Hrozí Slovensku bankrot? Stav verejných financií dosiahol kritický bod

Kategorie: Ekonomika
Štátnemu rozpočtu Slovenska hrozí bankrot
Štátnemu rozpočtu Slovenska hrozí bankrot. Zdroj: shutterstock.com/sasirin pamai/CeltStudio/23WaysArt

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorej úlohou je ochrániť dlhodobú udržateľnosť verejných financií vo svojej poslednej správe z 1. júna upozornila na to, že udržateľnosť verejných financií na Slovensku dosiahla nebezpečnú úroveň. Zároveň RRZ vyzýva vládu, aby okamžite prijala opatrenia, ktoré natrvalo zlepšia hospodárenie štátneho rozpočtu. V opačnom prípade môže hroziť Slovenskej republike bankrot.

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií vyžaduje okamžité kroky vlády

Podľa hodnotenia RRZ bude stav verejných financií na Slovensku v ďalších dekádach negatívne ovplyvnený zmenami v demografickej štruktúre obyvateľstva. Preto je nevyhnutné, aby vláda čo najskôr prijala opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu navyšovaniu verejného dlhu. Ak vláda nepodnikne rázne kroky, štátnemu rozpočtu môže v budúcnosti hroziť bankrot.

Slovensko sa v súčasnosti pasuje s výzvami v oblasti verejných financií, ktoré sú spôsobené kombináciou rastúceho verejného dlhu a nerovnováhy v rozpočte. Verejný dlh v súčasnosti dosahuje rekordnú úroveň. Jeho enormný nárast je výsledkom vysokých výdavkov, nedostatočných príjmov, negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 a následnej energetickej krízy na hospodárstvo SR.

Vývoj verejného dlhu voči HDP

Vývoj verejného dlhu voči HDP. Zdroj: openiazoch.sk

Na Slovensku nastala obrovská nerovnováha v štátnom rozpočte, keď výdavky štátu výrazne prevyšujú jeho príjmy. Zvýšenie výdavkov, najmä v oblasti sociálnych dávok, zdravotníctva, či dotácií na zvýšené náklady na energie spôsobili, že príjmy štátu nezabezpečujú dostatočné pokrytie týchto mimoriadnych výdavkov.

Aj Európska komisia varuje, že Slovensko ohrozuje bankrot

Podľa dát, ktoré zverejnila Európska komisia v apríli 2023, je stav verejných financií na Slovensku najhorší zo všetkých členských štátov Európskej únie a Slovensko je tak najviac ohrozené bankrotom. O tejto téme sme vás podrobne informovali v článku Riziko bankrotu Slovenska, je podľa Európskej komisie vysoké.

Bankrot je pre Slovensko čoraz väčšou hrozbou

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií sa v mesiaci máj dostal na úroveň 5,9 % HDP, čo predstavuje oblasť vysokého rizika. Pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti je podľa RRZ potrebné trvale zvýšiť príjmy a/alebo znížiť výdavky v objeme 7,6 miliárd eur.

Udržateľnosť verejných financií na Slovensku

Udržateľnosť verejných financií na Slovensku. Zdroj: rrz.sk

Podľa odborníkov je nevyhnutné čo najskôr prijať opatrenia na riešenie problémov s hospodárením Slovenskej republiky. Opatrenia by mali byť založené na výdavkových limitoch vo výške približne 1 miliardy eur už v budúcom roku. Mali by zahŕňať kroky, ktoré výrazne znížia výdavky štátneho rozpočtu a budú efektívnejšie využívať dostupné finančné zdroje.

Pre čitateľov sme vytvorili Discord komunitu, kde každý deň prispievame s hodnotným obsahom. Pridaj sa cez tento odkaz. Tie najaktuálnejšie novinky sleduj na našom Instagrame a Facebooku.

Rozpočtové ciele slovenskej vlády sú nenaplniteľné

Bývala vláda Eduarda Hegera si v Programe stability Slovenskej republiky na roky 2023 až 2026 stanovila fiškálny cieľ, že do roku 2026 dosiahne deficit štátneho rozpočtu úroveň 2,2 % HDP. No podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť môže byť štátny dlh v roku 2026 na úrovni až 4,6 % HDP. Vláde chýbajú konkrétne opatrenia, ktoré by zabezpečili dosiahnutie jej cieľa o znížení deficitu štátneho rozpočtu.

Pre naplnenie výdavkových limitov rozpočtu verejných financií je podľa výpočtov RRZ potrebné implementovať opatrenia v hodnote 2,4 miliardy eur, a to už do roku 2025.

„Aj keď strednodobé rozpočtové ciele vlády sú v súlade s platnými výdavkovými limitmi a reflektujú aj pripravovanú zmenu v európskych fiškálnych pravidlách, bez dodatočných opatrení, ktoré nie sú špecifikované v Programe stability, nemožno rátať s ich dosiahnutím,“ uviedol predseda RRZ Ján Tóth

Na chybné riadenie verejných financií už RRZ upozorňovala začiatkom roka

Udržateľnosť verejných financií sa dostáva do pásma vysokého ohrozenia, keď úroveň ukazovateľa presiahne 5 % HDP. Na prekročenie tejto hranice udržateľnosti upozorňovala vládu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už vo februári tohto roka vo svojom Hodnotení rozpočtu verejnej správy.

Napriek výzvam o hrozbe kolapsu verejných financií, slovenská vláda nepodnikla žiadne kroky na nápravu tejto vážnej situácie, ale práve naopak. Dlh Slovenskej republiky sa každým ďalším mesiacom ešte viac zvyšuje.

Zadĺženosť Slovenska je v súčasnosti najvyššia v celej histórii. Ako sa bude dlh ďalej vyvíjať sa dočítate v tomto článku.

Okrem nezodpovedných vládnych výdavkov na stav slovenskej ekonomiky vplýva aj veľmi vysoká inflácia, najnižšie reálne mzdy za posledných 20 rokov a aj vysoké úrokové sadzby.

Prečítajte si aj: Začali sa rokovania o výške minimálnej mzdy na Slovensku – o koľko si prilepšíme?