Čo to je blockchain a ako funguje?

  • Blockchain je revolučná technológia, ktorá mení digitálnu dôveru.
  • Transparentný a nemeniteľný systém prináša záznamy dôveryhodných transakcií.
Plus Čo je to blockchain
Čo je to blockchain. Zdroj: shutterstock.com/Prostock-studio
BITmarkets BITmarkets

Blockchain predstavuje revolučnú technológiu, ktorá mení spôsob, akým sa pozeráme na digitálnu dôveru, bez potreby centralizovanej autority.

Vďaka transparentnej a nemeniteľnej povahe tohto systému sa objemy neoveriteľných transakcií menia na stopu dôveryhodných záznamov, pričom decentralizácia stojí pri zrode novej éry digitálnej ekonomiky.

Čo je to blockchain?

Blockchain je decentralizovaná databáza, ktorá uchováva záznamy o transakciách v podobe blokov. Tieto bloky sú navzájom prepojené a zašifrované, čo zabezpečuje ich nemennosť a transparentnosť.

Blockchain: Základné princípy

Blockchain je založený na distribuovanej databáze, ktorá je neustále synchronizovaná a verejne dostupná. Každý blok v reťazci obsahuje skupinu transakcií, ktoré sú kryptograficky chránené a prepojené so sekvenčnými blokmi.

V princípe, akonáhle je transakcia pridaná do blockchainu, stáva sa nezvratnou a nemodifikovateľnou. Tento aspekt je zabezpečený prostredníctvom konsenzuálnych mechanizmov, ako je napríklad Proof of Work alebo Proof of Stake, ktoré potvrdzujú a zapečatia každú transakciu.

Decentralizovaná povaha blockchainu eliminiuje jediný bod zlyhania a riziko cenzúry alebo zásahov tretích strán.

Definícia a stručná história

Blockchain je inovatívny distribučný účtovný systém poskytujúci nezmazateľné záznamy a decentralizovanú dôveru medzi stranami.

Prvý blockchain

Prvý praktický využitý blockchain bol v kryptomene Bitcoin, ktorý definoval nový vek digitálnej meny.

Jeho históriu možno datovať od vzniku Bitcoinu v roku 2009, keď bol tento koncept po prvýkrát predstavený osobou známou pod pseudonymom Satoshi Nakamoto.

Jadro tohto systému predstavuje transparentnosť, bezpečnosť a neupraviteľnosť údajov, čo umožňuje bezprecedentné možnosti jeho využitia v mnohých oblastiach.

Ako sú dáta v blockchaine usporiadané

Dáta v blockchaine sú štruktúrované do blokov.

Každý blok obsahuje zoznam transakcií a je chronologicky usporiadaný. Na udržanie integrity a nepretržitého reťazca každý nový blok obsahuje tzv. hash predchádzajúceho bloku, čo zaručuje nezmeniteľný poriadok blokov a odolnosť proti akýmkoľvek pokusom o zásah do už zaznamenaných dát. Ďalej, transakcie sú pred zaradením do bloku overené sieťou.

Integrita informácií je neustále validovaná.

Blok, keď je raz pripojený k reťazcu, je takmer nemožné upraviť. Upravenie by vyžadovalo zmeny všetkých nasledujúcich blokov, čo je ohraničené výpočtovými možnosťami dnešných technológií a energetickými nákladmi.

Každý blok má povolenú veľkosť, čo je častokrát téma debát. Preto vznikajú rôzne blockchainy s rôznymi parametrami vo veľkosti blokov, transakčných rýchlostiach a spôsobe, ako tieto transakcie validujú. Napríklad, Bitcoin má v jednom bloku obmedzené množstvo transakcií, zatiaľ čo Ethereum usiluje o vyššiu kapacitu a flexibilitu.

Bitcoin blockchain obsahuje 10-tisíc uzlov

Bitcoin blockchain obsahuje 10-tisíc uzlov. Zdroj: shutterstock.com/dencg

Transparentnosť a nezmeniteľnosť

Vlastnosti ako transparentnosť a nezmeniteľnosť sú základnými piliermi technológie blockchain. Každá transakcia je verejne zaznamenaná a viditeľná pre všetkých používateľov siete.

Základom je transparentnosť

Transparentnosť blockchainových systémov predstavuje možnosť overenia pôvodu a cesty každej jednej transakcie. Tento aspekt je zásadný najmä v prípadoch vyžadujúcich vysokú mieru dôvery medzi účastníkmi obchodu.

Naproti tomu nezmeniteľnosť zaručuje, že raz zaznamenané informácie nie je možné vymazať ani manipulovať. Znamená to, že akonáhle je blok pridaný do reťazca, jeho obsah zostáva trvalý a nezmenený.

Táto kombinácia transparentnosti a nezmeniteľnosti poskytuje efektívny nástroj na boj proti podvodom a zneužitiu systému. Je to spôsob, ako vytvárať dôveru v digitálne prostredie, kde tradičné opatrenia môžu zlyhávať.

Zároveň však potreba uchovávať všetky transakcie navždy so sebou prináša aj výzvy. Ide najmä o otázky škálovateľnosti a spracovateľnosti obrovských množstiev dát.

Späť
Strana 1/4Ďalej
Autor:
Henrieta Balázsová
Henrieta Balázsová

Vyštudovala psychológiu, no nakoniec jej učaroval svet marketingu. Na vlnách kreatívy surfuje od roku 2016. Venovala sa aj redaktorskej a editorskej činnosti pre viaceré redakcie.