Obchodná seansa: Ako funguje

  • Na burzách po celom svete obchodná seansa prebieha v rôznych časových oknách pre rôzne aktíva.
  • Napríklad, New York Stock Exchange začína ráno.
Plus Čo je to obchodná seansa
Čo je to obchodná seansa. Zdroj: shutterstock.com/Golden Dayz
BITmarkets BITmarkets

Obchodná seansa je srdcom trhov, podobne ako bijúce srdce je nevyhnutné pre udržanie života tela.

V každej obchodnej seanse sa stretávajú kupujúci a predávajúci, aby formovali cenu aktív – akcie, komodity či kryptomeny, vo vyváženom rytme dopytu a ponuky.

Základy obchodnej seansy

Obchodná seansa reprezentuje špecifickejší časový úsek na finančných trhoch, kedy sa uskutočňuje koncentrovaný obchod s rôznymi aktívami. 

Čo je to obchodná seansa

Je to obdobie, vo ktorom sa finalizujú všetky transakcie daného dňa a nastavujú sa cenné papiere pre ďalší obchodný deň. Tento proces často zahŕňa aj určenie úvodnej (‘opening’) a záverečnej (‘closing’) ceny aktív, ktoré sú signifikantné pre investorov a obchodníkov.

Konkrétny priebeh obchodnej seansy môže byť rôznorodý v závislosti od burzového trhu. Napríklad na tradičných burzách, ako je napríklad New York Stock Exchange (NYSE) alebo Nasdaq, môžeme pozorovať pevne stanovené open a close časy. Naopak, v prípade kryptomien, ktoré sú známe svojou 24/7 aktivitou, nie je obchodná seansa limitovaná pevnými časmi, avšak trendové pohyby cien môžu byť stále identifikovateľné a interpretovateľné expertmi v oblasti kryptomien.

Definícia a účel

Obchodná seansa predstavuje dohodnutý časový rámec, kedy sa na burze koncentruje obchodovanie s finančnými instrumentami.

Obchodná seansa umožňuje likviditu trhov, čím zabezpečuje kontinuitu a efektivitu ceny aktív.

V tomto čase dochádza k zápisu všetkých transakcií, ktoré sa neskoršie odrážajú v cenových grafoch a analytických reportoch. Burzová seansa definuje tiež dôležité cenové body ako otváracia či zatváracia cena, ktoré sú kritické pre stratégie investorov.

Koncept seansy je klúčový pre zabezpečenie transparentnosti a integrity finančného trhu. Poskytuje stabilný referenčný rámec, ktorý umožňuje dlhodobé plánovanie a optimalizáciu investičných stratégií.

Kľúčoví účastníci

Na finančných trhoch vystupuje množstvo rozličných aktérov, ktorí ovplyvňujú obchodné seansy. Medzi kľúčové skupiny účastníkov patria predovšetkým makléri, investičné banky, fondy a individuálni investori, pričom každá skupina má svoje špecifické úlohy a ciele.

Makléri hrajú nevyhnutnú rolu sprostredkovateľov, keďže poskytujú investorom prístup na burzu a uskutočňujú obchodné príkazy v ich mene. Ich úlohou je zabezpečiť čo najlepší obchodný kurz a efektívne vykonávanie transakcií podľa požiadaviek klientov.

Investičné banky a inštitucionálni investori, ako sú penzijné alebo investičné fondy, predstavujú hmotné zdroje kapitálu a majú významný vplyv na likviditu a cenovú dynamiku. 

Individuálni investori, hoci často disponujú menším objemom obchodovaného kapitálu ako inštitucionálni účastníci, prispievajú k diverzite názorov a stratégií na trhu. Ich aktivity vytvárajú ďalšiu vrstvu likvidity a môžu byť v niektorých prípadoch katalyzátorom pre zmeny cien aktív.

Regulátory a prevádzkovatelia trhov, napríklad burzy, si kladú za cieľ udržiavať integritu trhu, poskytovanie jasného regulačného rámca a monitorovanie dodržiavania pravidiel. Ich prítomnosť a aktivity sú zásadné pre zabezpečenie spravodlivého a transparentného obchodného prostredia.

Wall street

Wall street. Zdroj: shutterstock.com/Autor: nyker

Späť
Strana 1/4Ďalej
0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
TAGY:
Autor:
Henrieta Balázsová
Henrieta Balázsová

Vyštudovala psychológiu, no nakoniec jej učaroval svet marketingu. Na vlnách kreatívy surfuje od roku 2016. Venovala sa aj redaktorskej a editorskej činnosti pre viaceré redakcie.