Slováci pozor: Vyplácanie pandemického ošetrovného sa končí 1. septembra

Ekonomika Vyplácanie pandemickej pomoci končí od septembra
Vyplácanie pandemickej pomoci končí od septembra. Zdroj: shutterstock.com/zstock/RomanR
BITmarkets BITmarkets

Zrušenie pandemického ošetrovného znamená, že Sociálna poisťovňa bude od 1. septembra tohto roka poskytovať ošetrovné pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa v rozsahu maximálne 14 dní, pri jednej potrebe starostlivosti. Pri každej potrebe bude nanovo posudzovaný nárok na dávku, čiže reťazenie pandemického ošetrovného bude zrušené. Informoval o tom v stredu hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Ošetrovné sa bude vyplácať maximálne na 14 dní

Súčasne sa už nebudú používať tlačivá Žiadosť o ošetrovné a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. „Nárok na ošetrovné pri chorobe člena rodiny alebo pri starostlivosti o dieťa z dôvodu, že má nariadené karanténne opatrenie/izoláciu alebo že osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, budú potvrdzovať lekári na origináli tlačiva Žiadosť o ošetrovné,” doplnil Kontúr.

V situácii, keď poistenec potrebuje poskytovať starostlivosť dieťaťu z dôvodu, že detské jasle, materská škola a škola, ktoré navštevuje, sú zatvorené, pripravila Sociálna poisťovňa nové tlačivo, ktoré vyplní rodič a dá ho potvrdiť príslušnému zariadeniu. V tomto prípade už nebudú pediatri potvrdzovať tlačivo Žiadosť o ošetrovné. Tlačivo bude dostupné na webe Sociálnej poisťovne po 31. auguste tohto roka.

Ak sa poistencovi pandemické ošetrovné do 31. augusta tohto roka v súvislosti s aktuálnou potrebou ošetrovania alebo starostlivosti poskytovalo menej ako 14 dní, Sociálna poisťovňa neukončí jeho výplatu v tomto termíne, ale až uplynutím štrnásteho dňa potreby ošetrovania.

Nárok na pandemické ošetrovné je najdlhšie taktiež do 31. augusta tohto roka a poistenec si ho môže uplatniť spätne najviac tri roky, inak sa premlčí nárok na výplatu dávky. Zrušenie uplatňovania ustanovení o pandemickom ošetrovnom sa nebude nijako dotýkať dávky dlhodobé ošetrovné.

„Na záver pripomíname poistencom, ktorí dlhodobo čerpajú pandemické ošetrovné, aby si upravili svoju životnú situáciu, keďže bude naposledy vyplatené za tohtoročný august,” uzavrel Kontúr.

Prečítaj si aj: Banky hlásia úplný výpadok služieb. Nefunguje internet banking ani mobilné bankovníctvo

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: TASRTAGY: