Štát nám pomáha vo veľkom. Na aké príspevky majú Slováci nárok?

Kategorie: Ekonomika
Slováci dostávajú rôzne dávky
Slováci dostávajú rôzne dávky. Zdroj: shutterstock.com/fizkes/Photofex_AUT

Slováci majú nárok na rôzne typy príspevkov. Sociálna poisťovňa vypláca viaceré druhy dávok, podľa druhu poistenia, ktoré si zamestnanec platí počas trvania jeho pracovného pomeru. Všetky dávky a príspevky uvádza Sociálna poisťovňa na svojej webstránke. My sme pre vás pripravili ich stručný prehľad.

Slováci majú nárok na dávku v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú poistenci, ktorí boli zamestnaní v pracovnom pomere alebo na dohodu. Požiadať o ňu môžu aj živnostníci, ktorí si platili dobrovoľné poistenie.

Aby ste mali nárok na dávku v nezamestnanosti, musíte splniť dve podmienky. Prvou je to, že sa musíte zaradiť do evidencie nezamestnaných na úrade práce. Druhá podmienka je, že počas posledných štyroch rokov potrebujete mať najmenej 730 dní poistenie v nezamestnanosti. Maximálna suma dávky je 1 234,30 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Za určitých podmienok môžu Slováci poberať úrazové dávky

Úrazové dávky vypláca Sociálna poisťovňa tým zamestnancom, ktorí mali pracovný úraz alebo u nich došlo k poškodeniu zdravia na pracovisku. Živnostníci nemajú zo zákona povinnosť úrazového poistenia, ich sa táto dávka teda netýka. Výška dávky závisí od bodového lekárskeho posudku. Pričom suma za jeden bod je 26,08 eura.

Ak vám zamestnávateľ nevyplatí mzdu, máte nárok na dávku z garančného poistenia

V prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa vypláca Sociálna poisťovňa poškodeným zamestnancom dávku z garančného poistenia, ktorej maximálna výška je 3 633 eur. Živnostníci nárok na túto dávku nemajú.

Nemocenská dávka

Pri dočasnej práceneschopnosti majú Slováci nárok na nemocenskú dávku. Podmienkou pre jej získanie je 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Maximálna výška dávky je aktuálne 1 357,70 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Pre čitateľov sme vytvorili Discord komunitu, kde každý deň prispievame s hodnotným obsahom. Pridaj sa cez tento odkaz. Tie najaktuálnejšie novinky sleduj na našom Instagrame a Facebooku.

Slováci dostávajú viaceré dôchodky

Z dôchodkového poistenia vypláca Sociálna poisťovňa starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok. Minimálna suma dôchodkov na Slovensku v tomto roku stúpla o čom sme vás podrobne informovali v nedávnom článku.

Tehotenská a materská dávka

Nárok na tehotenskú dávku majú všetky budúce mamičky, ktoré sú nemocensky poistené. Jej maximálna výška je 370,30 eur mesačne.

Nárok na materskú dávku majú všetky nové mamičky, ktoré boli nemocensky poistené aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa. Najvyššia možná mesačná suma dávky je 1 851,40 eur.

Rodičia majú nárok na ošetrovné

V prípade choroby dieťaťa do desiatich rokov veku môže jeho rodič poberať ošetrovné dávky. Tento príspevok štát poskytuje aj na starostlivosť o chorého manžela, manželku, otca či matku. Výška dávky predstavuje 55 % z hrubého príjmu žiadateľa a maximálna mesačná suma je 613,20 eur.

Prečítajte si aj: Prijali by ste týždenné alebo denné mzdy? Nová spoločnosť prináša tento benefit