Zamestnávateľ má počas horúčav niekoľko povinností. Zamestnanci o nich často netušia

  • Leto klope na dvere a už teraz je jasné, že bude opäť mimoriadne teplé.
  • Sústrediť by sa na to mali aj zamestnávatelia, ktorí majú počas týchto dní o niekoľko povinností navyše.
Biznis a podnikanie Zamestnávateľ má počas horúčav niekoľko povinností
Zamestnávateľ má počas horúčav niekoľko povinností. Zdroj: Shutterstock.com/Stock-Asso
BITmarkets BITmarkets

Letná sezóna už klope na dvere. Je zrejmé, že aj v tomto roku so sebou prinesie niekoľko extrémne horúcich dní. V dôsledku toho sa môžu vynárať otázky, ktoré sú spojené s podmienkami zamestnancov na pracoviskách počas týchto teplých dní.

Portál Podnikam.sk sa pozrel na povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom počas horúčav. Mnohí z nich ich zrejme ani nepoznajú.

Povinnosti reguluje vyhláška

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Konkrétne povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa ochrany zamestnancov pred vysokými teplotami upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Napríklad v prípade, že sa u zamestnanca objavia príznaky nevoľnosti spôsobenej vysokými teplotami, zamestnávatelia by mali disponovať núdzovým plánom. Tento plán by mal disponovať aj zabezpečením dostupnosti lekárskeho ošetrenia v prípade potreby.

Počas horúcich dní by mali zamestnanci venovať zvýšenú pozornosť svojim kolegom, najmä tým mladším a menej skúseným, a okamžite hlásiť akékoľvek zdravotné problémy, ktoré sa môžu pri práci v horúčavách vyskytnúť. Je dôležité, aby vedeli správne rozpoznať všeobecné príznaky možného ochorenia a okamžite podnikli príslušné kroky – upozorniť zamestnávateľa alebo privolať lekársku pomoc.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

Povinnosti zamestnávateľa počas horúcich dní

Počas ochrany zamestnancov pred vysokými teplotami má zamestnávateľ dve základné povinnosti.

V prvom rade musí zabezpečiť pitný režim v podobe pitnej vody a ďalších nápojov, ktoré dokážu do organizmu doplniť minerálne látky vylučované pri práci potením počas extrémnych teplôt.

Zároveň by sa mal zamestnávateľ postarať o to, aby zamestnanci na pracovisku mali optimálne mikroklimatické podmienky. To však neplatí len o teplom období, ale aj o tom chladnom. Predpoklady pre tieto podmienky by malo vytvárať stavebné riešenie budovy.

Ak to stavebné riešenie neumožňuje, je potrebné zabezpečiť technické podmienky prostredníctvom technických zariadení.

Národný inšpektorát práce na svojom webe poukazuje na to, že počas extrémne teplých dní musí zamestnávateľ myslieť na to, že práve mimoriadne vysoké teploty môžu spôsobiť únavu a zhoršenie pozornosti zamestnanca. Samozrejmosťou je však aj výrazné zníženie výkonnosti zamestnanca v práci, čo môže viesť k negatívnemu ovplyvneniu bezpečnosti práce.

„Zamestnávateľ môže realizovať niektoré z technických opatrení, ktoré zabránia prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná prevádzkových a administratívnych priestorov použitím žalúzií alebo roliet, zabezpečenie klimatizácie, príp. zvýšenie cirkulácie vzduchu vetraním alebo ventilátormi,” dodáva inšpektorát práce.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: Podnikam.skTAGY:
Autor:
Karina Daráková
Karina Daráková

Karina Daráková pochádza spod Tatier a vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila v Novom Čase a na pozícii vedúcej domáceho spravodajstva v Startitup. V Kryptomagazine sa venuje ekonomickým a realitným témam.