Firma alebo živnosť
Firma alebo živnosť. Zdroj: shutterstock.com/fizkes

Pri zakladaní biznisu musíme vždy zvážiť niekoľko rizík aj potenciálnych benefitov. Všetko začína na prvotnom rozhodnutí, či založiť firmu alebo živnosť. Neskôr nám toto prvotné rozhodnutie môže ušetriť tisícky eur a veľa hodín času.

Čo by si mal vedieť pred založením firmy alebo živnosti?

Obidve formy podnikania majú svoje výhody, aj nevýhody. Pre každého podnikateľa ale v istej fáze rozvoja je jedna z možností výrazne výhodnejšia a efektívnejšia. Hlavne pri väčšom rozsahu sa kvôli vysokým odvodom pri živnosti oplatí podnikať na firmu.

Naopak, pre začínajúceho podnikateľa bude lepšia živnosť. Hlavne v prípade, ak potrebuje časť zo zisku používať na osobné náklady. V prípade živnosti si môžeš vybrať peniaze z bankového účtu hocikedy. U firmy potrebuješ byť zamestnanec, čo predstavuje isté povinnosti ku štátu a hlavne platenie pomerne vysokého percenta zo zisku na odvodoch.

Potrebuješ sídlo respektíve miesto podnikania

Obidve formy podnikania musia mať svoje vlastné sídlo respektíve miesto podnikania. Pokiaľ si majiteľ nehnuteľnosti, tak si ho vieš udeliť aj sám a tvoje náklady a práca v tomto prípade budú minimálne až nulové. V prípade, že si v podnájme alebo nevieš získať súhlas vlastníka nehnuteľnosti, tak budeš musieť ešte pred založením si zriadiť virtuálne.

Poskytujú ho rôzne spoločnosti za poplatok, obvykle od 50 do 200 eur, v závislosti od balíka služieb. Bez sídla a miesta podnikania si založiť obidve formy podnikania nebudeš môcť.

Fakturovanie so zahraničnými firmami

Predtým ako začneš obchodovať s firmami zo zahraničia, odporúčame sa hneď po založení registrovať na DPH podľa § 7 zákona. Nestávaš sa ale typickým platcom DPH a ani DPH platiť nebudeš. Pokiaľ ale začneš obchodovať so zahraničnými firmami a registráciu budeš mať za sebou, tak sa vyhneš prípadnej pokute, že si tak neurobil. Preto odporúčame si registráciou vytvoriť hneď a budeš mať pokoj. V oboch typoch podnikania sa musíš rovnako registrovať. Citujeme z webu finančnej správy:

Podľa § 7 zákona o DPH sa registrujú nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa nadobúdatelia nestávajú platiteľmi dane. Majú povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovarov, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

Bankový účet a pečiatka

Živnostník nemusí mať povinne bankový účet. Môžeš na podnikanie použiť aj svoj vlastný. Odporúčame ale pri väčšom množstve faktúr si zriadiť nový účet v banke, viazaný na živnosť. Budeš mať prehľadne usporiadané účtovníctvo. Dokonca ani firma zatiaľ nemá povinnosť mať bankový účet. Ale podobne ako u živnosti je lepšie si ho založiť. Hlavne pokiaľ má firma viac vlastníkov.

Na faktúry, prípadne zmluvy, určite budeš potrebovať pri oboch typoch podnikania pečiatku. Niektoré úrady dokonca vyžadujú pečiatku. Preto podobne ako u registrácie na DPH podľa § 7 zákona odporúčame hneď po založení si pečiatku radšej urobiť, aby si nebol neskôr zaskočený.

Porovnanie foriem podnikania
Porovnanie foriem podnikania. Zdroj: shutterstock.com/Billion Photos

Prvotné rozhodnutie pred založením

Pokaľ už máš vymyslené, v čom by si chcel podnikať, tak je na rade sa zamyslieť, že s kým a za akých okolností. Pokiaľ máš kolegu, tak je potrebné ešte pred založením firmy alebo živnosti sa dohodnúť, či chcete podnikať spoločne alebo ho budeš potrebovať iba ako zamestnanca. Ako dvaja spoločníci potom budete musieť založiť s.r.o. Nezabúdajte, že si musíte okrem tohto určiť, kto čo bude mať na starosti a aký bude mať podiel na zisku.

Zároveň sa treba zamyslieť, v akom rozsahu chceš robiť biznis. Pokiaľ máš ešte pred založením formy podnikania dohodnuté veľké zákazky, za desiatky tisíc eur, tak je lepšie ísť vo väčšine prípadov priamo na s.r.o. Pretože sa vyhneš plateniu vysokých odvodov.

Ak si iba začínajúci podnikateľ, ktorý chce postupne rozbiehať projekt a zbierať zákazky za desiatky až stovky eur, tak naopak vo väčšine prípadov je lepšia živnosť. Navyše vieš peniaze hneď použiť aj na osobné účely.

Prvotná investícia

V oboch prípadov je v roku 2023 pre väčšinu začínajúcich podnikateľov najlepšia možnosť založiť živnosť či firmu cez online spoločnosti. Ušetríš desiatky hodín času na úradoch a spoločnosti ti všetko pomôžu vybaviť. Iba podpíšeš niekoľko dokumentov, ktoré ti oni sami vypracujú.

Vlastná skúsenosť je, že po zadaní všetkých údajov a úhrade podpíšeš raz všetky dokumenty, overíš u notára a následne, ak sa nič neskomplikuje, už iba čakáš na schválenie a založenie. U živnosti čakáš obvykle niekoľko dní na založenie. U firmy to môže byť niekoľko týždňov. Maximálne do mesiaca, ak nie je vysoký dopyt na danom úrade.

Cena za založenie živnosti online je okolo 25 eur a za firmu okolo 250 eur (vychádzame z dát, ktoré sme našli u niekoľkých spoločnosti, ktoré sme recenzovali, najlepšie a najlacnejšie nám vyšla spoločnosť firmaren.sk).

Spomenuté virtuálne sídlo a miesto podnikania sa dá zohnať za cenu okolo 100 eur. A pečiatka ťa bude stáť do 30 eur. Registrácia na DPH podľa § 7 zákona je zadarmo, väčšinou tento úkon zvládneš aj sám, bez účtovníka.

Staranie sa o podnikanie

V oboch prípadoch budeš vystavovať faktúry a zároveň zbierať výdavkové za objednávky. U živnosti môžeš prejsť aj na paušálne náklady. A teda 60 % z obratu, do maximálnej výšky 20 000 eur budeš mať automaticky v nákladoch, aj bez čo i len jedného výdavkového dokladu. Nie je možné ale skombinovať obidve možnosti. A to paušálne a reálne náklady.

Paušálne náklady sa hlavne oplatia influencerom alebo podnikateľom na voľnej nohe, ktorí väčšinou majú minimálne náklady.

Ak chceš zamestnať inú osobu, tak môžeš tak urobiť aj v prípade firmy, aj s.r.o. Staneš sa ale zamestnávateľov. Čo prináša nové povinnosti voči štátu. Musíš sa ako živnostník prihlásiť ako zamestnávateľ do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a zaregistrovať sa na Daňový úrad ako platiteľ dane zo závislej činnosti. Do oboch poisťovní musíš prihlásiť aj zamestnanca. 

Okrem toho musíš za zamestnanca platiť odvody, viesť evidenciu zamestnancov od vzniku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového a vystavovať potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. To je porovnateľné, ako v prípade zamestnanca u s.r.o. Väčšina podnikateľov z dôvodu komplikovanosti rieši zamestnávanie cez svojho účtovníka, čo je navyše náklad.

Málokedy ale začínajúci podnikateľ začne zamestnávať nových ľudí. Stane sa tak až neskôr, po rozbehnutí, kedy už pre väčšinu podnikateľov má zmysel prejsť na firmu.

Vedenie účtovníctva

Ak teda podnikáš sám alebo cez firmu vo dvojici, ako spoločníci, tak tvoje najčastejšie povinnosti, okrem práce na podnikaní, bude vedenie účtovníctva. Neskôr si môžeš najať firmu, ktorej pošleš všetky faktúry, navrhne ti ako optimalizovať dane a pripraví všetko na daňové priznanie.

Nezabúdaj ale na to, že faktúry budeš stále ty vystavovať respektíve zbierať a posielať účtovníkovi, ktorý vytvorí finálne účtovné uzávierky. Daňový poradca ti vie poradiť, ako optimalizovať dane. Začínajúcim podnikateľom sa oplatí napríklad prvý rok, ak mesačný počet faktúr nebude vysoký a zároveň sa nestanú platcami DPH, tak poslať účtovníkovi všetko na konci roka (respektíve vždy na prípravu účtovnej uzávierky) aby iba pripravil daňové priznanie a účtovné uzávierky. V tomto prípade ale je všetko veľmi individuálne. Nájdu sa účtovníci, ktorí za pár desiatok eur sa ti vedia perfektne postarať o kompletne celé účtovné služby.

Väčšinou počítaj, že pri menšom biznise, napríklad do 100 faktúr za celý rok zaplatíš za účtovníka menšie stovky eur. U firiem z praktického hľadiska, keďže sa jedná o zložitejší proces podvojného účtovníctva, zaplatíš za rovnaký počet faktúr o niečo viac.

Platenie daní a odvodov

Takmer všetky spomenuté body by mal či už začínajúci účtovník alebo podnikateľ, zvládnuť sám. Maximálne s pomocou účtovníka, daňového poradcu a firmy, ktorá pomôže so založením živnosti a s.r.o. Najväčšia dilema nastáva pri téme platenia daní a odvodov. Tie sa neskôr u veľa firiem stávajú jednou z najdôležitejších vecí, ktoré podnikatelia riešia.

Či už si živnostník alebo konateľ v s.r.o, ktorý si zatiaľ nevypláca odmeny, tak vždy budeš musieť platiť aspoň minimálne zdravotné odvody. Aj ak by si nič nezarobil. Tie sú pre rok 2023 84,77 eur. Pre živnostníka navyše je povinnosť platiť sociálne odvody. Povinnosť nastáva v prípade, že za posledný kalendárny rok ako živnostník dosiahol obrat 7 266 eur vrátane a viac. Inak rovnako, ako v prípade konateľa, ktorý nepoberá zisk z firmy, sa platia iba minimálne zdravotné odvody. Ako konateľ firmy nemáš povinnosť platiť každý mesiac minimálne sociálne odvody. Ako živnostník po dosiahnutí obratu 7 266 eur budeš musieť každý mesiac platiť minimálne zdravotné a aj sociálne odvody. V celkovej sume 285,49 eur.

Z pohľadu daní živnostníka pre rok 2023 má nasledovné sadzby:

  • Ak výška obratu nepresiahne 49 790 eur zaplatí 15 %-nú daň.
  • Ak je základ dane do výšky 41 445,46 eur, daň je stanovená na 19 %.
  • Ak je základ dane vyšší ako 41 445,46 eur, tak sa daní sadzbou 25 %.

Z pohľadu s.r.o:

  • Ak je výška výnosov pod 49 790 eur, tak výška dane je 15 %.
  • Nad 49 790 eur firma zaplatí 21 %.
  • 7 % daň z dividend sa platí v prípade, ak si chceme vybrať peniaze z firmy na súkromný účet.

Ak živnostník nepresiahne výnos za posledný rok nad 4 922,82 eur, tak si môže uplatniť nezdaniteľnú časť. Uplatniť sa dá iba v prípade, ak živnostník dosahuje aktívne príjmy. Nerátajú sa sem napríklad príjmy z predaja nehnuteľnosti. Zároveň existuje niekoľko ďalších výnimiek, ktoré neumožňujú si ho uplatniť. Napríklad, ak je živnostník poberateľom starobného dôchodku.

Porovnanie zdanenia pri rôznych situáciách

Ukážme si 2 príklady, kedy živnostník aj s.r.o zarábajú rôzne sumy a majú rôzne náklady.

Zdroj: Infogram a onlineinvest.sk kalkulačka.

Všetky výpočty majú informatívny charakter a každú situáciu treba posudzovať individuálne. Vybrali sme 3 časté scenáre, ktoré môžu nastať. Platí, že čím vyšší sa dosahuje zisk, tak tým viac sa oplatí na prechod do s.r.o. V prípade, že máme aj náklady pomerne vysoké, tak aj v prípade živnosti nemusíme na daniach zaplatiť veľa. Niekedy dokonca ešte menej ako u s.r.o.

V prípade firmy treba ešte započítať 7 % daň z dividend. Tie sa započítavajú pri výbere peňazí z firmy na konci roka. Pokiaľ si z firmy chceme vybrať peniaze skôr, tak musíme sa vo vlastnej firme zamestnať a platiť odvody. Preto veľa podnikateľov volí možnosť vyplatenia na konci roka. Zaplatia tak iba daň, dividendy a minimálne zdravotné odvody. To môže predstavovať riziko nižších dôchodkov. Preto niekto sa aj napriek tomu vo firme zamestná. Alebo kombinuje obe možnosti.

Ručenie majetku

Ako živnostník, v prípade chyby alebo dlhu ručíš celým svojím majetkom. Ako firma máš výhodu, že ručíš iba do výšky majetku firmy. Preto si treba dávať obzvlášť pozor, ak podnikáš na živnosť.

Splatenie základného imania

Toto môže odrádzať podnikateľov si založiť od začiatku s.r.o, pretože zákon ukladá povinnosť mať základné imanie viac ako 5 000 eur. Pre účely zápisu základného imania do obchodného registra postačuje, ak výška vkladu je v pokladnici firmy a podpíše sa čestné vyhlásenie na obchodný register. U živnosti, a teda ani s.r.o., nie je nutné mať základné imanie na bankovom účet. V praxi nemusíte zložiť pre založenie s.r.o 5 000 eur. Stačí vám iba prvotná investícia 250 eur na založenie firmy.

Záverečné zhodnotenie

Obecne platí, že pre začínajúceho podnikateľa je lepšie ísť na živnosť. Náklady na založenie sú nižšie a v prípade, že sa podarí vytvoriť väčší zisk, ako sú náklady pri sumách do 7 266 eur sú dane a odvody minimálne. Neskôr nie je problém založiť firmu a preniesť celý biznis. Pri vyšších sumách sa oplatí viac podnikať cez s.r.o., kvôli nižším odvodom a daniam. Navyše, nemusíme ručiť celým svojim majetkom. Nevýhodou zasa je obmedzenejší výber peňazí na súkromný účet.

Prečítaj si aj: Štát ti vie zobrať veľkú časť zisku na odvodoch a daniach – Takto sa tomu vyhneš