Tisíce Slovákov si musia splniť túto povinnosť. Za jej zanedbanie vám hrozí pokuta aj 3 000 eur

  • Daňové priznanie dani z nehnuteľnosti je nutné podať do 31. januára 2024
  • Ak tak nespravíte, výška pokuty sa môže vyšplhať až na 3 000 eur
Ekonomika Ako to bude s daňou z nehnuteľnosti v budúcom roku?
Ako to bude s daňou z nehnuteľnosti v budúcom roku? Zdroj: shutterstock.com/BOY ANTHONY
Ťažba kryptomien Ťažba kryptomien

Opäť sa blíži každoročná daňová povinnosť tisícok Slovákov, ktorá sa síce netýka každého, no aj tak zasiahne množstvo ľudí. V prípade zanedbania môže hroziť poriadne mastná pokuta, informuje o tom portál Aktuality.

Reč je o daňovom priznaní dani z nehnuteľnosti. Ako sme spomínali v úvode, táto povinnosť sa netýka každého. Ak u vás v časovom období od 2. januára 2023 do 1. januára 2024 nedošlo k zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, tak nemusíte riešiť ďalej nič.

Ak však áno, potom vám vzniká povinnosť podania daňového priznania dani z nehnuteľnosti. Najčastejšie prípady sú kúpa, predaj a darovanie nehnuteľnosti, nehnuteľnosť nadobudnutá darom alebo jej zdedenie, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou a mnohé ďalšie prípady.

V hre je aj podanie čiastkového daňového priznania dani z nehnuteľnosti. To musíte spraviť vtedy, ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo k zaniknutiu vlastníctva, nájmu alebo užívania nehnuteľností.

97%

Nakupuj a obchoduj kryptomeny na Binance.

Najlepšej a najlacnejšej burze na svete.

Sponzorovaný obsah

Zákon rozoznáva tri druhy dane z nehnuteľnosti

Pre zjednodušenie, v zákone máme tri druhy dane z nehnuteľnosti. Prvým je daň zo stavieb, tam patrí dom, chata, garáž, altánok, chliev alebo humno.

Druhým druhom je daň z bytov, kde patria byty v bytovom dome a nebytové priestory.

Tretím druhom dane z nehnuteľnosti je daň z pozemkov. Tam zaraďujeme záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy a vinice.

Za zanedbanie povinnosti hrozí mastná pokuta

Za zanedbanie povinnosti hrozí mastná pokuta. Zdroj: shutterstock.com/89stocker

Daňové priznanie je nutné podať do dátumu 31. januára 2024. Existujú však dve dôležité výnimky. Ak niekto nadobudol nehnuteľnosť dedením alebo dražbou, tak tam sa počíta 30 dní od momentu, odkedy vznikla daňová povinnosť.

Veľký rozdiel oproti dani z príjmov je ten, že samotný daňovník si pri dani z nehnuteľnosti nevypočítava výšku dane. Musí však uviesť parametre, na základe ktorých sa táto daň vypočíta. Sú to napríklad rozloha pozemku alebo počet podlaží.

Správca dane je v tomto prípade mesto alebo obec, ktoré pošle rozhodnutie obsahujúce už vypočítanú výška dane z nehnuteľnosti. Na zaplatenie má potom daňovník 45 dní odo dňa prevzatia tohto výpočtu.

Aj tu však existujú výnimky, keď správca dane môže poskytnúť úľavu alebo odpustenie dane. Najčastejšie ide o prípady z dôvodu vyššieho veku, držanie preukazu ZŤP, poberania dávok v hmotnej núdzi, prevažnej či úplnej bezvládnosti, obmedzeného využitia z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku. O úľavy alebo odpustenie dane z nehnuteľnosti treba požiadať do 31. januára 2024.

V úvode sme spomínali aj naozaj mastnú pokutu. Jej výška môže byť od 10 eur až do maximálne 3 000 eur. Dobrou správou je to, že výška pokuty nepresiahne výšku vyrubenej dane.

Prečítajte si aj: Rastu dane z nehnuteľnosti sa Slováci nevyhnú

Autor:
Michal Sobek
Michal Sobek

Vyštudoval odbor masmediálne štúdia. Od skončenia školy sa venuje redaktorstvu, pričom okrem technológií aktívne sleduje aj politické dianie, ktoré s jeho témami často úzko súvisí.