Napoleon Hill – 6 krokov, ako dosiahnuť úspech a mať toľko prostriedkov, koľko chcete

Ťažba kryptomien Ťažba kryptomien

Napoleon Hill bol americký autor, ktorý sa venoval najmä osobnému rozvoju a úspechu. Jeho najznámejšia a najpredávanejšia kniha, ktorá vznikala vyše dvadsať rokov, sa volá „Mysli a zbohatni.” Analyzoval v nej správanie a premýšľanie najbohatších a najúspešnejších mužov tej doby – Thomas Alva Edison, Henry Ford (Ford Motor Company), John D. Rockefeller, americkí prezidenti Theodore Roosevelt a William H. Taft a mnoho ďalších.

Jeho častým výrokom bolo: „Myšlienky sú veci” alebo tiež „Čokoľvek si ľudská myseľ dokáže predstaviť a následne tomu uveriť, to môže aj dosiahnuť.” Jeho myšlienky sú stále nadčasové. Aj jeho kniha Mysli a zbohatni, ktorá ma už nejaké tie roky za sebou, vám z pohľadu myšlienok určite prinesie niečo nové.

Poďme sa spolu pozrieť na 6 krokov od Napoleona Hilla, ako dosiahnuť úspech a mať toľko finančných prostriedkov, koľko len chcete.

KROK 1 – Ujasnite si presne, koľko peňazí chcete mať

Je veľmi dôležité premyslieť si presnú čiastku a nie len povedať: „Chcem mať veľa peňazí.” Buďte ohľadom tejto čiastky presný.

KROK 2 – Čo s nimi chcete robiť a ako ich získate?

Rozmyslite si, čo na oplátku s tými peniazmi urobíte , pretože tu platí pravidlo „niečo za niečo”. Určite si čiastku, s ktorou pomôžete druhým ľuďom. Napríklad, niekomu z vášho okolia, vašej rodine, charite a pod. Hlavne niekomu, komu chcete pomôcť. Je to tzv. pravidlo „Giving back” (v preklade „Dávať späť”), nebuďte sebecký a rozdeľte sa so svojím koláčom.

KROK 3 – Kedy chcete dosiahnuť svoj cieľ?

Stanovte si presný dátum, kedy chcete dosiahnuť vami požadovanú čiastku.

KROK 4 – Čo s týmito peniazmi spravíte pre seba?

Vytvorte si plán, čo s dosiahnutou čiastkou budete robiť. Tentokrát sa zamerajte na seba a na to, čo by ste radi robili s danými peniazmi. Napríklad: „Rád/a by som si za to kúpil nový dom.”, „Rád/a by som si za to kúpil nový nábytok.”, „Rád/a by som si za to kúpil nové auto.”, „Rád/a by som išiel na dovolenku.” , „Rád/a by som tie peniaze investoval/a do svojich detí.” a podobne.

KROK 5 – Všetko si rozpíšte

Všetko si to pekne zapíšte na papier alebo do zošita a začnite na tom pracovať. Uveďte tento plán do akcie. Musí to byť vaším palivom a motiváciou a nie iba zloženým papierom alebo založeným zošitom niekde v skrini.

KROK 6 – Nezabúdajte na váš cieľ

Najdôležitejší je tento posledný krok. Čítajte si nahlas dvakrát denne všetko, čo ste si spísali. Jedenkrát večer, keď pôjdete spať, a druhýkrát hneď ráno. Úplne stačí, ak tomu budete venovať 5-10 minút. Predstavujte si, cíťte a verte, že tú vami požadovanú čiastku už máte.

Neklaďte tomu žiadny odpor a hlavne nepristupujte k tomu s negatívnymi emóciami alebo s pochybnosťami, pretože to ohrozuje celý proces. Buďte uvoľnení a verte, že sa vám to podarí, že to všetko zvládnete, pretože vaše emócie sú kľúčom k naplneniu a dosiahnutiu vášho cieľa a vy najlepšie viete, ako sa cítite.

Ak si naozaj veríte a ste doslova posadnutý tým, v čo veríte, viete čo chcete a kam mierite, tak týchto 6 krokov nebude pre vás žiadny problém a práve vy získate to, po čom túžite.

Týchto 6 krokov Napolen Hill získal od Andrewa Carnegieho, ktorý sa podľa nich aj riadil a stal jedným z najúspešnejších mužov v histórii USA. Andrew Carnegie pracoval v oceliarňach ako obyčajný robotník. Neskôr sa ale rozhodol, že aj napriek jeho ťažkým začiatkom si založí svoju vlastnú oceliareň (Carnegie Steel Company), ktorú neskôr v roku 1901 predal J. P. Morganovi za 480 miliónov dolárov. V tej dobe išlo o najväčšiu uzavretú dohodu v histórii.