Výstavba priemyselného parku pre Volvo je v plnom prúde

  • Budovanie strategického parku začala vláda vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021.
  • V parku budú navrhnuté potrebné retenčné opatrenia.
Ekonomika Výstavba priemyselného parku pre Volvo je v plnom prúde
Výstavba priemyselného parku pre Volvo je v plnom prúde. Zdroj: Shutterstock.com/Nataliya Hora
BITmarkets BITmarkets

Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park pokračuje vo výstavbe priemyselného parku pre automobilku Volvo a jej dodávateľov. Najnovšie vyhlásila verejnú súťaž na dažďovú kanalizáciu za takmer 16,5 mil. eur.

Výstavba by mala trvať 15 mesiacov so začiatkom na jeseň tohto roka. Ako sa ďalej uvádza v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. júla, rozhodujúcim kritériom bude cena.

nadpis a ikona

Predmetom zákazky je vybudovanie dažďovej kanalizácie, navrhované stavebné objekty riešia odvádzanie dažďových vôd z územia strategického parku. Konkrétne pôjde o regulované odtoky do jednotlivých zberačov dažďovej kanalizácie, pričom hlavný zberač je zaústený do recipientu Hornádu.

 

V parku budú navrhnuté potrebné retenčné opatrenia, ktoré zadržia dažďovú vodu. Tá by mala v prípade priaznivých geologických podmienok postupne vsakovať do podložia. Cieľom je maximálne zadržať dažďovú vodu v území.

Budovanie strategického parku začala vláda vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021. Zároveň zaviazala Ministerstvo hospodárstva SR pripraviť celú investíciu.

92%

Zarábaj aj ty na raste kryptomien.

Začni ich nakupovať na Bitmarkets a získaj 100 dolárový vstupný bonus.

Sponzorovaný obsah

Rezort založil spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku – spoločnosťou Volvo Cars.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: SITATAGY: