Nástroje titanov: Týchto 5 zdravých návykov vám pomôže zvýšiť produktivitu

Plus Nástroje titanov pre vyššiu produktivitu
Nástroje titanov pre vyššiu produktivitu. Zdroj: shutterstock.com/Hazal Ak/Shift Drive
BITmarkets BITmarkets

V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať téme, ktorá je v dnešnej dobe kľúčovou. Žijeme v rýchlom svete, kde je produktivita nie len žiadúca, ale často aj nevyhnutná. Je to práve produktivita, ktorá nám môže pomôcť dosiahnuť naše ciele, naplniť naše sny a zároveň udržať krok s neustále sa meniacim svetom.

A prečo práve nástroje titanov? Tento termín je odkazom na významné osobnosti, ktoré vyčnievajú z davu aj vďaka svojej vysokej produktivite. Majú ale niečo spoločné – zdravé návyky, ktoré zvyšujú ich produktivitu. Títo ľudia dokázali dosiahnuť úspech tým, že zaviedli do svojho života rad návykov, ktoré ich posúvajú vpred.

Tieto návyky nie sú zložité, ani príliš náročné na čas. Sú to jednoduché zmeny, ktoré môžete začať uplatňovať už dnes, a vidieť výsledky takmer okamžite.

Mohlo by vás zaujať: Šikovná Nela investuje už od svojich 14 rokov. Dnes má 17 a Slovákov učí, ako na to

Návyk č. 1: Skoré ranné vstávanie

Začnime zásadnou otázkou. Prečo je skoré ranné vstávanie také dôležité? Čo je na ňom také špeciálne, že sa z neho stal jeden z kľúčových návykov produktívnych ľudí?

Odpoveď sa skrýva v tichu a pokoji, ktorý nám skoré rána poskytujú. Keď väčšina sveta ešte spí, my sa môžeme ponoriť do svojich úloh bez rušenia. Je to zároveň čas, kedy je náš mozog najviac odpočinutý a pripravený na prácu.

Ďalší dôležitý faktor je psychologický. Skoré vstávanie je symbolom disciplíny a sebakontroly, čo sú dve kľúčové schopnosti potrebné na dosiahnutie produktivity. Je to cesta k silnej vôli a húževnatosti.

Skoré vstávanie zvyšuje produktivitu

Skoré vstávanie zvyšuje produktivitu. Zdroj: shutterstock.com/Nok Lek Travel Lifestyle

Známi ranostaji

Napríklad, spisovateľ Ernest Hemingway bol známy práve svojím skorým vstávaním. Písal ráno, pretože tvrdil, že je to najtichšia a najplodnejšia doba dňa.

Steve Jobs, bývalý CEO spoločnosti Apple, bol tiež zástancom tejto techniky. Veril, že vstávanie skoro ráno mu poskytuje čas na premýšľanie a plánovanie dňa bez rušenia.

A nakoniec, môžeme spomenúť aj Oprah Winfrey, ktorá sa priznala, že vstáva skoro ráno, aby mala čas na meditáciu a cvičenie pred začiatkom svojho rušného dňa.

Rady, ako si poradiť so skorým vstávaním

Začať s návykom skorého vstávania môže byť náročné, ale nie je to nemožné. Tu je niekoľko rád a stratégií, ktoré vám môžu pomôcť:

1. Postupne sa presúvajte k skoršiemu času. Skúste každý deň vstať o 5 až 15 minút skôr, než ste zvyknutí. Táto metóda je menej šokujúca pre telo a umožňuje vám postupne sa prispôsobiť novému režimu.

2. Stanovte si konkrétny cieľ. Ak máte dôvod vstať skoro, bude to oveľa ľahšie. Tento cieľ by mal byť niečo, čo vás skutočne motivuje.

3. Pripravte sa večer predtým. Pripravte si všetko, čo budete potrebovať na ďalší deň. To vám zjednoduší ráno a poskytne vám to viac času na produktívne činnosti.

4. Dodržiavajte konzistentný spánkový harmonogram. Snažte sa chodiť spať a vstávať v rovnaký čas každý deň, aby ste sa dostali do rytmu a uľahčili si vstávanie.

5. Vyhnite sa elektronickým zariadeniam pred spaním. Modré svetlo vyžarované elektronickými zariadeniami môže narušiť váš spánkový cyklus a urobiť vstávanie ťažším.

Mohlo by vás zaujať: Psychológia úspechu alebo ako nastaviť svoju myseľ pre úspešné podnikanie

Návyk č. 2: Plánovanie a stanovenie priorít

Plánovanie a stanovenie priorít je neoddeliteľným prvkom produktivity. Bez dôkladného plánu je ľahké stratiť sa v chaose každodenných úloh, zlyhať v splnení cieľov a stráviť mnoho hodín zaoberajúc sa činnosťami, ktoré neprinášajú žiadnu hodnotu. Plánovanie vám dáva kontrolu nad svojím časom a energiou, zatiaľ čo stanovenie priorít zabezpečuje, že sa zameriavate na to, čo je skutočne dôležité.

Plánovanie je ako mapa, ktorá vám ukazuje, ktorým smerom sa máte uberať, kým prioritizácia je ako kompas, ktorý vám ukazuje, ktoré úlohy sú najdôležitejšie, a ktoré môžete odložiť na neskôr. Tieto dva nástroje vám pomôžu zvýšiť produktivitu, eliminovať stres a dosiahnuť vaše ciele rýchlejšie a efektívnejšie.

Majstri plánovania

Úspešní titáni v rôznych oblastiach využívajú plánovanie a stanovenie priorít na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov. Napríklad Bill Gates, spoluzakladateľ Microsoftu, je známy svojou schopnosťou plánovať a stanovovať si priority. Každý rok si načrtne svoje ciele a prioritné oblasti, a potom minuciózne plánuje svoje dni, týždne a mesiace tak, aby mohol tieto ciele dosiahnuť.

Podobne aj Warren Buffett, jeden z najúspešnejších investorov na svete, používa nástroje plánovania a stanovovania priorít na zvýšenie svojej produktivity. Buffettova metóda stanovovania priorít spočíva v tom, že si najprv vytvorí zoznam svojich 25 najdôležitejších cieľov, potom vyberie 5 priorít, a plne sa sústredí len na ne. Keď ich dosiahne, proces zopakuje.

Plánovanie úloh je mimoriadne dôležité

Plánovanie úloh je mimoriadne dôležité. Zdroj: shutterstock.com/fizkes

Metódy a nástroje na plánovanie a stanovenie priorít

Existuje mnoho metód a nástrojov na plánovanie a stanovenie priorít, ale tu sú tri, ktoré sa osvedčili ako najefektívnejšie:

1. Matrica Eisenhowera. Tento nástroj vám pomôže rozdeliť svoje úlohy na štyri kategórie podľa ich dôležitosti a naliehavosti. Potom sa môžete sústrediť na úlohy, ktoré sú dôležité a nie naliehavé, čo sú tie, ktoré vám najviac prispievajú k dosiahnutiu vašich cieľov.

2. Metóda SMART. Táto metóda vám pomôže stanoviť jasné a konkrétne ciele. SMART znamená špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo viazaný. Keď si nastavíte SMART ciele, je oveľa pravdepodobnejšie, že ich dosiahnete.

3. Metóda time blocking. Táto metóda spočíva v rozdelení vášho dňa na jednotlivé časové bloky. Každému bloku je pridelená konkrétna úloha alebo súbor úloh. Týmto spôsobom sa môžete lepšie sústrediť a zvýšiť svoju produktivitu.

Návyk č. 3: Fyzická aktivita a zdravá strava

Fyzická aktivita a zdravá strava nie sú len o udržiavaní si štíhlej línie, alebo o zlepšení fyzického vzhľadu. Tieto dva prvky majú priamy vplyv na našu produktivitu a výkonnosť.

Predstavte si mozog ako komplikovaný stroj, ktorý potrebuje pravidelnú údržbu a správne palivo na optimálny výkon. Fyzická aktivita zlepšuje krvný obeh a prináša väčšie množstvo kyslíka do mozgu, čo vedie k lepšej duševnej výkonnosti a zvýšeniu mentálneho výkonu.

Rovnako tak zdravá strava má rozhodujúci vplyv na našu produktivitu. Správne výživné látky podporujú fungovanie mozgu, zvyšujú našu koncentráciu a pamäť. Mnoho výskumov ukázalo, že jedinci, ktorí konzumujú zdravú stravu sú výkonnejší, majú lepšiu koncentráciu a menej sa poddávajú stresu.

Mohlo by vás zaujať: Obchodníci sa pripravujú na rast kryptotrhu. Toto sú hlavné indikátory rastu

Zástancovia zdravej životosprávy

Jeden z titánov, ktorý dokazuje, ako fyzická aktivita a zdravá strava môžu zlepšiť produktivitu, je Mark Zuckerberg, zakladateľ a CEO Facebooku. On sám priznal, že beh na začiatku dňa mu pomáha premýšľať a riešiť problémy.

Steve Jobs, bývalý CEO Apple, ktorého sme už spomínali, bol zas známy aj svojím vegetariánskym životným štýlom a meditačnými praxami. Tieto zdravé návyky mu pomohli sústrediť sa na inovácie a viedli ho k úspechu.

Ako si vytvoriť zdravú dennú rutinu

Zahrnutie fyzickej aktivity a zdravej stravy do každodennej rutiny nemusí byť náročné. Tu sú niektoré tipy, ktoré môžete vyskúšať:

1. Začnite s malou zmenou. Napríklad, skúste chodiť do práce pešo alebo bicyklom namiesto toho, aby ste brali auto.

2. Vytvorte si plán stravovania. To vám pomôže sledovať, čo jete a zabezpečiť, že dostávate všetky potrebné živiny.

3. Skúste zahrnúť aspoň 30 minút fyzickej aktivity do vášho dňa. To môže byť rýchla prechádzka, joga, alebo dokonca tanec v obývačke.

4. Posnažte sa variť doma. Pripravujte si jedlá plné zeleniny, celozrnných produktov a bielkovín.

5. Pamätajte, že eliminácia stresu je tiež kľúčom k produktivite. Skúste aktivity ako meditácia alebo joga, ktoré pomáhajú upokojiť myseľ.

Zdravá životospráva je palivom pre telo

Zdravá životospráva je palivom pre telo. Zdroj: shutterstock.com/SUPREEYA.CH

Návyk č. 4: Meditácia a mindfulness

Často sa hovorí, že najskôr musíme naplniť svoj vlastný pohár, než môžeme iným pomôcť naplniť ich vlastný. A to je presne to, čo meditácia a mindfulness môžu urobiť s našou produktivitou. Nie sú to len techniky na zvládanie stresu alebo prístupy k psychickej pohode, ale aj nástroje, ktoré nám pomôžu zvýšiť našu schopnosť koncentrovať sa, udržať našu myseľ čistú a zameranú, a napokon, zvýšiť našu celkovú produktivitu.

Meditácia a mindfulness sú ako fitness pre náš mozog. Tak, ako fyzické cvičenie posilňuje naše svaly a zlepšuje naše fyzické zdravie, meditácia a mindfulness posilňujú naše mentálne schopnosti a zdokonaľujú náš výkon. Keď meditujeme, trénujeme svoju myseľ, aby ostala pokojná a zameraná aj v tých najťažších situáciách. To nám pomáha lepšie sa koncentrovať na naše úlohy a dokončiť ich bez toho, aby sme sa nechali vyrušiť.

Príklady titánov, ktorí tento návyk praktizujú

Jeff Bezos, zakladateľ spoločnosti Amazon, je známy aj svojím záujmom o meditáciu. Tvrdí, že meditácia mu pomáha zvládať stres a udržať jasnú myseľ, čo mu umožnilo priniesť na svet revolučné služby, ktoré dnes Amazon ponúka.

Aj Marc Benioff, CEO spoločnosti Salesforce, aktívne praktizuje meditáciu a je známy tým, že meditačné kútiky zaviedol do kancelárií svojej spoločnosti.

97%

Zarábaj aj ty na raste kryptomien.

Začni ich nakupovať na Binance a získaj 100 dolárový vstupný bonus.

Sponzorovaný obsah

Návody a stratégie, ako začať

Ak ste v tejto oblasti nováčik, nebojte sa. Začať je jednoduché a nevyžaduje si to žiadne špeciálne vybavenie alebo predchádzajúce skúsenosti. Tu je niekoľko krokov, ako na to:

1. Nájdite tiché miesto, kde budete môcť meditovať bez rušivých vplyvov. Nemusí to byť nič fancy, stačí miesto, kde sa cítite pohodlne, a kde vás nikto nebude rušiť.

2. Nastavte si časovač na 5 minút. Keď sa cítite pohodlne, môžete postupne zvyšovať dĺžku svojich meditačných sedení.

3. Sústreďte sa na svoj dych. Cíťte, ako vzduch vstupuje a vychádza z vašich pľúc. Keď si všimnete, že vaša myseľ začína blúdiť, jednoducho sa vráťte späť k dychu.

4. Naučte sa byť prítomný. Mindfulness znamená byť plne prítomný v momente, bez toho, aby sme sa sústredili na minulosť alebo budúcnosť. Skúste sa plne sústrediť na to, čo robíte, či už je to práca, joga alebo dokonca umývanie riadu.

Meditácia vám dodá potrebný pokoj

Meditácia vám dodá potrebný pokoj. Zdroj: shutterstock.com/fizkes

Návyk č. 5: Neustále vzdelávanie

Jedným zo základných kameňov úspechu a produktivity je neustále vzdelávanie. Je to jeden z návykov, ktoré nás posúvajú ďalej, udržujú nás mentálne čerstvými a pripravenými na výzvy, ktoré život prináša.

Neustále vzdelávanie skvalitňuje naše schopnosti, rozširuje naše obzory a pomáha nám byť adaptabilnými v stále sa meniacej spoločnosti. Keď sa neustále učíme, neustále rastieme. Keď rastieme, stávame sa produktívnejšími, efektívnejšími a úspešnejšími.

Úspešní ľudia sa vzdelávajú celý život

Mnohí úspešní ľudia zdôrazňujú význam neustáleho vzdelávania. Zoberme si napríklad Billa Gatesa, jedného z najbohatších ľudí na svete, ktorého sme už spomínali. Gates je známy svojím výrokom: „Vždy som sa učil, každý deň.”

Napríklad aj Warren Buffett trávi až 80% svojho pracovného času čítaním a vzdelávaním sa.

Mohlo by vás zaujať: Ako dosiahnuť work-life balance: Kľúč k produktivite a úspechu

Rady a tipy, ako na to

Ako teda začať? Tu sú tri jednoduché tipy.

1. Stanovte si ciele vzdelávania. Rozhodnite sa, čo chcete sa naučiť, a vytvorte si plán, ako to dosiahnuť.

2. Vyhraďte si čas na učenie. Vytvorte si každý deň čas na učenie. To môže byť 20 minút na čítanie knihy, sledovanie vzdelávacích videí alebo účasť na online kurzoch.

3. Využite rôzne zdroje. V dnešnej dobe máme prístup k obrovskému množstvu informácií. Využite knihy, online kurzy, webináre, podcasty a iné zdroje k získaniu nových vedomostí.

Nikdy sa nevzdávajte učenia

Nikdy sa nevzdávajte učenia. Zdroj: shutterstock.com/2shrimpS

Záver

Sme na konci cesty, na ktorej sme sa spoločne vybrali objavovať nástroje titanov, ktoré nám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu.

Teraz vás chceme povzbudiť, aby ste tieto návyky začali praktizovať. Začnite pomaly, krok za krokom. Môžete sa rozhodnúť začať s jedným a postupne pridávať ďalšie. Vyberte sa tou cestou, ktorá je pre vás najvhodnejšia. 

Tieto nástroje titanov majú silu zmeniť váš život. Môžu vám pomôcť nájsť harmóniu medzi prácou a súkromím, môžu vám pomôcť dosiahnuť vytúžený úspech a môžu vám pomôcť žiť plnohodnotnejši život. Všetko, čo potrebujete, je odvaha a odhodlanie začať.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: Future LearnTAGY:
Autor:
Henrieta Balázsová
Henrieta Balázsová

Vyštudovala psychológiu, no nakoniec jej učaroval svet marketingu. Na vlnách kreatívy surfuje od roku 2016. Venovala sa aj redaktorskej a editorskej činnosti pre viaceré redakcie.