Ak si realizoval zisk z kryptomien, musíš zaplatiť daň – ako na to v roku 2023?

Kategorie: Plus
Ako zaplatiť daň z kryptomien
Ako zaplatiť daň z kryptomien. shutterstock.com/adriaticfoto/ARMMY PICCA

Blíži sa podanie daňového priznania. To znamená povinnosť aj pre kryptomenových investorov a obchodníkov ho podať a zaplatiť patričnú daň. Ako tak urobiť a na čo sa pripraviť sa dozvieš v tomto článku.

Kedy musíš zdaniť príjem?

Podať priznanie a zdaniť zisk z kryptomien musíš iba vtedy, ak si skončil v zisku za posledný kalendárny rok. Zdaniť musíš aj v prípade, ak si rozmenil digitálnu menu na inú digitálnu menu alebo do stablecoinu. Ako právnická osoba musíš zaplatiť iba daň zo zisku. V prípade, že obchoduješ alebo podnikáš v oblasti kryptomien ako fyzická osoba a živnostník, tak navyše sa ťa týka povinnosť zaplatiť aj zdravotné odvody.

Aká je odpoveď od finančnej správy na kryptomeny

,,Podľa Metodického usmernenia MF SR č.MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien (ďalej len „Usmernenie MF SR“), ktoré je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č. 10/2018) , je príjem (výnos) plynúci z predaja virtuálnej meny predmetom dane, ktorý nie je od dane oslobodený a preto je považovaný za zdaniteľný príjem podľa ZDP. Za predaj virtuálnej meny sa na účely zdanenia podľa tohto usmernenia  považuje akákoľvek výmena, napr. výmena virtuálnej meny za majetok alebo výmena virtuálnej  meny za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod, a to aj výmena za inú virtuálnu menu. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že u daňovníka , ktorý zisťuje základ dane podľa §17 ods.1 ZDP, je príjem dosiahnutý z predaja virtuálnej meny zdaniteľným príjmom podľa §2 písm. h) ZDP, na ktorý možno nahliadať primerane ako na príjem plynúci z finančného majetku. Uvedený daňovník  pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného z účtovníctva alebo z rozdielu príjmov a výdavkov. Takto zistený výsledok hospodárenia alebo rozdiel príjmov a výdavkov sa transformuje na základ dane prostredníctvom § 17 až 29 ZDP.”

Čo ak ťažíš kryptomeny?

V tomto prípade rovnako zdaníš zisk, prípadne platíš odvody v závisti od formy podnikania. Do nákladov si v obchod prípadoch môžeš dať náklady, vynaložené na získanie bitcoinu, prípadne iných kryptomien.

Ako sa vyhnúť dani z kryptomien?

Je vôbec možné sa vyhnúť dani z kryptomien? Na Slovensku určite nie! Vždy platí, ako bolo spomenuté v úvode článku, že z kryptomien musíš zaplatiť daň. Môžeme však riešiť daňovú optimalizáciu, ktorá nám môže výrazne uľahčiť výšku dane. Nie je však možné v žiadnom prípade znížiť daň, napríklad na 0 %.

Možnosť je odcestovať do zahraničia, kde sú nižšie alebo až nulové sadzby. Treba však brať do úvahy, že do daného štátu sa musíš presťahovať fyzicky. Nie len virtuálne. Vyžaduje sa, aby si aspoň 51 % času strávil počas roka v danom štáte, kde chceš platiť daň z kryptomien. Odcestovať do cudziny môže byť riešenie, ale nie úplne pre každého. Treba brať do úvahy, že náklady na cestu, kúpu nového bytu alebo prenájmu v zahraničí a celkové náklady môžu byť ešte väčšie, ako by si ušetril na daniach. Preto pri sumách v rádoch niekoľko tisíc EUR sa neoplatí špekulovať so zahraničím. Môže ti ešte na to daňový úrad prísť, že sa snažíš úmyselne krátiť dane tým, že odcestuješ do zahraničia (ale aj tak sa budeš pohybovať na Slovensku) a bude z toho problém!

V prípade presťahovania sa do zahraničia za rodinou to zmysel môže dávať. Daňové raje síce sú legálne a môžu priniesť riešenia, ale tiež je potrebné mať často aj milióny EUR, aby to dávalo zmysel a, samozrejme, mať dobre vymyslenú administratívu, aby sa náhodou nestalo, že z optimalizácie sa stane daňová trestná činnosť a krátenie daní. V tomto prípade je najlepšie sa porozprávať so skutočným profesionálom, ktorý ti všetko vysvetlí.

Prečítaj si aj: Toto je 5 jednoduchých faktorov, vďaka ktorým zistíte, do akej kryptomeny investovať

Zisk z kryptomien musíš zdaniť

Zisk z kryptomien musíš zdaniť. Zdroj: shutterstock.com/ARMMY PICCA

Výpočet dane – Ako na to?

Keďže kryptomeny sú ešte veľmi mladé a niektoré štáty dokonca ani tento pojem nepoznajú, treba si veľmi dávať pozor na prípadné problémy so zle vyplneným daňovým priznaním. Najlepšie je si nájsť dobrého poradcu, prípadne účtovníka. Ušetríme tak čas a vyhneme sa prípadným komplikáciám. Dane sa dajú spočítať aj cez rôzne kalkulačky, ktoré vedia na základe transakcií a prevodov spočítať, koľko peňazí navyše máš v porovnaní so začiatkom roka. Prakticky celý systém výpočtu dane funguje na princípe rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou.

Príklad:

 • nakúpil som Bitcoin 01. 01. 2022 na hodnote 10 000 dolárov s kapitálom 10 000 USD, čiže mám jeden Bitcoin
 • Na konci roka predám Bitcoin, keď bude na cene 20 000 USD.
 • Rozdiel je teda 10 000 USD, čo je môj zdaniteľný zisk, ktorý musím zdaniť štátu. Počítajme, že mám vyšší obrat za posledných 12 kalendárnych mesiacoch ako 49 790 eur, tak potom daň je 21 %. To znamená, že 2 100 EUR je daň, ktorú musím zaplatiť štátu.
 • Do výdavkov môžeme zarátať napríklad transakčný poplatok, poplatok burze, prípadne ďalšie poplatky, ktoré úzko súvisia s týmto druhom podnikania.

Kedy sa obchodovanie kryptomien nemusí zdaniť

V prvom rade treba podotknúť, že vždy, keď rozmýšľam nad tým, koľko musím zaplatiť štátu, musím sa zamyslieť, koľko som reálne na kryptomenách zarobil. Pokiaľ iba nakupujem kryptomeny, tam nemusím platiť napríklad 21 % daň. Z jednoduchého dôvodu: vždy sa posudzuje, aký je môj zisk. Môže teda nastať situácia, že som v strate. Vtedy neriešim vôbec danenie kryptomien. Pokiaľ sa mi aj podarilo niečo zarobiť, ale mám vysoké poplatky na transakciách alebo poplatkoch, ktoré ma dostávajú v konečnom hľadisku do straty, tak rovnako nemusím riešiť ako a z čoho zaplatiť daň. Pokiaľ ale došlo k navýšeniu, napríklad obchodného alebo investičného kapitálu, tak nie som oslobodený od dane a musím vždy platiť. Ak je kryptomena nakúpená na firmu alebo podnikateľa, tak musí byť tento majetok vedený v účtovníctve.

Kedy vzniká povinnosť zaplatiť daň?

Povinnosť, či budeme alebo nebudeme platiť daň sa posudzuje podľa toho, či som zrealizoval už prvý obchod. Rovnako v bode vyššie platí, že pokiaľ napríklad zatvorím obchody alebo nakúpim inú kryptomenu s realizovaným rozdielom v podobe zisku, tak z tejto transakcie budem musieť zaplatiť daň. Dosť častý mýtus o zdanení kryptomien je aj to, čo so stratovými obchodmi. V princípe platí jednoduché pravidlo, ktoré v praxi môže byť trochu náročnejšie na použitie, ale v tejto dobe už existujú inteligentné kalkulačky na výpočet zisku. Pokiaľ mám napríklad 600 obchodov/transakcií v zisku a 400 v mínuse, tak si viem stratu odpočítať od ziskových obchodov.

Príklad:

 • 600 obchodov mi zarobilo 20 000 eur.
 • 400 obchodov za posledné zdaňovacie obdobie som mal so stratou 10 000 eur.
 • Môj celkový profit, ktorý budem musieť zdaniť teda nie je 20 000 eur, ale iba 20 000 – 10 000 = 10 000 eur. Poplatky na burze a nejaké presuny transakcií ma stáli napríklad 500 EUR a teda celkovo zisk, z ktorého budem vychádzať, koľko mám zaplatiť, je 9 500 EUR.

Môžem za kryptomeny kúpiť tovar a služby a obísť daň?

Kryptomeny nie sú zatiaľ nelegálne platidlo a normálne sa používajú vo veľa obchodoch. Môžeme teda za tovar zaplatiť aj kryptomenami. Pokiaľ som iba nakúpil tovar za kryptomeny, ktorých hodnota buď klesla alebo sa pohybovala na rovnakej cene, tak daň za nákup tovaru cez kryptomeny neplatím na konci roka. Pokiaľ ale podľa vyššie uvedenej kalkulácie som zarobil 9 500 eur a kúpil tovar za 500 eur, tak naďalej platí, že celých 9 500 eur budem musieť zdaniť. To, že nakúpim tovar, nezohráva žiadna úlohu. V podstate proces je nasledovný: vyberiem kryptomeny v hodnote 500 EUR, tie musím najprv zdaniť (platí sa všetko naraz na začiatku ďalšieho roka), následne až po zdanení príjmu si môžem kúpiť tovar. Nakúpiť tovar zo zisku a skryť sa tak pred platením daní je už nad rámec zákona a ide o krátenie daní.

Dane a odvody ako fyzická osoba

 • 15 % ak výnosy neprevyšujú sumu 49 790,00 eur.
 • 19 % ak základ dane nepresahuje sumu 41 445,46 eur a zároveň výnosy nie sú vyššie ako 49 790,00 eur.
 • 25 % ak základ dane presahuje sumu 41 445,46 eur a výnosy prekročia sumu 49 790,00 eur.

Dane a odvody ako právnická osoba

Ako právnická osoba nie je nutné už v tomto prípade platiť zdravotné odvody. Naďalej však treba platiť daň. Sadzba je nasledovná:

 • 15 %, ak zisk nepresiahol sumu 49 790 eur,
 • 21 %, ak zisk presiahol sumu 49 790 eur.

Tu ale treba dodať, že peniaze sú stále iba na firemnom účte. Ďalej sa môžem sám rozhodnúť, či si ich chcem vybrať systémom pravidelnej výplaty, alebo aj zamestnanca vo firme, alebo iba raz na konci si všetko vyberiem a zaplatím iba štátu dividendy. Dividendy sú v podobe 7 % sadzby. Vo väčšine prípadov sú najlepší spôsob, ako si vyplatiť peniaze z firmy. Často to ale je iba subjektívny pohľad. Vždy záleží na zámeroch firmy. Preto je najlepšie túto tému pred zdanením diskutovať s profesionálnym daňovým poradcom.

Kryptomeny a DPH

Nákup a predaj virtuálnych mien je v rámci Európy oslobodený od DPH. V prípade nákupu tovaru alebo služieb už treba brať do úvahy DPH.

Musím mať živnosť na kryptomeny?

Tu platí, že záleží na situácii. Ak chcem iba obchodovať, napríklad na burze Binance, tak nemusím mať povinne živnosť alebo firmu. Je to iba na dobrovoľnej báze, akým smerom si zvolím, že chcem riešiť daňovú optimalizáciu. Pokiaľ ale chcem napríklad vo svojom obchode mať možnosť platby aj cez kryptomeny, tak mi vzniká povinnosť si založiť živnosť.

Zdanenie kryptomien 2022

Za rok 2022 sa budú platiť dane na začiatku ďalšieho kalendárneho roka. Následne do konca marca treba podať daňové priznanie a zároveň aj zaplatiť daň. Daňové priznanie môžeme podať v hociktorý deň do konca marca. Prakticky aj hneď na prvý deň.

Tento článok nenahrádza odborné daňové poradenstvo. Slúži iba na informačné účely. Pre daňové rady, prosím, vyhľadajte skúseného účtovníka alebo poradcu.