Penzistom na Slovensku hrozí 100-eurová pokuta, ak nedodržia túto podmienku

Kategorie: Ekonomika
Penzistom na Slovensku hrozí pokuta
Penzistom na Slovensku hrozí pokuta. Zdroj: shutterstock.com/fizkes

Na Slovensku platí legislatíva. Tá ukladá povinnosť vodičom, konkrétne držiteľom vodičských preukazov, ktoré úrady vydali pred 19. januárom 2013, absolvovať pravidelné lekárske prehliadky po dosiahnutí veku 65 rokov.

Toto opatrenie má za cieľ zabezpečiť, že starší vodiči sú stále zdravotne spôsobilí viesť motorové vozidlá na cestách. S týmto opatrením súvisí aj povinnosť mať pri sebe lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pri vedení motorového vozidla.

Na Slovensku sú vodiči nad 65 rokov povinní absolvovať lekárske prehliadky

Podľa cestného zákona, ktorý platí na Slovensku a príslušných vyhlášok, musia tieto skupiny vodičov absolvovať lekárske prehliadky najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí tohto veku. Následne sú povinní podrobiť sa lekárskej prehliadke každých päť rokov.

Dôležité je, že táto skupina vodičov je povinná mať pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako päť rokov. Na výzvu policajta sú povinní sa takýmto dokladom preukázať.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a spôsob jeho vyplnenia sú uvedené v prílohách k vyhláške Ministerstva vnútra SR číslo 9/2009. Toto pravidlo sa týka bežných vodičov. Ak však niekto má aj iné vodičské oprávnenie, na lekárske kontroly môže chodiť častejšie.

Po dosiahnutí veku 65 rokov sú niektorí vodiči povinní podrobiť sa lekárskej kontrole každé dva roky. Sem patria vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a vedú motorové vozidlá skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Na pravidelné prehliadky každé dva roky musia chodiť aj vodiči, ktorí vedú vozidlá s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlá využívané na zásielkové služby a taxi službu a na poskytovanie poštových služieb. Počas pandémie koronavírusu tieto povinnosti úrady dočasne pozastavili, ale od 1. augusta minulého roku ich opäť obnovili.

Pre čitateľov sme vytvorili Discord komunitu, kde každý deň prispievame s hodnotným obsahom. Pridaj sa cez tento odkaz. Tie najaktuálnejšie novinky sleduj na našom Instagrame a Facebooku.

Ak nemá vodič potvrdenie o spôsobilosti pri sebe, hrozí mu pokuta 100 eur

Vodiči, ktorí nebudú mať pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti, môžu čeliť sankciám. Vrátane pokút až do výšky 100 eur. Tento priestupok môžu úrady vybaviť buď v správnom konaní s pokutou do 100 eur alebo v blokovom konaní s pokutou do 50 eur.

Samotná lekárska prehliadka pre starších vodičov závisí od ich zdravotného stavu a môže obsahovať rôzne vyšetrenia, vrátane očných, kardiologických a ďalších špecializovaných testov.

Lekár môže v niektorých prípadoch vydať potvrdenie s výnimkami, ktoré môže obmedziť vodiča v niektorých aspektoch jazdy ako napríklad obmedzenie jazdy na určitú vzdialenosť, len počas dňa alebo so sprievodom.

Ak lekár na prehliadke zistí, že vodič nie je schopný viesť motorové vozidlo bez obmedzení, orgán Policajného zboru môže obmedziť jeho vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti. Toto obmedzenie sa zaznamenáva vo vodičskom preukaze vo forme kódu a znamená, že vodič môže viesť motorové vozidlá len v súlade s uvedenými podmienkami.

Celý tento systém má za cieľ zabezpečiť bezpečnosť na cestách a zistiť, či starší vodiči sú stále schopní bezpečne viesť motorové vozidlá. Vyhláška č. 9 k zákonu o cestnej premávke a prílohy k nej presne určujú zdravotné podmienky, ktoré treba splniť, aby mal vodič povolené šoférovať aj v staršom veku. Týmto krokom sa zabezpečuje, že vodiči sú na cestách bezpečnejší nielen pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Prečítajte si aj: Penzisti majú od štátu nárok na 100 eur, zamestnanci až na 275 eur. Na čo ich musia použiť a kto ich môže získať?