IOTA_tangle

Náš miniseriál, v ktorom sa venujeme technológii Distributed Ledger a IOTE, dnešným článkom končí. Prvý a druhý diel si môžete pripomenúť tu. V tomto poslednom diele sa budeme venovať hlavne výhodám, ktoré nám DLT a IOTA prinášajú a zamyslíme sa nad príkladmi reálneho využitia.

Prínos v podnikovej praxi

Možno si v tejto chvíli kladiete otázku, na čo je to všetko užitočné? Správna otázka. Najprv si na ňu môžeme odpovedať vo všeobecnejšej rovine, v ktorej porovnáme rôzne trhové modely, ktoré môžeme pozorovať v súčasnom trhovom prostredí. Pre ilustráciu budeme čerpať z publikácie ITF/OECD nazvanej „Blockchain and Beyond: Encoding 21st Century Transport“ (https://www.itf-oecd.org/blockchain-and-beyond), ktorá prehľadným spôsobom zhŕňa niektoré prínosy a aspekty nasadenia DLT v podnikovej praxi.

Trhové modely

Súčasné trhové prostredie môžeme z hľadiska pôsobiacich subjektov rozdeliť podľa miery centralizácie a otvorenosti trhu.

Existujú trhy, na ktorých pôsobí jeden dominantný hráč (monopol) a dáta daného trhu sú vysoko centralizované okolo neho. Na regulovanom trhu pôsobí subjektov viac a ich pôsobenie je regulované (napr. komunikační operátori či bankový sektor), avšak dáta daného trhu sú opäť vysoko koncentrované do rúk menšieho počtu hráčov a iba zákonné opatrenia môžu zaistiť aspoň nejakú mieru zdieľania dát (prevod účtov, prevod telefónnych čísiel, atď.). Na decentralizovanom trhovom poli nájdeme na jednu stranu mnoho rôznych subjektov, avšak dáta sú spravidla spravované niekoľkými konkurenčnými platformami, ktoré voči sebe vystupujú značne antagonisticky (nejednotné API, rôzne komunikačné protokoly, rôzne formáty dát, atď.).

Všetky tieto popísané modely spája jeden spoločný poznávací znak – dáta nie sú vôbec koordinované a majú tendenciu „žiť“ v uzavretých celkoch (silách). Dáta musia byť mnohokrát navzájom kopírované, sú kontrolované hŕstkou súťažiacich subjektov, väzba medzi používateľmi a dodávateľmi je veľmi tesná, a to vytvára podmienky pre tzv. lock-in efekt, t.j. obťažná výmena dodávateľov.

iota
Obrázok 1: Upravené podľa Blockchain and Beyond: Encoding 21st Century Transport

Z hľadiska efektivity by bolo ekonomicky najvýhodnejším variantom dosiahnutie takzvaného sieťového trhového modelu. Tento model sa vyznačuje voľnými väzbami vzájomne spolupracujúcich subjektov na základe štandardizovaných dát a štandardných rozhraní. Náklady výmeny dodávateľov sú veľmi nízke a vznikajúce dáta sú vzájomne koordinované. Pri tomto spôsobe zdieľaných dát je navyše zaistený vysoký stupeň vzájomnej konzistencie. Na prvý pohľad sa môže tento model zdať značne prehnaný a chaotický, avšak v tejto oblasti môže práve technológia Distributed Ledger významne pomôcť a zaviesť všeobecné (nepodplatiteľné), jasne dané pravidlá.

Štandardizovaný formát výmeny dát a štandardné rozhranie so sebou prinesú tiež jednu podstatnú výhodu – komunikovať môžu týmto spôsobom tiež zariadenia (autá, drony, bicykle, prechody, svetlá na križovatkách, atď.)

Konkrétne príklady a inšpirácie pre nasadenie

Ako je zrejmé z popisu rôznych trhových modelov, potenciál a možnosti nasadenia DLT sú značné, avšak dôležitým predpokladom ich rozvoja sú najmä vysoká priepustnosť a škálovateľnosť (potenciálnych používateľov môže byť  veľký počet) a nízke náklady na prevádzku (použitie môže byť lacné). Z uvedených dôvodov sa domnievam, že práve IOTA protokol má veľké šance priblížiť sa k tomuto ideálnemu stavu a byť jednotiacim digitálnym spojivom pre sieťový trhový model novej generácie.

Nie je však nutné čakať na budúcnosť. Zdanlivo komplikovaná technológia môže priniesť benefity pre podnikovú sféru už v tomto ranom štádiu – niektoré konkrétne príklady nasadenia:

 • Okamžité platby s minimálnymi transakčnými nákladmi umožňujú čistý „pay-as-you-go“ model.
 • Dynamické poistenie. Predstavte si, že šoférujete automobil, ktorý si automaticky určuje, ktorú poisťovňu zvolí podľa aktuálneho charakteru jazdy a daná poisťovňa automatický získava „peniaze“ podľa prejdených kilometrov.
 • Univerzita zverejňuje diplomy svojich absolventov transparentným a ľahko overiteľným spôsobom v sieti IOTA. Budúci zamestnávatelia tak môžu jednoducho skontrolovať, či diplom, ktorým im uchádzač o zamestnanie predkladá, je validný a nebol manuálne upravený.
 • Používatelia rôznych systémov (rozvodné sústavy, diaľnice, verejné statky a pod.) môžu byť odmeňovaní za žiadúce chovanie prostredníctvom okamžite posielaných IOTA tokenov.
 • Stav zásielok či materiálu môže byť transparentne zverejňovaný a sledovaný prostredníctvom IOTA siete. Každý aktér dodávateľsko-odberateľského reťazca tak má vždy aktuálnu, a hlavne vždy rovnakú informáciu.

Príklady sa ale nemusia týkať iba čiastkových projektov, príležitosti nasadenia IOTA protokolu môžu súvisieť s celými oblasťami ľudskej činnosti:

 • Oblasť Smart City
 • Bezpečné adresovanie dát
 • Mikrotransakcie
 • Autonómni ekonomickí aktéri (aj auto môže mať svoju peňaženku)
 • Inteligentné rozvodné siete
 • Logistika a sledovanie zásielok
 • Zdravotníctvo (bezpečné zdieľanie zdravotnej dokumentácie, bezpečný prenos dát o zdravotnom stave)

Čo čítať ďalej?

[ANKETA] Začíná letní škola obchodování

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Radek.

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom Facebooku a najnovšie aj na Instagrame Twitteri.