COVID-19 spomaľuje rozvoj využitia obnoviteľných zdrojov – Hrozí Slovensku energetická kríza?

Kategorie: Ekonomika
rozvoj využitia obnoviteľných zdrojov, kríza

Rozvoj v oblasti energetiky v uplynulom období výrazne napredoval. Pred predstaviteľmi energetických spoločností stáli výzvy, ako dobudovanie blokov Jadrovej elektrárne v Mochovciach alebo aj rozvoj využiteľnosti obnoviteľných zdrojov. Zdá sa však, že súčasná kríza spôsobená koronavírusom bude mať citeľný vplyv aj na túto strategickú oblasť. Aký je očakávaný scenár ďalšieho vývoja?

Už niekoľko týždňov zažívame obmedzenia, ktoré nám zasahujú do našich práv a potrieb. Sú však nevyhnutné, aby bola v rámci celej republiky do maximálnej možnej miery eliminovaná hrozba a následný dosah vírusového ochorenia COVID-19. 

Spôsobí kríza výpadky v dodávkach elektrickej energie?

Vyrovnávame sa s obmedzeniami na úrovni bežných druhotných služieb, na ktoré sme boli zvyknutí, ako je návšteva gastroprevádzok, kultúrnych podujatí, fitnescentier, kníhkupectiev a iných. Aj keď nám tieto doplnkové služby chýbajú, postupne si uvedomujeme, že žiť sa dá aj bez nich. Celkom iný prípad je však oblasť energetiky a dodávok napríklad takej elektrickej energie. Tu vyvstáva otázka, či v prípade zhoršujúcej sa situácie sú namieste aj obavy z prípadného pozastavenia, respektíve obmedzenia dodávok energií. 

Hrozba hromadného výpadku dodávok elektrickej energie nie je aktuálne reálna. Elektrárne produkujú dostatok elektrickej energie a v dôsledku obmedzení výroby v priemyselných podnikoch klesá aj spotreba. Okrem toho ideme do energeticky menej náročného ročného obdobia (vykurovanie a chladenie),“

upokojuje verejnosť Ing. Milan Michalík zo spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., ktorá sa venuje prevádzkovaniu energetických sietí, dodávkam elektrosystémov a automatizovaných systémov kontroly a riadenia v oblasti jadrovej a klasickej energetiky, priemyslu a vybavenia budov.

Grafy naznačujú, že nás čaká ďalší prepad ekonomiky! Bude horší ako ten z marca?

Opatrenia nateraz zabezpečujú plynulý chod prevádzky jadrovej elektrárne

Podľa medializovaných informácií zaviedli slovenské elektrárne ešte v priebehu marca špeciálne režimové opatrenia. Sú nimi napríklad 12-hodinové zmeny pre operátorov, aby sa znížil počet striedaní zmien, rezervné tímy operátorov a iné opatrenia, ktoré eliminujú hrozbu šíriacej sa nákazy práve medzi takým špecifickým personálom, akými sú riadiaci či obsluhujúci zamestnanci v elektrárňach. Prevádzka je teda zabezpečená. Stredoslovenská energetika už v týchto dňoch pociťuje pokles spotreby o 15 až 20 %. Odhady dokonca hovoria až o tretinovom poklese celkovo. Tieto skutočnosti sú spôsobené odstavením veľkých výrobných závodov, a to najmä automobiliek. 

Zaplatí za straty koncový používateľ?

Aj keď výpadok energie ako takej nehrozí, zníženie odberov energie pre prevádzkovateľov energetických spoločností predstavuje už dnes citeľné finančné straty. Z vyjadrení Stredoslovenskej energetiky vyplýva, že zatiaľ čo pre koncových používateľov spoločnosť nakúpila elektrinu za fixné čiastky rok dopredu (50 eur za megawatthodinu), v súčasnosti ju predáva so stratou, ktorá sa odhaduje na pol milióna eur týždenne. Nie je preto vylúčené, že na tieto straty po skončení krízy doplatí práve koncový používateľ zvyšovaním cien energie. 

V každom prípade už teraz sa apeluje na to, aby zákazníci nečakali do poslednej chvíle a finančné ťažkosti spôsobené koronakrízou vopred konzultovali s dodávateľmi.

Len tak im môžeme pomôcť hľadať obojstranne prijateľné riešenie vzniknutej situácie,“

– vysvetlil hovorca SPP Ondrej Šebesta. 

Americká vláda si v druhom kvartáli požičia $3000 miliárd! – a preto potrebujeme Bitcoin

Dostavba Mochoviec bude musieť počkať 

Prognózy o konci epidemiologických krízových opatrení sa v priebehu týždňov menia, no odborníci z oblasti energetiky už dnes vedia predpovedať, aké následky bude mať kríza na jadrové odvetvie v nadväznosti na finančné straty. 

„Z dôvodu obmedzenia finančných zdrojov na investície a spomalenia realizácie už zazmluvnených projektov nastane spomalenie modernizácie všeobecne. Oddiali sa dostavba blokov v Mochovciach a bude ohrozená aj koncepcia ekologizácie a využitia obnoviteľných zdrojov elektrickej energie a tepla podľa plánov Európskej komisie.“

– hovorí Ing. Milan Michalík z PPA CONTROLL, a. s. Spoločnosť zriadila krízový štáb, ktorý prijíma operatívne opatrenia aj pre dcérske spoločnosti, ako napríklad PPA ENERGO, s. r. o. či PPA INŽINIERING, s. r. o.

Obnoviteľné zdroje nebudú prioritou číslo jeden

Práve rozvoj v oblasti využiteľnosti obnoviteľných zdrojov bol jednou z kľúčových motivácií energetického odvetvia, keďže podľa Európskej únie a jej Smernice o využívaní obnoviteľných zdrojov malo dôjsť do konca roka 2025 k prechodu na takzvané účinné systémy centralizovaného zásobovania teplom. Vzhľadom na súčasne náročnú finančnú situáciu v ekonomike celkovo bude nevyhnutné tento stanovený termín posunúť. V nadchádzajúcom období sa dá očakávať, že sa do popredia dostane skôr nevyhnutnosť rozvoja energetickej efektívnosti, než plánovaný rozvoj obnoviteľných zdrojov. 

Inými slovami, bude prioritné zapracovať na vytváraní energetických úspor – či už primárnych alebo konečných. Spoločným cieľom Európskej únie bolo napríklad v roku 2020 dosiahnuť maximálnu spotrebu primárnej energie 1 474 Mtoe ( 17,1 PWh) a maximálnu konečnú energetickú spotrebu 1 078 Mtoe ( 12,5 PWh). Či bude možné tieto plány naplniť je otázne, a najmä ich zhodnotenie bude možné až po prekonaní krízy. 

FED prestáva nafukovať akciové indexy – Prichádza riadený pád ekonomiky?

Medzinárodné spolupráce v ohrození

Následky sa nebudú týkať iba Slovenskej republiky. Treba očakávať presah aj v rámci zahraničných spoluprác, ktoré boli obmedzené a nikto nevie, ako dlho ešte potrvajú. Najväčším obchodným rizikom je dlhodobý stav ohrozenia, pokles odbytu, pokles investičných aktivít, zníženie rozpočtov na profylaxiu, údržbu a opravy a následne nedostatočná zákazková náplň pre dodávateľské firmy. 

„Ešte výraznejšie sa táto situácia dotýka zahraničných aktivít, a to tak priameho výkonu prác na stavbách v zahraničí, ako aj prípravy nových projektov a nových príležitostí. Z dôvodu uzatvorenia hraníc a obmedzenia alebo zrušenia leteckej dopravy nie je možné pokračovať v realizácii a uvádzaní diel do prevádzky, nakoľko pri týchto činnostiach je nevyhnutná osobná účasť našich špecialistov. V niektorých kontraktoch doma i v zahraničí sme boli nútení aktivovať články ‚vyššia moc‘, musíme predlžovať platnosť bankových záruk a iných finančných nástrojov,“

– uzatvára Ing. Milan Michalík.

Pod označením vyššej moci sa pritom rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť, a ktorá znemožňuje realizáciu zákazky. 

Čo ďalej?

Pozrite si toto zaujímavé video o našom finančnom systéme. Ako je možné, že všetci používame peniaze, ktoré vlastne nemajú žiadnu reálnu hodnotu?

https://kryptomagazin.sk/video-iluzia-penazi-ako-je-mozne-ze-jej-vsetci-verime-a-kto-z-toho-benefituje-v-en/