesla, čo prekryli vysoké nákupy a pod telom sviečky sa vytvoril dlhý spodný knôt.

Long shadows
Long shadows

Marubozo – Sviečky, ktoré nemajú knôty, ale len telo. To znamená, že otváracie a uzatváracie ceny neboli počas celého časového obdobia prekonané žiadnymi významnými cenovými hladinami. Hovoria aj o silnom trende.

Marubozo
Marubozo

Shooting star – Medvedí reverzný vzor, ​​ktorý signalizuje koniec stúpajúceho trendu, pričom posledná červená sviečka ukazuje dlhý knôt nad telom, čo znamená, že veľký objem predajných objednávok potlačil rast ceny. Používa sa pri odhade korekcie.

Shooting star
Shooting star

Harami Cross – Býčí reverzný vzor, ​​ktorý hovorí, že cenové výkyvy druhej sviečky sa vyskytujú v tele prvej sviečky.

Harami cross
Harami cross

Záver

V článku sme si definovali základné ceny, ktoré obsahuje najpoužívanejší typ grafu – OHLC. Následne sme si vysvetlili základné rozdiely medzi býčou a medveďou sviečkou. Najdôležitejšia časť však poukázala na jednotlivé základné typy sviečkových vzorcov, ktoré by vám mali pomôcť pri rozhodovaní sa počas obchodovania.

Čítaj ďalej: Long a short pozície – ako obchodovať aj v čase poklesov na trhu