Recesia: Čo to je a čím sa vyznačuje

  • Čo je to recesia?
  • Recesia predstavuje obdobie výrazného ekonomického úpadku.
  • Poďme sa však na ňu pozrieť bližšie.
Plus Čo je to recesia
Čo je to recesia. Zdroj: shutterstock.com/Andrii Yalanskyi
BITmarkets BITmarkets

Čo je to ekonomická recesia?

Po dvoch po sebe idúcich štvrťrokoch poklesu hrubého domáceho produktu možno hovoriť o technickej recesii.

Recesia je charakterizovaná upadajúcou ekonomickou aktivitou, rastúcou nezamestnanosťou a poklesom výroby i spotreby, čo následne vedie k širším negatívnym dopadom na sociálne a ekonomické prostredie.

Dopady sú často dlhodobé.

Definícia recesie

Recesia predstavuje obdobie výrazného ekonomického úpadku rozpoznateľné poklesom hrubého domáceho produktu (HDP) po dobu aspoň dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokov. Tento stav je sprevádzaný zhoršením kľúčových ekonomických indikátorov, ako sú investície, zamestnanosť, reálny príjem obyvateľstva či veľkoobchodný a maloobchodný predaj. Charakteristická je tiež nízka dôvera spotrebiteľov a podnikov, ktorá negatívne vplýva na ich výdavkové rozhodnutia, čím sa prehlbuje recesívna špirála.

Ekonomický význam recesie

Recesia má podstatný dopad na celkové ekonomické prostredie a môže mať dlhodobé následky na rast.

Zvyšuje sa nezamestnanosť

V čase recesie sa často zvyšuje nezamestnanosť, čo má priamy vplyv na životnú úroveň obyvateľstva.

Významnými indikátormi sú pokles HDP, zníženie priemyselnej produkcie a stagnácia obchodu. Vznikajú nové výzvy pre vládne politiky a centrálnu banku.

Zaznamenaný útlm hospodárskej činnosti vyžaduje koordinované opatrenia zamerané na stabilizáciu a obnovu dôvery v ekonomiku.

Identifikácia recesie

Recesiu oficiálne diagnostikuje napríklad Národný úrad pre ekonomický výskum (NBER) v USA na základe rôznych indikátorov, nielen poklesu HDP. 

Okrem HDP analytici posudzujú aj napríklad pokles investícií a spotreby, či zvyšujúcu sa nezamestnanosť.

Dôležitou súčasťou je monitorovanie trhov práce. Stagnácia alebo pokles miery zamestnanosti sú signálmi zhoršujúcej sa ekonomickej situácie.

Zásadné sú taktiež informácie o výdavkoch. Pokles maloobchodných predajov a ústup investícií naznačujú pokles ekonomickej aktivity a dôvery. Dlhodobý pohľad na tieto indikátory umožňuje rozpoznať recesívne tendencie skôr, ako sa dostatočne prejavia v číslach HDP.

Napokon je dôležité sledovať aj celkovú dôveru spotrebiteľov a podnikateľskú klímu. Tieto metriky reflektujú očakávania a môžu predpovedať budúce výdavkové a investičné rozhodnutia, ktoré formujú ekonomický vývoj.

Recesia je postrachom ekonomiky

Recesia je postrachom ekonomiky. Zdroj: shutterstock.com/Morrowind

Autor:
Henrieta Balázsová
Henrieta Balázsová

Vyštudovala psychológiu, no nakoniec jej učaroval svet marketingu. Na vlnách kreatívy surfuje od roku 2016. Venovala sa aj redaktorskej a editorskej činnosti pre viaceré redakcie.