„Špeciálny” dôchodok môžu Slováci poberať 2 roky. Existujú však výnimky

  • Vdovský či vdovecký dôchodok dokáže pomôcť Slovákom, ktorí prišli o partnera.
  • Treba však spĺňať viacero podmienok.
  • Pozrite sa na to, kedy ho možno poberať celoživotne.
Ekonomika Vdovský dôchodok má viacero podmienok
Vdovský dôchodok má viacero podmienok. Zdroj: shutterstock.com/Prostock-studio
BITmarkets BITmarkets

Vdovský či vdovecký dôchodok predstavuje významnú finančnú podporu pre pozostalých, ktorí sa po strate manžela či manželky ocitnú v nových životných okolnostiach. Je to pomoc navrhnutá tak, aby zmiernila ekonomický dopad straty blízkeho človeka.

Málokto však vie, že podmienky a trvanie vyplácania vdovského dôchodku nie sú vždy totožné. Môžu sa líšiť v závislosti od viacerých faktorov.

Rôzna doba poberania príspevku

Kým niektorí vdovci či vdovy môžu počítať s doživotným príjmom, iní môžu čeliť prerušeniu jeho vyplácania po uplynutí dvoch rokov, ako sa píše na stránke Sociálnej poisťovne.

Čo presne rozhoduje o tom, kto a ako dlho bude vdovský/vdovecký dôchodok dostávať? A aké sú kritériá, ktoré ovplyvňujú jeho priznanie a trvanie? Pozrime sa spoločne na všetky dôležité informácie a postup, ako o takúto dávku požiadať.

Kto má nárok na vdovský/vdovecký dôchodok?

Tento dôchodok je mesačná peňažná dávka vyplácaná z fondov starobného alebo invalidného poistenia, pričom jeho hlavným účelom je zabezpečiť stabilný príjem pre Slovákov, ktorí ovdoveli.

Nárok na takýto dôchodok vzniká pod špecifickými podmienkami.

Kľúčové podmienky

Predovšetkým je nevyhnutné, aby manžel/ka ovdovelej osoby bol/a poistencom Sociálnej poisťovne – či už ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, alebo v iných prípadoch, keď poistné za neho odvádzal štát. Kľúčový je aj dosiahnutý počet rokov dôchodkového poistenia manžela/ky ku dňu jeho smrti.

V prípade, že manžel/ka zomrel/a následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nárok na vdovský/vdovecký dôchodok rovnako vzniká. Základná podmienka pre uplatnenie nároku je, že partneri museli byť právoplatne zosobášení.

Dĺžka trvania manželstva či fakt, či manželia žili spoločne alebo oddelene, na nárok nevplýva.

Špecifikácia nároku na tento typ dôchodku zahŕňa viacero situácií

Späť
Strana 1/4Ďalej
0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: Sociálna poisťovňaTAGY:
Autor:
Vanessa Massayova
Vanessa Massayova

Pochádza z Bratislavy, kde vyštudovala ruské a východoeurópske štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Žurnalistika bola najskôr iba jej hobby, neskôr sa však stala redaktorkou v Startitup. Teraz sa v Kryptomagazíne venuje aktualitám a zaujímavým témam.