Príspevok k výplate, no aj preplatený vodičák. Skupine Slovákov vznikne nárok na tieto benefity

  • Nezamestnanosť bude rezort práce, sociálnych vecí a rodiny riešiť zaujímavým spôsobom.
  • Plánuje spustiť projekty, ktoré nemotivujú iba nezamestnaných, ale aj zamestnávateľov.
Ekonomika Rezort práce spustí programy, ktoré motivujú
Rezort práce spustí programy, ktoré motivujú. Zdroj: Shutterstock.com/F8 studio, OlegRi
Ťažba kryptomien Ťažba kryptomien

Počas apríla 2024 má ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v pláne spustiť až tri nové projekty. Ich cieľom je vytvoriť pracovné miesta pre nezamestnaných, no aj motivácia ľudí k tomu, aby na novom pracovnom mieste zotrvali. Ďalším cieľom je uľahčenie si nájdenia práce pre odchovancov centier pre deti a rodiny.

Jeden z týchto projektov má názov „Právo na prvé zamestnanie.” Informuje o ňom portál Podnikajte.sk.

97%

Zarábaj aj ty na raste kryptomien.

Začni ich nakupovať na Binance a získaj 100 dolárový vstupný bonus.

Sponzorovaný obsah

Motivácia aj pre zamestnávateľov

Tento projekt si kladie za cieľ podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných. Je určený všetkým uchádzačom o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny po dobu aspoň dvoch mesiacov.

Prioritou projektu je motivovať zamestnávateľov, aby prijímali do zamestnania aj čerstvých absolventov škôl bez pracovných skúseností.

V rámci projektu sa bude participujúcim zamestnávateľom poskytovať finančný príspevok, ak na vytvorené pracovné miesta prijmú uchádzačov o zamestnanie. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú, minimálne na 12 mesiacov, alebo na dobu neurčitú.

Rozsah pracovného úväzku musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času.

Mesačný príspevok pre zamestnávateľa slúži na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne do výšky 90 %. Príspevok je obmedzený sumou 1 318,53 eur, čo predstavuje 70 % celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za prvé tri štvrťroky predchádzajúceho roka.

Tento projekt predstavuje významný krok v boji proti nezamestnanosti, najmä u mladých ľudí po ukončení štúdia. Poskytuje zamestnávateľom finančnú motiváciu na vytváranie nových pracovných miest a dáva šancu absolventom získať cenné pracovné skúsenosti. Môže pomôcť znížiť mieru nezamestnanosti a uľahčiť mladým ľuďom vstup na trh práce.

Rezort práce toho chystá viac

Okrem toho hlava rezortu práce avizovala aj projekt Motivuj sa k zamestnaniu. Aj tento projekt je určený pre mladých ľudí a budú môcť vďaka nemu získať príplatok k mzde vo výške 150 eur mesačne. 

Príspevok v tejto výške však budú môcť dostávať iba počas prvých troch mesiacov v práci. Počas ďalších troch mesiacov pôjde o príspevok na úrovni 75 eur.

Okrem toho by mal mladým ľuďom pomôcť aj program, v rámci ktorého budú mať preplatený kurz na vodičský preukaz skupiny B, ako aj vyšších skupín.

Tento projekt môžu využiť ľudia, ktorí sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, no aj uchádzači o zamestnanie, alebo záujemcovia o zamestnanie. Zároveň však musia patriť do jednej z týchto skupín:

  • mladí dospelí, ktorým po dosiahnutí plnoletosti pokračuje poskytovanie starostlivosti v centre pre deti a rodiny,
  • plnoleté osoby sústavne sa pripravujúce na povolanie, ktorým bol predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny najviac o 24 mesiacov,
  • maloleté deti pripravujúce sa na osamostatnenie, pre ktoré centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.

Mohlo by vás zaujímať: Bizár roka? Legendárna televízna stanica predáva akcie, môže však ísť o podvod

Autor:
Karina Daráková
Karina Daráková

Karina Daráková pochádza spod Tatier a vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila v Novom Čase a na pozícii vedúcej domáceho spravodajstva v Startitup. V Kryptomagazine sa venuje ekonomickým a realitným témam.