Na východ Slovenska mieri veľká investícia. Spoločnosť dostala od vlády daňovú úľavu

  • Výrobná spoločnosť De Jong Slovakia vybuduje v Prešove závod.
  • Výroba by v ňom mala začať už v januári 2026.
Novinky Výrobná spoločnosť vybuduje v Prešove závod
Výrobná spoločnosť vybuduje v Prešove závod. Zdroj: shutterstock.com/4045
BITmarkets BITmarkets

Spoločnosť De Jong Slovakia plánuje vynaložiť investície vo výške 63,09 milióna eur na vybudovanie nového závodu na výrobu nerezových zásobníkov vody pre tepelné čerpadlá v Prešove. Na tento zámer firma požiadala o investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 11,42 milióna eur, ktorá bola predbežne Ministerstvom financií SR schválená v plnej výške. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.

De Jong

De Jong plánuje zrealizovať svoj investičný zámer v rokoch 2024 až 2026 a finančné prostriedky vynaložiť na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení. V priamej súvislosti s investíciou plánuje do konca roka 2028 vytvoriť 150 nových pracovných miest.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

Spoločnosť chce začať výrobu v roku 2026

Počiatočná výrobná kapacita nového závodu bude 350 000 kusov nerezových zásobníkov ročne v očakávanej hodnote viac ako 100 miliónov eur. Závod bude môcť zavedením druhej zmeny potenciálne zvýšiť kapacitu až na 700 000 kusov ročne. Investičný zámer plánuje spoločnosť realizovať v prenajatých existujúcich priestoroch určených na priemyselnú výrobu. Začiatok výroby je naplánovaný na január 2026 a celá produkcia novozriadenej prevádzkarne bude určená na export v rámci Európskej únie.

Firma De Jong je súčasťou medzinárodnej skupiny Rheem Manufacturing Company so sídlom v Spojených štátoch amerických. Od roku 1988 sa skupina Rheem stala súčasťou skupiny Paloma Industries z Nagoje, Japonsko, ktorá je najväčším svetovým výrobcom plynových spotrebičov. Skupina Rheem je v USA najväčším výrobcom produktov v oblasti ohrevu vody a jej výrobky sú predávané v 88 krajinách sveta.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: TASRTAGY: