Sociálna poisťovňa nemusí vyplatiť dôchodok za všetky mesiace. Zistite, kedy prídete o peniaze

  • Nie všetci ľudia idú do dôchodku hneď, ako im je to umožnené.
  • Za akých okolností im však Sociálna poisťovňa nevyplatí peniaze?
Ekonomika Sociálna poisťovňa nemusí vyplatiť dôchodok za všetky mesiace
Sociálna poisťovňa nemusí vyplatiť dôchodok za všetky mesiace. Zdroj: Shutterstock.com/Ground Picture, Nanci Santos Iglesias
Ťažba kryptomien Ťažba kryptomien

Ak ste dosiahli dôchodkový vek a ešte ste nepožiadali o dôchodok, možno si myslíte, že Sociálna poisťovňa vám vyplatí všetky zmeškané obdobia naraz. Je však dôležité vedieť, že v tomto prípade platia určité časové obmedzenia. Vzniká teda otázka, či je možné požiadať o dôchodok spätne.

Keď poistenec dosiahne dôchodkový vek, nemusí okamžite požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak sa však po určitom čase rozhodne o dôchodok požiadať, môže tak urobiť aj spätne, uvádza portál Pravda.

Dôchodok mu však môže byť vyplatený najviac tri roky spätne od momentu uplatnenia nároku, a to len za obdobie po dosiahnutí dôchodkového veku. Napríklad, ak poistenec dosiahol dôchodkový vek v roku 2014 a o dôchodok požiada v roku 2020 so spätnou platnosťou, dôchodok mu bude vyplatený len od roku 2017 (teda maximálne tri roky spätne).

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

Ako dostávať dôchodok a výplatu naraz?

Sociálna poisťovňa upozorňuje ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí zvažujú odchod do predčasného dôchodku, ale stále ešte pracujú, že v deň podania žiadosti o predčasný dôchodok na pobočke Sociálnej poisťovne musia mať ukončený pracovný pomer, živnosť alebo prácu na dohodu.

Inými slovami, v čase podania žiadosti už nemôžu byť dôchodkovo poistení a nesmú pracovať.

Naďalej platí, že ak predčasný starobný dôchodca začne pracovať (teda vznikne mu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo živnostníka, alebo ak sa stane fyzickou osobou s odvodovou úľavou počas práce na dohodu), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku. Obnoví mu ju až vtedy, keď prestane pracovať.

Existuje však výnimka, ktorá sa vzťahuje len na zárobkové činnosti, pri ktorých je priemerný mesačný príjem 200 eur, respektíve ročný príjem 2 400 eur.

V takom prípade Sociálna poisťovňa výplatu predčasného dôchodku nezastaví. To znamená, že predčasný dôchodca môže v rámci tejto výnimky pracovať a súčasne poberať predčasný dôchodok.

Výplata predčasného starobného dôchodku mu bude podľa zákona zastavená až vtedy, keď príjem z dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahne sumu 2 400 eur.

Aby si predčasný dôchodca mohol uplatniť výnimku z platenia poistného pri týchto dvoch typoch dohôd, musí zamestnávateľovi predložiť čestné prehlásenie ešte pred začiatkom výkonu práce na dohodu.

Ako poberať predčasný dôchodok a zároveň pracovať?

Ako poberať predčasný dôchodok a zároveň pracovať? Zdroj: Shutterstock.com/Ground Picture

Dôchodky porastú

Sociálna poisťovňa tiež informovala o tom, že pristupuje k zvýšeniu viac ako 160-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov. Táto zmena sa týka skupiny takzvaných pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2023.

Zvýšenie dôchodkov prebehne automaticky zo strany Sociálnej poisťovne, bez potreby podávania žiadosti zo strany dôchodcov.

Poberatelia dôchodkov, ktorých sa táto zmena týka, obdržia o zvýšení písomné oznámenie. Zvýšený dôchodok bude dotknutým poberateľom vyplatený v aprílovom výplatnom termíne, spolu s doplatkom spätne od 1. januára 2024.

Mohlo by vás zaujímať: Ceny niektorých potravín klesajú. Za tieto konkrétne Slováci zaplatia menej

Autor:
Karina Daráková
Karina Daráková

Karina Daráková pochádza spod Tatier a vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila v Novom Čase a na pozícii vedúcej domáceho spravodajstva v Startitup. V Kryptomagazine sa venuje ekonomickým a realitným témam.