Európska komisia schválila Slovákom pomoc s cenami potravín

Kategorie: Ekonomika, Udalosti
Európska komisia schválila Slovákom pomoc v potravinárstve
Európska komisia schválila Slovákom pomoc v potravinárstve. Zdroj: shutterstock.com/Andrzej Rostek/rarrarorro

Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 20 miliónov eur na podporu odvetvia výroby potravín, nápojov a krmív v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine, ako informovali Európske noviny. Slovákom tak štátne granty pomôžu znížiť ceny potravín.

Túto dôležitú iniciatívu schválili na základe dočasného krízového a prechodného rámca štátnej pomoci. Ten Komisia prijala 9. marca 2023 na podporu opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na emisne neutrálne hospodárstvo.

Nový rámec, ktorým sa čiastočne mení a predlžuje dočasný krízový rámec prijatý 23. marca 2022, kompetentní navrhli s cieľom umožniť členským štátom Európskej únie podporovať svoje hospodárstvo. A to v kontexte súčasnej geopolitickej krízy, ktorá vypukla v dôsledku konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Tento rámec už zmenili dvakrát a to v júli 2022 a októbri 2022, aby zohľadnil nové výzvy a potreby jednotlivých členských krajín. Slovákom má pomôcť kompenzovať vysoké ceny energií a výrobných surovín.

Európska komisia Slovákom schválila granty pre potravinárov

Slovenská schéma bude poskytovať pomoc vo forme priamych grantov spoločnostiam pôsobiacim v odvetviach výroby potravín, nápojov a krmív. Tieto spoločnosti momentálne čelia vážnym problémom s likviditou v dôsledku rastúcich nákladov na elektrinu, krmivá, hnojivá a zúrodňujúce látky. Cieľom schémy je poskytnúť im potrebnú podporu a umožniť im udržať svoju činnosť v týchto náročných časoch.

Podpora potravinárskym podnikom má priniesť úľavu aj domácnostiam, ktoré sa v súčasnosti trápia s obrovským nárastom cien potravín. Finančné prostriedky, ktorými vláda podporí potravinárske firmy majú pokryť ich mimoriadne náklady, čo by sa malo automaticky prejaviť aj na cenách ich produktov.

Európska komisia dôkladne preskúmala slovenskú schému a zistila, že je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Konkrétne pomoc, ktorú poskytuje, nesmie presiahnuť 2 milióny eur pre jeden podnik a musia ju poskytnúť najneskôr do 31. decembra 2023.

Komisia tiež dospela k záveru, že schéma je potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu, pričom to je v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Na základe týchto záverov Komisia schválila schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

Toto opatrenie je dôležitým krokom v zabezpečovaní stability a udržateľnosti odvetvia výroby potravín, nápojov a krmív na Slovensku v čase významných hospodárskych výziev spojených s globálnou geopolitickou situáciou. Slovákom to pomôže prekonať zložitú ekonomickú situáciu.

Pre čitateľov sme vytvorili Discord komunitu, kde každý deň prispievame s hodnotným obsahom. Pridaj sa cez tento odkaz. Tie najaktuálnejšie novinky sleduj na našom Instagrame a Facebooku

Odvodovú úľavu potravinárom komisia ešte stále posudzuje

V súčasnosti Európska komisia ešte stále prešetruje odvodovú úľavu pre potravinárov, ktorú vláda Slovenskej republiky v tomto roku schválila, avšak protimonopolný úrad podal podnet na jej prešetrenie v rámci orgánov EÚ.

„Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vypracovala schému štátnej pomoci, ktorú posudzuje Európska komisia. Jej závery zatiaľ nie sú známe“, uvádza na svojej web stránke Sociálna poisťovňa.

Prečítajte si aj: Európska komisia oznámila zlé správy. Eurozóna je na tom horšie ako sme čakali