Zodpovednosť za vlastné rozhodnutia

Všetky informácie uvedené na doméne kryptomagazin.sk sú určené výhradne na študijné účely tém týkajúcich sa obchodovania na burze a neslúžia v žiadnom prípade ako konkrétne investičné či obchodné odporúčania. Projekt kryptomagazin.sk nie je registrovaným brokerom, investičným poradcom a ani maklérom. Spomenuté konkrétne finančné produkty, komodity, akcie, kryptomeny či obchodovanie, sú vždy a len za účelom štúdia obchodovanie na burze. Poskytovateľ nie je zodpovedný za konkrétne rozhodnutia jednotlivých užívateľov. Burzové obchodovanie a investovanie s finančnými inštrumentmi (a kryptomeny obzvlášť) je vysoko rizikové. Rozhodnutie obchodovať na finančných trhoch je zodpovednosťou každého jednotlivca a jedine on sám nesie za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Prezentované výnosy stratégií nie sú zárukou budúcich výnosov. Neobchodujte na burzovom trhu ak nie ste riadne oboznámení s konkrétnym finančným inštrumentom. Podľa platnej právnej úpravy je prostredníkom pre riešenie mimosúdnych sporov medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služby Slovenská obchodná inšpekcia.

Obsah, ktorý nájdete v našej stránke je náš vlastný subjektívny názor, ktorý negarantuje v žiadnom prípade 100 % úspešnosť a nie je v žiadnom prípadne finančnou radou. Pohyby na trhu sú ťažko predvídateľné a preto odporúčame zvážiť riziko obchodovania na burze. Nenesieme zodpovednosť za prípadne straty, ktoré vzniknú pri obchodovaní na burze.