dotácie

Ministerstvo hospodárstva SR spojazdnilo aplikáciu na obržanie dotácie na nájmy pre zatvorené a obmedzené prevádzky v utorok o 11:00.  Žiadosti môžu podnikatelia podávať do 30.11.2020. Pre poskytnutie dotácie sa nezohľadnuje termín podania žiadosti.

Najprv o dotácie žiadali podnikatelia z Prešovského kraja. Každý nasledujúci deň je vyčlenený pre ďalší kraj. Očakáva sa až 100 000 žiadostí, pričom finančná výpomoc sa odhaduje na 200 miliónov eur. Celý proces stojí na princípe dobrovoľnosti medzi prenajímateľom a nájomcom, a výška dotácie nemôže presahovať 50 % nájomného. Nájomca môže platiť zostávajúce nájomné najviac v 48 rovnakých splátkach mesačne.

Takto znie novela: Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.“

Všetky informácie sú dostupné na stránke https://najmy.mhsr.sk/

Postup na predloženie žiadosti

Podnikatelia, ktorí pre koronakrízu mali zatvorené alebo obmedzené prevádzky môžu žiadať o dotáciu. Nájomca je žiadateľ, ktorý žiada o dotáciu na nájomné cez prenajímateľa. O dotáciu žiada prenajímateľ, ktorý sa prihlási na Ústredný portál verejnej správy, vyplní formulár a odošle do elektronickej schránky nájomcu. Ten má 48 hodín na overenie dát a dodanie elektronického podpisu. Formulár sa vráti prenajímateľovi, ktorý ho tiež podpíše. Potom žiadosť cestuje na ministerstvo na spracovanie.

Prenajímateľom môže byť:

 • Fyzická osoba – podnikateľ alebo nepodnikateľ
 • Právnická osoba – podnikateľ alebo nepodnikateľ

Nájomca môže byť:

 • Fyzická osoba podnikateľ
 • Právnicka osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ

Žiadateľom môže byť okrem zavretých a obmedzených podnikov aj reštaurácia s predajom cez okienko, e-shopy s kamennou predajňou, prekladatelia, advokáti, podnikatelia s nebytovými priestormi, agentúry sprostredkovania práce, nájomcovia priestorov na kultúrne účely, galérie a múzeá.

Nájomcovia by mali uzavrieť dohodu s prenajímateľom čím skôr, aby sa vyhli sankciám. Ak nájomcovi vznikla pre neplatenie nájmu počas koronakrízy povinnosť platiť úroky z omeškania, tak táto povinnosť sa neruší.

Čítajte tiež – Virtuálna realita -Táto špičková technológia od základov mení zdravotníctvo

Termíny

Ministerstvo hospodárstva očakáva enormný záujem o poskytovanie dotácií, a preto vznikol poradovník pre jednotlivé kraje:

 • 23. 6. 2020             Prešovský kraj
 • 24. 6. 2020             Banskobystrický kraj
 • 25. 6. 2020             Košický kraj
 • 26. 6. 2020             Žilinský kraj
 • 29. 6. 2020             Nitriansky kraj
 • 30. 6. 2020             Trenčiansky kraj
 • 1. 7. 2020               Trnavský kraj
 • 2. 7. 2020               Bratislavský kraj

Čítajte ďalej

Platenie účtov kryptomenami? V Austrálii sa to stalo realitou