Aký je rozdiel medzi pojmami blockchain a DLT?

BITmarkets BITmarkets

V poslednej dobe sa možno často stretnúť v rámci najrôznejších príspevkov týkajúcich sa tém kryptomien a decentralizácie s používaním pojmov blockchain a DLT. Niekedy však dochádza k ich zámene, prípadne používaní týchto pomenovaní v synonymnom význame. Aký je teda medzi týmito pojmami rozdiel?

Blockchain

Blockchain je vždy DLT (Distributed Ledger Technology – najčastejšie sa prekladá ako technológia distribuovaných záznamov), avšak DLT nemusí byť vždy blockchain. Na prvý pohľad možno mätúce, na druhý pohľad veľmi jednoduché.

Technológia DLT

Technológia distribuovaných záznamov (DLT) je zastrešujúcim označením používaným na opis technológií, ktoré distribuujú v rámci databázy záznamy (informácie) medzi všetkými používateľmi, ktorí ich používajú, a to súkromne alebo verejne. Kým do fungovania verejných DLT databáz sa môže zapojiť každý (typicky napr. blockchain, na ktorom „beží” Bitcoin), súkromné DLT môžu používatelia využívať len na základe udelenia prístupu.

 

DLT - infografika

Ako vyplýva z grafického znázornenia, blockchain je len jedným z typov technológie distribuovaných záznamov – ide o podkategóriu širšieho pojmu, ktorým je DLT. Rozdiel v obsahu týchto pojmov je teda zrejmý; prečo ale dochádza v praxi tak často k ich zámene? Blockchain bol uvedený do prevádzky ako prvá plne funkčná technológia distribuovaných záznamov, čo pravdepodobne u mnohých viedlo k vnuknutiu predstavy, že blockchain je (a bude navždy) jedinou formou DLT architektúry. Preto sa pre neho začali používať tieto dve, na prvý pohľad vzájomne zameniteľné, pomenovania.

Prečo by sme mali tieto pojmy rozlišovať?

Vzhľadom k tomu, že sa svet krypto-aktív, decentralizácie a Fintechu stále mení a prudko vyvíja, časom boli vytvorené ďalšie a ďalšie varianty pôvodného blockchainu, ktoré síce s blockchainom zdieľajú niektoré základné parametre a princípy ako je decentralizácia či distribúcia, ale v zásade sa natoľko líšia (napr. niektoré úplne vylučujú myšlienku reťazca blokov a lineárne rastúcej databázy, ako napríklad Hedera Hashgraph používajúci architektúru DAG – Directed acyklický Graph [1] alebo RaiBlocks), že jednoducho označenie blockchain, ktoré je tvorené slovami „block”, teda blok a „chain” t.j. reťaz, niesť nemôžu, resp. také pomenovanie by nemalo zmysel, pretože by nezodpovedalo skutočnosti. 

Uvedeného drobného zlozvyku v používaní tohto pojmu v praxi si dokonca všimlo už aj Ministerstvo Financií Českej republiky a v rámci svojej verejnej konzultácie, ktorú pripravilo k téme virtuálnych mien a iných aktív, ktorej cieľom je získať názor odbornej verejnosti na možnosti právneho ukotvenia virtuálnych aktív a využitia technológie blockchain k evidencii zaknihovaných cenných papierov, tomuto rozlíšeniu venuje pár riadkov: „Blockchain je niekedy zamieňaný za pojem distributed ledger technology (DLT), to však nie je celkom presné. DLT je decentralizovanou databázou uchovávajúcou dáta na distribuovanej báze bez jediného správcu. Dáta sú vkladané a aktualizované jednotlivými subjektmi zapojenými do databázy a všetky zmeny môžu byť zapísané a uložené do všetkých zapojených zariadení až po odsúhlasení väčšinou. Blockchain je špecifický tým, že vykonané záznamy nemenia záznamy predchádzajúce, ale pripájajú sa k nim a sú usporiadané do tzv. blokov, čím predstavujú lineárne rastúcu databázu.”[2]

S týmto možno takmer súhlasiť, pričom je vhodné doplniť, že je to práve znak linearity reťazenia blokov v architektúre systému, ktorý možno použiť ako určité rozlišovacie kritérium, hoci ide o nie úplne presnú formuláciu, pretože v niektorých prípadoch hybridných DLT architektúr ani toto nemusí byť vždy platné.

Možno teda zhrnúť: DLT z povahy veci vždy označuje širšiu množinu a ako pojem je pojmu blockchain nadradený. Je to preto, že nie každý distributed ledger je blockchain, zatiaľ čo každý blockchain je vždy druhom DLT, ako je znázornené vyššie.

Autor: Mgr. Matyáš Moska – advokátska kancelária ARROWS

[1] Bitcoin wiki: Directed acyclic graphs (DAGs) [online]. 05.12.2018 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Directed_acyclic_graphs_(DAGs)

[2] Ministerstvo financií Českej republiky: Verejné konzultácie – Blockchain, virtuálne meny a aktíva [online]. 30. 11. 2018 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/cenne-papiry/2018/verejna-konzultace-blockchain-virtualni-33613

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom Facebooku a najnovšie aj na Instagrame a Twitteri.

Tento článok je preložený z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Dariusz Matuszyński.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
TAGY: