pattern-gartley

Na našej púti za poznávaním nových indikátorov budeme pokračovať aj dnes. Potom, čo sme tu mali indikátory, ako trendové čiary, Bollinger Bands, RSI,  Fibonacci Retracement, sme narazili aj na harmonické patterny, ktoré sú mnohými považované za tie najkomplikovanejšie zo všetkých indikátorov. Dnes nás čaká ešte zložitejší pattern než bol AB = CD pattern, o ktorom sme písali minule.

Čo je harmonický pattern Gartley?

Ide o prvý komplikovanejší päťbodový harmonický pattern, v ktorom je X prvým bodom. Následne sa tvorí takmer identický pattern ako pri AB=CD, avšak presné pravidlá si povieme nižšie. Samozrejme, že tento vzor možno použiť ako bullish aj bearish indikátor. Pri bullish Gartley je X pohyb smerom nahor a ABCD pattern dole (následne sa očakáva rast nahor). Naopak, pri bearish patterne je X pohyb dole a ABCD pattern tvorí pohyb smerom nahor (následne sa očakáva pád dole).

Pravidlá pre bullish pattern Gartley

Na začiatku je najdôležitejšie zistiť, kde leží bod B. Noha AB musí byť minimálne 61,8 % retracement z pohybu XA. Avšak B nemôže ísť až pod 78,6 % (dokonca by sa ho nemal ani dotknúť). Vtedy pattern nie je platný. Pri Gartley patterne tak bod B môže byť v rozmedzí 61,8 % a 78,6 % retracementu pohybu XA.

Po tomto pohybe sa cena opäť pozrie smerom nahor. Avšak kam až? Kde by mal skončiť bod C? Pravidlá pri Gartleyho patterne hovoria, že bod C by mal byť v rozmedzí 61,8 % a 100 % z retracementu nohy AB.

bullish gartley pattern
Zdroj: superforex.com

No a to, čo nás zaujíma najviac, je pochopiteľne to, kam sa musí dostať bod D. Ten sa v prípade Gartleyho patternu musí dostať na minimálne 78,6 % retracement z nohy XA (hovoríme o prvom pohybe smerom nahor). Nikdy nemôže skončiť nad ním. Ale na druhej strane, nikdy nemôže ísť ani pod bod X (to znamená, že pod to si môžete dať stop loss).

Samozrejme platí, že čím nižšie do obchodu vstúpite (čím väčší retracement sa vám podarí odhaliť), tým lepšie bude vaše RRR a tiež väčší potenciálny zisk. Rovnako logika funguje aj v tom, že v rámci Gartleyho patternu musí vždy platiť aj pattern AB = CD (skontrolovať prostredníctvom Fibonacci Extension z pohybu A-B-C, kde bod D musí ísť aspoň na 100 %).

A potom tu je ešte jedno pravidlo, ktoré hovorí, že Fibonacci Extension pohyb A-B-A vám určí hladinu bodu D niekde na úrovni 127 % až 141 %. Level 141 % však nemôže byť pod prvým bodom X. Pomocou tejto metódy si viete nastaviť najlepší set up na vstup a tiež veľmi tesný stop loss, čo je presne to, čo chcete.

bearish garltey pattern
Zdroj: superforex.com

Kde ale v tomto prípade dávat targety?

Spôsoby sú opäť dva, aj keď princíp je viac-menej rovnaký. Opäť vás budú zaujímať levely 0,382 a 0,618. O aké pohyby však pôjde? Prvý spôsob, ako si určiť target, je pozrieť sa na vzdialenosť A-X a použiť Fibonacci Retracement tohto pohybu a nastaviť targety na levely 0,382 a 0,618.

Druhý spôsob je pozrieť sa na veľkosť pohybu A-D a nastaviť tie isté levely pomocou Fibonacci Retracement (teda 0,382 a 0,618). Pretože je bod D nad bodom X, tak aj targety tohto druhého spôsobu budú vyššie, než targety prvého spôsobu.

Záver

Formáciu Gartley popísal už v roku 1935 slávny obchodník H. M. Gartley v svojej knihe „Profits in the Stock Market“ a pravdepodobne ste sa s ňou už niekedy stretli aj vy. Aj keď vyzerá na prvý pohľad veľmi zložito, nie je to tak a jej pochopenie vám pomôže posunúť vaše znalosti technickej analýzy o veľký kus vyššie.