Európska legislatíva zabráni šíreniu dezinformácií na Slovensku

  • Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže podpísala prezidentka.
  • Legislatíva implementuje nariadenia EÚ.
Novinky Prezidentka podpísala nový zákon podľa smernice EÚ
Prezidentka podpísala nový zákon podľa smernice EÚ. Zdroj: shutterstock.com/symbiot
BITmarkets BITmarkets

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže sa upraví v súlade s európskym nariadením o spravodlivých a súťažeschopných trhoch digitálneho sektora (Digital Markets Act, DMA). Novelu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Cieľom nariadenia je doplniť presadzovanie práva hospodárskej súťaže na digitálnych trhoch.

Nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých môžu byť prevádzkovatelia určitých online platforiem kvalifikovaní ako tzv. strážcovia prístupu (gatekeepers). Medzi ne patria veľké digitálne platformy poskytujúce služby. Európska komisia (EK) vlani v septembri na základe DMA určila šiestich strážcov prístupu – spoločnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft.

Nariadenie DMA ustanovuje súbor povinností, ktoré musia strážcovia prístupu dodržiavať, vrátane zákazu správať sa určitým spôsobom. Návrh zákona má reflektovať zmeny v povinnostiach Protimonopolného úradu SR, ktoré prináša nariadenie DMA,” uviedol predkladateľ.

Aj keď nariadenie ustanovuje ako jediný orgán vymáhania pravidiel Komisiu, ponecháva istý priestor na vykonanie prešetrovania aj členským štátom. Zároveň umožňuje EK pri prieskumoch trhu požadovať od úradu podporu.

Nariadenie DMA okrem iného zavedie aj povinnosť odstraňovať nelegálne príspevky a obmedziť šírenie dezinformácií či zneužívanie osobných údajov.

Novela nadobudne účinnosť 15. mája 2024.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: TASRTAGY: