Vláda schvaľuje Slovákom novú dávku. Kto si prilepší o 150 eur mesačne?

  • Vláda chce pomôcť Slovákom so zvýšenými splátkami hypoték
  • Výška novej sociálnej dávky by mala byť 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie
Ekonomika Vláda schvaľuje príspevok na hypotéky
Vláda schvaľuje príspevok na hypotéky. Zdroj: shutterstock.com/Claudio Divizia/NGCHIYUI
Ťažba kryptomien Ťažba kryptomien

Štát by mal oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky hypotéky, ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Výška novej štátnej sociálnej dávky by mala byť 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Vláda o ňom rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda chce pomôcť nízkopríjmovým domácnostiam

„V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby,” zdôvodnil svoj návrh rezort práce.

Do budúcnosti bude možnosť ustanoviť v zákone o štátnom rozpočte odlišnú výšku príspevku na príslušný rozpočtový rok. Na účely poskytovania príspevku má byť stanovená maximálna hranica príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka, a to vo výške najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.

Nárok na príspevok majú mať občania, ktorí zmluvu o úvere na bývanie uzatvorili pred 1. januárom roku 2024. „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny by mal príspevok vyplácať mesačne pozadu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po nasledujúcom kalendárnom mesiaci, v ktorom občan plnil podmienky nároku,” vysvetlil rezort práce.

Vláda taktiež navrhuje upraviť zákon o bankách, aby umožnila poskytovanie informácií o úveroch medzi bankami a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2024.

Prečítajte aj: Slovenské banky varujú. Hrozí, že prestanú poskytovať úvery