Slovenské mestá varujú. Ministerstvo chce ohroziť bezpečnosť na cestách

  • Ministerstvo dopravy predložilo novelu zákona o cestnej premávke.
  • Únia miest Slovenska varuje, že nový zákon ohrozí bezpečnosť cestnej premávky.
  • Vláda bude o zákone rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
Novinky Únia miest a obcí kritizuje Ministerstvo dopravy
Únia miest a obcí kritizuje Ministerstvo dopravy. Zdroj: shutterstock.com/AlenKadr
Ťažba kryptomien Ťažba kryptomien

Návrh novely cestného zákona zasahuje do kompetencií samospráv a môže znamenať vážne ohrozenie bezpečnosti na cestách miest a obcí. Uviedla to v utorok Únia miest Slovenska (ÚMS) v súvislosti s návrhom zmeny zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorý ministerstvo dopravy predložilo do skráteného pripomienkového konania.

Slovenské mestá kritizujú novelu zákona

„O všetkých zmenách v doprave vrátane osadenia dopravných značiek by po novom mali rozhodovať ministerskí úradníci, takpovediac, od stola z Bratislavy, bez znalosti a vzťahu k dotknutému územiu. Výsledkom bude spomalenie významných dopravných stavieb a obrovské dodatočné náklady na nový byrokratický aparát,” uviedla ÚMS s tým, že takéto zmeny môžu skomplikovať život aj obyvateľom miest a obcí, napríklad pri žiadosti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím o vyhradené miesto.

Rezort dopravy v novele cestného zákona navrhuje rozšíriť svoju dozornú právomoc o možnosť vyžiadať si projektovú dokumentáciu k žiadosti o použitie dopravných značiek a dopravných zariadení a zaujať k návrhu záväzné stanovisko. Túto právomoc by mohol rezort využiť v prípade, ak si to vyžiada naliehavý verejný záujem alebo pôjde o dôvody hodné osobitného zreteľa. Cestný správny orgán či obec však budú musieť konať v súlade so stanoviskom ministerstva.

Návrh novely cestného zákona ministerstvo dopravy predložilo do skráteného pripomienkového konania. To však ÚMS považuje za neakceptovateľné. Pripomenula, že podľa legislatívnych pravidiel musí byť skrátené konanie riadne odôvodnené. „Ministerstvo dopravy SR však ani v jednom z bodov neuviedlo relevantné dôvody na komplikovanie života obyvateľom, ani na zvýšené náklady samosprávy a štátu,” uviedla ÚMS s tým, že rezort dopravy žiada, aby návrh novely stiahol a pripravil v štandardnom legislatívnom procese. Rezort tiež vyzvala, aby pri príprave novely rokoval so všetkými samosprávnymi združeniami.

Prezident ÚMS Richard Rybníček upozornil, že navrhované zmeny v cestnom zákone samosprávy zdržia a obmedzia pri výkone svojich kompetencií, ministerstvo zas zahltia zbytočnou agendou. „Ministerstvo nemá kapacitu schvaľovať osadenie každej značky, vyznačenie každej čiary a ani nemôže schvaľovať dopravné riešenia, o ktorých význame pre obec alebo komunitu nemusí mať žiadnu vedomosť,” uviedol Rybníček a pripomenul, že hlavne vo väčších mestách treba riešiť dopravné značenie často aj operatívne.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

Ministerstvo chce mať cesty pod kontrolou

Ministerstvo dopravy v reakcii na ÚMS vysvetlilo, že cieľom tohto návrhu je predovšetkým kontrola zmien organizácie dopravy, aby sa zabránilo nežiaducim vplyvom na plynulosť a bezpečnosť premávky.

Hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková priblížila, že ak si ministerstvo v stanovenej lehote vyžiada projektovú dokumentáciu, príslušné orgány musia počkať na stanovisko rezortu. „Ak sa ministerstvo do 30 dní nevyjadrí, nemá pripomienky, cestný správny orgán alebo obec môžu určiť dopravné značenie,” vysvetlila Poláčiková s tým, že určiť dopravné značenie môžu aj v prípade, ak si ministerstvo do 15 dní od doručenia žiadosti projektovú dokumentáciu nevyžiada.

Ministerstvo dopravy tiež uviedlo, že ako najvyšší orgán v štáte pre pozemné komunikácie by malo mať kompetenciu vykonávať štátny odborný dozor nad všetkými cestami, nielen diaľnicami. „Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, takže dotknuté subjekty môžu posielať svoje pripomienky,” pripomenula Poláčiková.

Prečítajte si aj: Mladí vodiči, pozor. Niektorí z vás musia absolvovať povinnú lekársku prehliadku