Slovenskí predajcovia potravín dostali mastné pokuty. Kontrolóri na pultoch objavili potraviny po záruke

Kategorie: Novinky
Kontrolóri rozdávali predajcom pokuty za potraviny.
Kontrolóri rozdávali predajcom pokuty za potraviny.. Zdroj: shutterstock.com/Andrii Spy_k/Andrii Iemelianenko

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v októbri 2023 vykonali 4566 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1472 právnych subjektov a 2269 prevádzok. Nedostatky sa zistili pri 189 kontrolách, z uvedeného počtu bolo zistených 854 nedostatkov.

„Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 63 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 36 právnych subjektov a 57 prevádzok, nedostatky boli zistené u 24 maloobchodných prevádzok,” uviedla ďalej v pravidelnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Predajcovia na Slovensku ponúkajú potraviny po dátume spotreby

Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín inšpektori identifikovali podľa ŠVPS v hygiene, v predaji po dátume spotreby a v označovaní.

„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 62 blokových pokút v celkovej výške 3110 eur. Závažnejšie zistené nedostatky sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 59 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 96 200 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 17 000 eur,” dodala veterinárna správa.

Prečítajte si aj: Na Slovensku otvoril svoje brány nový ultramoderný supermarket