Nositelia hodnôt - porovnávame Bitcoin so zlatom a Fiat menami.
Nositelia hodnôt - porovnávame Bitcoin so zlatom a Fiat menami. Zdroj: shutterstock.com/UanPrasit

Najznámejšími nositeľmi hodnôt sú bezpochyby Fiat peniaze a zlato. Umožňujú prenášať hodnoty do budúcnosti a udržiavať kúpnu silu v čase. Túto funkciu môžu plniť aj iné statky. Sú to napríklad šperky, umelecké predmety a nehnuteľnosti. V poslednej dobe vstupuje do hry aj Bitcoin.

Hlavné atribúty nositeľov hodnôt

V našom článku zanalyzujeme špecifické atribúty, ktoré vytvárajú reprezentatívnu ukážku nositeľov hodnôt a umožnia nám porovnať troch súperov v tomto ringu – Bitcoin, zlato a Fiat meny.

8 atribútov nositeľa hodnoty

 1. Trvanlivosť
 2. Prenosnosť
 3. Použiteľnosť
 4. Overiteľnosť
 5. Rozdeliteľnosť
 6. Vzácnosť
 7. Uznávaná história
 8. Odolnosť voči cenzúre

Nasledujúca tabuľka uvádza hodnotenie Bitcoinu, zlata a Fiat peňazí podľa vyššie uvedených atribútov”

Bližšie vysvetlenie hodnotenia

Trvanlivosť

Zlato je nesporným kráľom trvanlivosti. Drvivá väčšina zlata, ktorá bola niekedy ťažená alebo razená, vrátane zlata faraónov, zostáva dodnes a bude pravdepodobne k dispozícii aj za tisíc rokov.

Fiat meny sú v podstate digitálne záznamy, ktoré môžu mať fyzickú podobu (napríklad bankovky). Nie je to teda ich fyzický prejav, ktorého trvanlivosť by sa mala brať do úvahy, ale trvanlivosť inštitúcie, ktorá ju vydáva. V histórii skončilo mnoho vlád a s nimi skončili aj ich meny.

Bitcoiny, ktoré nemajú orgán, ktorý ich vydáva, sa môžu považovať za trvanlivé dovtedy, pokiaľ bude fungovať sieť, ktorá ich zabezpečuje. Vzhľadom na to, že Bitcoin je veľmi mladý, je príliš skoro na to, aby sme vyvodili silné závery o jeho trvanlivosti.

Prenosnosť

Bitcoin je najprenosnejším nositeľom hodnoty. Súkromné kľúče, ktoré predstavujú stovky miliónov dolárov, môžu byť uložené na malej USB jednotke a ľahko ju kdekoľvek prenášať . Taktiež môžu byť veľké sumy takmer okamžite prenášané medzi ľuďmi, bez ohľadu na vzdialenosť.

Fiat meny, ktoré sú v zásade digitálne, sú tiež prenosné. Avšak vládne predpisy a kapitálové kontroly znamenajú, že prevody veľkých hodnôt zvyčajne trvajú dni alebo dokonca nie sú uskutočniteľné.

Zlato je problematicky prenosné. Prenos fyzického zlata na veľké vzdialenosti je nákladný, riskantný a časovo náročný. Väčšina drahých kovov sa preto nikdy neprepravuje. Keď sa drahé kovy prenášajú medzi kupujúcim a predávajúcim, zvyčajne ide iba o názov pre zlato, ktorý sa prevedie.

Zastupiteľnosť

Zlato poskytuje štandard pre zameniteľnosť. Keď sa roztaví, unca zlata je v podstate nerozlíšiteľná od akejkoľvek inej unce.

Fiat sú zameniteľné len tak, ako im to umožňujú vydávajúce inštitúcie.

Bitcoiny sú na úrovni siete zameniteľné, čo znamená, že s každým Bitcoinom sa v bitcoinovej sieti zaobchádza rovnako. Avšak vzhľadom k tomu, že Bitcoiny sú vysledovateľné v blockchaine, určitý Bitcoin môže byť znehodnotený napríklad jeho použitím v nezákonnom obchode. Bez zlepšenia súkromia a anonymity sieťového protokolu sa bitcoiny nemôžu považovať za zameniteľné v takej miere ako zlato.

Overiteľnosť

Pre väčšinu zámerov a účelov sú peňažné meny a zlato z hľadiska pravosti pomerne ľahko overiteľné. Napriek tomu zlato a Fiat meny nie sú imúnne proti falšovaniu. Poznáme obrovské množstvo prípadov falšovania peňazí a zlata.

Bitcoiny je na druhej strane možné s istotou overiť pomocou matematických metód. Používaním kryptografických podpisov môže majiteľ Bitcoinu verejne preukázať, že je ich vlastníkom.

Rozdeliteľnosť

Bitcoiny sa dajú rozdeliť na sto miliónov častí a aj takéto nepatrné množstvá sa dajú používať. Sieťové poplatky však môžu spôsobiť, že prenos malých množstiev bude neekonomický.

Fiat meny sú zvyčajne dostatočne deliteľné a malé časti aj prakticky použiteľné.

Hoci je zlato fyzicky deliteľné, jeho malé množstvá sú obtiažne použiteľné pre denné obchodovanie.

Vzácnosť

Atribút, ktorý jasne odlišuje Bitcoin od Fiat mien a zlata, je jeho vopred určený nedostatok. Podľa návrhu môže byť vytvorené maximálne 21 miliónov Bitcoinov.

Zlato, ktorého je stále pomerne málo, nie je imúnne voči zvýšeniu ponuky. Ak by sa stalo, že by sa nová metóda ťažby stala ekonomickou, dodávka zlata by mohla dramaticky stúpať a jeho hodnota klesať.

Fiat meny sú z pohľadu histórie pomerne nedávny vynález. Fiat peniaze vznikli v 11. storočí v Číne. Ukázali však svoju náchylnosť na neustále zvyšovanie ponuky. Štáty majú pretrvávajúcu tendenciu nafúknuť svoju peňažnú zásobu na riešenie krátkodobých politických problémov.

Uznávaná história

Žiadny nositeľ hodnoty nemá takú dlhú históriu ako zlato. Tá siaha až k začiatkom ľudskej civilizácie. Zlaté mince, razené v dávnom staroveku, si dodnes zachovávajú vysokú hodnotu.

To isté nemožno povedať o Fiat menách. Od ich vzniku mali všeobecnú tendenciu padnúť až k prípadnej bezcennosti. Inflácia používaná ako prostriedok neviditeľného zdanenia občanov, potvrdzuje to, že si nezachovávajú svoju hodnotu v dlhodobom, dokonca ani v strednodobom horizonte. A to bez výnimky.

Bitcoin napriek svojej krátkej existencii prežil dostatočné množstvo skúšok na trhu. Existuje dokonca vysoká pravdepodobnosť, že v blízkej dobe nezmizne ako cenné aktívum. Ak bude Bitcoin fungovať 20 rokov, bude mať takmer univerzálnu dôveru, rovnako ako ľudia veria tomu, že internet je trvalou črtou moderného sveta.

Odolnosť voči cenzúre

Bitcoin je zo samej podstaty návrhu odolný voči cenzúre. Kľúčovým atribútom, ktorý robí Bitcoin cenným je to, že je “bezvýhradný” na úrovni siete. Keď Bitcoin niekam posielate,  neexistuje v sieti žiadny ľudský zásah, ktorý by rozhodoval o tom, či má byť transakcia povolená.

V úplnom kontraste je Fiat bankový systém. Štáty v ňom regulujú banky a ostatných prevádzkovateľov prenosu peňazí podľa svojich potrieb.

Zlato, hoci ho neemituje štát, vo svojej fyzickej povahe sťažuje prenos na diaľku. Tým je oveľa citlivejší na štátnu reguláciu než Bitcoin.

Sumárne vyhodnotenie

Ak priradíme jednotlivým symbolom z hodnotiacej tabuľky číselné hodnoty od 1 = F po 12 = A+ (najvyšší počet bodov je 12, najnižší 1). Poradie podľa numerickej váhy vyzerá nasledovne:

 1. Bitcoin 10,30 bodov
 1. Zlato 9,25 bodov
 1. Fiat 7,00 bodov

Celkom evidentne sa Bitcoin zaradil na prvé miesto. Uvidíme, ako sa mu bude dariť v nasledujúcich rokoch.

Čo myslíte, bude dominancia bitcoinu pokračovať? Určite vás budeme o ďalšom vývoji informovať.

Sledujte novinky z kryptosveta a navštívte náš Facebook, prípadne Instagram,  alebo Twitter. Neváhajte sa tiež prihlásiť na odber notifikácií. Inštrukcie získate po kliknutí na zvonček vľavo dole.

Zdroj: https://medium.com

Páči sa ti tento článok? Denne publikujeme najnovšie informácie (nie len) zo sveta kryptomien. Sleduj nás aj na Faceboku a nezmeškaj nové články.

Binance
Páči sa ti tento článok? Denne publikujeme najnovšie informácie (nie len) zo sveta kryptomien. Sleduj nás aj na Faceboku a nezmeškaj nové články.

Binance