Podnikatelia pozor čaká vás povinnosť
Podnikatelia pozor čaká vás povinnosť. Zdroj: shutterstock.com/wavebreakmedia/chayanuphol/alexfan32

Podnikatelia by mali zbystriť. Do konca tohto mesiaca si musíme splniť zákonnú povinnosť a podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Posledný termín je 31. január, kedy zároveň treba daň zaplatiť.

Daň sa platí za všetky využívané vozidlá

Ako sa uvádza v oficiálnom dokumente, daň je nutné zaplatiť zo všetkých áut, ktoré ste počas roka používali aspoň raz na podnikateľské účely. Nie iba za tie, ktoré sú vedené v majetku a bola počas roka na nich uskutočnená aspoň jedna jazda.

„Daňovník, ktorý v zdaňovacom období 2022 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O je povinný po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2022 (ďalej len „zdaňovacie obdobie 2022“) podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v lehote do 31. januára 2023. Daňové priznanie daňovník správcovi dane predkladá na tlačive vydanom MF SR vzor tlačiva MF/017527/2020-726 – Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 2020 (platné od 1.12.2020), ktoré je dostupné
na portáli FS SR www.financnasprava.sk.“

Aká je sadzba dane za použitie vozidla?

Výška dane závisí od objemu valcov motora a pohybuje sa od 50 do 218 eur na rok. V období od 0 do 36 mesiacov po registrácii sa sadzba znižuje o 25 %. Ďalších 36 mesiacov, čiže v čase od 3 do 6 rokov od registrácie, dochádza ku ďalšiemu zníženiu o 20 %. Následne v rovnakom období 36 mesiacov dochádza ku ďalšiemu zníženiu o 15 %.

Ak je auto 12 až 13 rokov po registrácii, tak cena sa naopak zvyšuje o 10 %. V období nad 13 rokov je sadzba zvýšená o 20 %

Prečítaj si aj: Slováci pozor, o toľkoto sa zvyšujú odvody na rok 2023