Príčiny finančnej krízy. Zdroj: shutterstock.com/perfectlab

Rastúca inflácia po celom svete, prepady trhov a hrozba recesií oživili záujem ľudí o finančnú krízu z roku 2008. Najčastejšou otázkou je, ktoré faktory prispeli ku vzniku krízy a do akej miery je tu šanca, že nás za súčasných podmienok môže podobná kríza opäť zasiahnuť.

Príčiny finančnej krízy, ktorá začal v roku 2008, môžeme zhrnúť do piatich základných bodov:

  1. Nedostatočná regulácia trhu s hypotekárnymi úvermi a nehospodárne praktiky bánk a finančných inštitúcií pri poskytovaní týchto úverov.
  2. Prenášanie rizika na trh cez tzv. kolaterálizované pohľadávky, ktoré boli založené na nesolventných aktívach.
  3. Nárast cien nehnuteľností a neúmerný rast cien na trhu s nehnuteľnosťami.
  4. Zvýšenie dlhu a deficitu verejných financií v USA a vo svete.
  5. Nedostatočná dôvera investorov a obchodníkov vo finančné trhy, ktorá viedla k zvýšenej volatilite a poklesu cien akcií a ďalších aktív.

V dôsledku týchto faktorov došlo k poklesu dopytu po úveroch a k zvýšeniu úrokových sadzieb, čo viedlo k poklesu ekonomickej aktivity a rastu nezamestnanosti. Množstvo finančných inštitúcií sa dostalo do finančných ťažkostí a vlády v mnohých krajinách museli zasiahnuť s finančnými injekciami, aby zabránili kolapsu trhu. Táto kríza viedla k celosvetovej recesii a ovplyvnila ekonomiky mnohých krajín.

Môže sa kríza opäť zopakovať?

Je ťažké povedať, či by sa finančná kríza z roku 2008 mohla znova zopakovať, pretože každá kríza je unikátna a vyplýva z rôznych kombinácií faktorov a okolností. Po finančnej kríze v roku 2008 však vlády a regulačné orgány v mnohých krajinách prijali opatrenia na zlepšenie regulácie finančných trhov a na zvýšenie stability a dôvery vo finančný systém. Na druhej strane, pri pohľade na trh s kryptomenami možno vidieť, že táto oblasť doteraz regulácii unikala a moje svoje veľké obete v podobe investorov, ktorí prišli o miliardy dolárov.

Hypotekárna kríza bola jedným z faktorov finančnej krízy v roku 2008. Zdroj: shutterstock.com/MUNGKHOOD STUDIO

Opatrenia, ktoré vlády a finančné inštitúcie prijali po poslednej finančnej kríze, by mohli pomôcť zabrániť vzniku podobnej krízy, ale nemožno nikdy úplne vylúčiť riziko podobného scenáru. Ak by sa však niečo podobné zopakovalo, pravdepodobne by k tomu muselo dôjsť v dôsledku podobných faktorov ako v minulosti, ako napríklad nedostatočná regulácia a nehospodárne praktiky v poskytovaní úverov, nadmerné zadlženie a deficit verejných financií, alebo nedôvera investorov vo finančné trhy.

Práve posledné menované položky sa prejavujú ako problém súčasnosti, keďže štáty celého sveta sú ešte viac zadĺžené, ako pred rokom 2008 a nedôvera ľudí vo finančné inštitúcie a trhy je na vzostupe.

Čítaj tiež: Európu a svet čaká recesia a extrémna chudoba, varuje prezident Svetovej banky David Malpass!