IOTA_tangle

V posledných rokoch sa kryptomenám a vývoju ich kurzu na špekulatívnych trhoch venuje veľa priestoru v rôznych médiách. Autori si väčšinou kladú otázku, či sú kryptomeny prínosom, hrozbou alebo akým spôsobom možno prípadne na kryptomenách zbohatnúť (alebo schudobnieť).

V tomto článku by som sa rád od týchto otázok oprostil a sústredil sa na technologické príležitosti, ktoré technológia kryptomien Distributed Ledger ponúka v podnikovej praxi. Konkrétne by som rád popísal jednu technológiu nazvanú IOTA, ktorej vlastnosti a doterajší vývoj indikujú značný budúci potenciál práve pre podnikovú prax.

Distributed Ledger

Kryptomeny sa rozvinuli vďaka technologickej oblasti zvanej „Distributed Ledger“ (ďalej DLT). Do slovenčiny sa tento pojem prekladá tvrdo, ale v podstate to môže vystihnúť popis „Distribuovaná informácia o entitách a vzájomných transakciách“. Princíp možno vysvetliť pomocou príkladu z finančného sveta, v ktorom osoba A chce bezhotovostne poslať peniaze osobe B. Na súčasnom finančnom trhu sa tak deje prostredníctvom bánk a ich vzájomných dohôd, t.j. v rámci aktérov finančného trhu (o. i. poskytovatelia platobných kariet, poskytovatelia pôžičiek atď.).

Spomínaní aktéri si pošlú danú transakciu dohodnutým spôsobom a každý z nich si výsledok transakcie zaznamená vo svojej databáze. Vo výsledku má každý aktér finančného trhu svoju databázu, v ktorej ukladá informácie o vzájomných transakciách. To, akým spôsobom dané transakcie prebiehajú je pre používateľa „čierna skrinka“ a je v tomto ohľade plne odkázaný na banku. V prípade, že si subjekt potrebuje zistiť aktuálny stav svojich transakcií, musí požiadať o informácie každého z dotknutých aktérov finančného trhu.

Mohlo by vás zaujímať: Technológie blockchain a distributed ledger – aký je medzi nimi rozdiel?

Teraz si predstavme zmenenú situáciu, v ktorej existuje iba jedna databáza obsahujúca všetky vzájomné transakcie a ich výsledok. Táto databáza je voľne prístupná pre všetkých aktérov a každý si tak môže vytvoriť vlastnú kópiu a sledovať všetky transakcie pre všetky účty. Týmto spôsobom je databáza distribuovaná medzi ľubovoľný počet aktérov. Každý aktér môže tiež do databázy zapisovať transakcie v rovnakej chvíli z ľubovoľného miesta.

Vzájomné dohody medzi aktérmi sú nahradené matematickými operáciami, ktoré zaisťujú to, že každá kópia takejto databázy obsahuje rovnaký stav, t. j. že žiadna transakcia nechýba a žiadna transakcia neprebýva u žiadneho z aktérov. Matematické operácie a všeobecne kryptografický aparát tiež spravidla zaisťujú, aby nebolo možné falšovať už existujúce transakcie v databáze alebo zapisovať falošné informácie.

Technológiu DLT možno v kocke zhrnúť ako…
 • … Voľne prístupná a spoločne spravovaná databáza účtov a transakcií (na tomto mieste neuvažujem privátne DLT)
 • … Systém, ktorý pomocou pevných (matematických) pravidiel vytvára dôveru medzi jednotlivými aktérmi bez centrálneho prvku

Pri návrhu riešenia využívajúceho technológiu DLT je nutné si uvedomiť a zvážiť nasledujúce kľúčové charakteristiky:

 • Ide o distribuovaný systém, a preto je nutné očakávať určitú mieru latencie, kým sa informácia rozšíri medzi všetky entity prevádzkujúce danú DLT.
 • Jednotlivé implementácie DLT sa spravidla líšia rôznymi spôsobmi validácie vstupujúcich dát a zaistením konsenzu (zaistenie validného a konečného stavu DLT). Niektoré transakcie môžu byť zapísané v DLT, avšak nemusí byť potvrdená ich správnosť. Transakcie, pri ktorých nie je potvrdená správnosť, by mali byť ignorované.
 • Už raz zapísané záznamy sú nemenné (imutabilné). Toto je jeden zo základných predpokladov a stavebných kameňov každej implementácie DLT.
 • DLT plne využívajú digitálne artefakty. Aktéri sú jednoznačne identifikovaní pomocou digitálnych podpisov a adries, avšak nikde nie je známe priradenie adries a skutočných entít (vecí, osôb či zariadenia) v reálnom živote = pseudonymita.
 • Zabezpečenie je zaistené prostredníctvom kryptografického aparátu, napr. asymetrického šifrovania či hashovacích funkcií.
Výhody technológie DLT

Z uvedeného je zrejmé, aké potenciálne výhody technológia DLT prináša:

 • Absencia sprostredkovateľov a tým zvýšenie rýchlosti a akcieschopnosti. Toto je v súčasnej dobe hlavná výhoda, ktorú využívajú práve kryptomeny. Možno s nadsádzkou povedať, že každý používateľ si je svojou vlastnou bankou.
 • Všetko je transparentné a ktokoľvek si môže kedykoľvek overiť aktuálny stav transakcií.
 • Databáza je distribuovaná medzi veľký počet rôznych entít, a preto je systém odolný voči výpadkom siete či havárií jednotlivých entít.
 • Databáza je voľne prístupná pre všetkých – neexistuje žiadna inštitúcia, ktorú by bolo potrebné žiadať o povolenie. Ktokoľvek môže do databázy zapisovať a čerpať z nej. Inými slovami, bariéry vstupu sú obmedzené na minimum. Nikto danú databázu nevlastní a zároveň ju vlastnia všetci.
 • Keďže do DLT vstupujú všetci aktéri pomocou digitálnych identít pseudonymne, je ľahostajné, kto danú DLT využíva, či človek alebo zariadenie.

Ak vás tento článok zaujal a máte záujem sa dozvedieť viac o programovaní IOTA, pod týmto odkazom na vás čaká škola IOTY, ktorá vám ponúka možnosť školenia, konzultácie či priamo online kurz.

Čo čítať ďalej?

15.06.19 Technická analýza BTC/USD – Další retest hladiny, opět akceleruje.. Od IX..

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom Facebooku a najnovšie aj na Instagrame Twitteri.