V UK opäť útočia na DeFi
V UK opäť útočia na DeFi. Zdroj: Shutterstock, rawf8

Daňová agentúra Spojeného kráľovstva výrazne sprísňuje pravidlá, ktoré sa týkajú tzv. lendingu a stakingu v sektore DeFi.

Ďalšie obmedzenie pre DeFi v UK

„Daňová agentúra HMRC považuje digitálne aktíva na daňové účely za majetok. Toto však nie je úplne v súlade s vládou a regulačnými orgánmi,“ uviedol výkonný riaditeľ CryptoUK Ian Taylor.

Daňová agentúra totiž prišla s veľmi kontroverzným dokumentom o usmerneniach, ktoré výrazne ovplyvnia sektor DeFi. Ide najmä o oblasť pôžičiek a stakingu v rámci DeFi. Najväčším problém je, či sa výnosy z týchto produktov považujú na daňové účely za kapitál alebo príjem.

„Požičiavanie alebo poskytovanie tokenov prostredníctvom decentralizovaného financovania je neustále sa vyvíjajúca oblasť, preto nie je možné stanoviť všetky okolnosti, za ktorých poskytovateľ likvidity získava výnosy zo svojej činnosti a povahu týchto výnosov.“

Prečítaj si tiež: Jack Dorsey: „Projekt Diem bola strata času, Meta sa skôr mala zamerať na Bitcoin!“

Správa obsahuje aj informácie o tom, že výnosy zo stakingulendingu nebudú považované za úrok. Preto predstavujú majetok na daňové účely.

Ian Taylor na záver uviedol, že tieto predpisy spôsobia obrovskú a hlavne zbytočnú záťaž investorom na burzách.