kliny

V minulom článku o obchodovaní pomocou geometrie sme sa venovali obchodovaniu trojuholníkov (tringles). Dnes nás čakajú kliny (wedge).

Ascending/Rising wedge (stúpajúci klin)

Rovnako ako to bolo v prípade trojuholníkov, tak i na klinoch rozoznávame dva základné typy: stúpajúci a klesajúci klin (wedge). Symetrický tu nehľadajte, pretože to by bol vlastne len symetrický trojuholník. Aby to nebolo zase také jednoduché, tak stúpajúci (pochopiteľne aj klesajúci) klin sa ešte ďalej delí.

Základný rozdiel je v tom, že jeden typ trend potvrdzuje (Continuation ascending wedge) a druhý ho otáča (Reversal ascending wedge). Jasný rozdiel môžete vidieť nižšie na obrázku, kde je vidno, v čom sa dané typy stúpajúceho klinu odlišujú.

No, ale o čo teda pri kline ide? Ide o formáciu, ktorá je vytvorená dvoma trendovými čiarami. Horná z nich je tvorená aktuálnou rezistenciou a spodná supportom. Ak stúpajúci klin porovnáme napríklad s trojuholníkom alebo klesajúcim klinom, hlavný rozdiel je ten, že obe trendové čiary smerujú a zoštíhľujú sa smerom hore. Tvoria tak higher highs a higher lows.

Falling/Descending wedge (klesajúci klin)

Pre túto formáciu platí takmer všetko to isté, čo pri stúpajúcom kline (samozrejme v opačnom poradí). Trendové čiary sú stále dve a jedna z nich predstavuje rezistenciu a druhá support. V tomto prípade však smerujú dole.

Samozrejme, aj v tomto prípade existuje klesajúci klin, ktorý potvrdzuje trend (Continuation descending wedge) a potom tu máme ten, ktorý trend otáča (Reversal descending wedge). Opäť je rozdiel jasne viditeľný na obrázkoch nižšie.

Ako to už býva takmer pri každej formácii, veľmi podstatné sú objemy. Ak má formácia klinu platiť (či už ide o klesajúci alebo stúpajúci), musí sa stretnúť s veľkými objemami. Pri nízkych objemoch môže totiž dôjsť k Fake breakoutu a breakdownu.

Záver

Samozrejme, že existuje oveľa viac patternov. Medzi najznámejšie patria bull alebo bear trap, rôzne typy kanálov alebo Bart pattern (ktorý samozrejme nie je oficiálnym patternom ale v kryptomenovom svete ide o celkom úsmevný „indikátor“).