Fiškálna politika: Ako funguje

  • Regulačný nástroj, akým je fiškálna politika, pozitívne ovplyvňuje ekonomiku.
  • Nastavenie daní a výdavkov vlády má priamy vplyv na hospodársky rast.
Plus Fiškálna politika - ako funguje?
Fiškálna politika - ako funguje? Zdroj: shutterstock.com/Pru Studio
BITmarkets BITmarkets

V modernom svete sa fiškálna politika javí ako esenciálny nástroj na reguláciu ekonomiky. Fiškálna politika je komplexná.

Táto politika zahŕňa široké spektrum aktivít, medzi ktoré patrí nastavovanie daňových sadzieb, vládne výdavky a rozpočtové deficity či prebytky, ktoré majú vplyv na celkovú ekonomickú výkonnosť krajiny.

Fiškálna politika: Čo to je?

Čo je to vlastne fiškálna politika?

Čo je to fiškálna politika

Fiškálna politika predstavuje súhrn rozhodnutí vlády o tom, ako a koľko získa zo svojich občanov a podnikov formou daní a ako tie získané prostriedky vynaloží na verejné výdavky. Cieľom fiškálnej politiky je regulácia dopytu v ekonomike, ovplyvnenie hospodárskeho rastu, zabezpečenie makroekonomickej stability a dosiahnutie socioekonomických cieľov krajiny.

Aplikácia fiškálnej politiky vyžaduje vyvážené rozhodnutia, nakoľko jej dopady majú priamy vplyv na úrovne inflácie, nezamestnanosti, príjmovo-verejného dlhu a celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

Fiškálna politika v ekonomickom cykle

Fiškálna politika je nástrojom, ktorý vlády používajú na ovplyvnenie ekonomiky, posilnenie rastu alebo stabilizáciu konjunkturálnych výkyvov. Jej prispôsobivosť umožňuje reagovať na rôzne fázy ekonomického cyklu.

V období recesie vlády zvyčajne znižujú dane alebo zvyšujú verejné výdavky na podporu dopytu a stimuláciu ekonomiky. Opačné opatrenia sa uplatňujú v čase prosperity, aby sa zabránilo prehriatiu ekonomiky.

Jej vplyv na ekonomiku

Fiškálna politika môže výrazne ovplyvniť tempo ekonomického rastu.

Rozvoj a expanzia ekonomiky vyžadujú cielené fiškálne opatrenia, ktoré majú za cieľ podporiť investície a inovácie. Fiškálna politika tak slúži ako stabilizačný mechanizmus udržujúci rovnováhu v premenlivých ekonomických podmienkach.

Vplyv na verejný dlh a deficit

Fiškálna politika má zásadný vplyv na výšku verejného dlhu a rozpočtového deficitu jednotlivých štátov.

  • Rozpočtový deficit: V prípade, že vláda realizuje expanzívnu fiškálnu politiku bez adekvátneho pokrytia príjmami, môže to viesť k zvyšovaniu deficitu štátneho rozpočtu.
  • Verejný dlh: V dlhodobom horizonte môže takéto zadlžovanie viesť k nárastu verejného dlhu, čiže sumy, ktorú štát dlhuje vnútroštátnym alebo zahraničným veriteľom.
  • Udržateľnosť dlhu: Je nevyhnutné zvážiť možnosti financovania a udržateľnosť verejného dlhu, aby prípadné budúce zvyšovanie daní alebo rezanie verejných výdavkov nepovedalo ku krachu ekonomiky.
  • Vplyv na úrokové sadzby: Excesívny verejný dlh môže tiež viesť k zvyšovaniu úrokových sadzieb, čo ešte viac zaťažuje štátny rozpočet a sťažuje refinancovanie existujúceho dlhu.
  • Generačná spravodlivosť: Nadmerné zadlžovanie poznačuje nielen súčasné, ale aj budúce generácie, ktoré budú musieť dlh splácať.

Expanzívna fiškálna politika, napríklad zvýšenie verejných výdavkov, môže v krátkodobom horizonte podporovať ekonomický rast, avšak z dlhodobého hľadiska môže viesť k problémom s refinancovaním dlhu.

Reštriktívna fiškálna politika, ako sú napríklad škrty vo verejných výdavkoch či zvýšenie daní, môže naopak v krátkodobom horizonte spomaliť ekonomický rast, no z dlhodobého hľadiska prispieva k stabilizácii verejných financií.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
TAGY:
Autor:
Henrieta Balázsová
Henrieta Balázsová

Vyštudovala psychológiu, no nakoniec jej učaroval svet marketingu. Na vlnách kreatívy surfuje od roku 2016. Venovala sa aj redaktorskej a editorskej činnosti pre viaceré redakcie.