Protimonopolný úrad prešetruje kartel. Podnikatelia mali údajne tajné dohody

  • Protimonopolný úrad vykonal neohlásené inšpekcie na trhu medicínskej laboratórnej diagnostiky.
  • Zistil, že všetko nasvedčuje tomu, že podnikatelia uzatvárali kartelové dohody.
Novinky Protimonopolný úrad prešetruje kartelové dohody
Protimonopolný úrad prešetruje kartelové dohody. Zdroj: shutterstock.com/RomanR
BITmarkets BITmarkets

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) začal 3. mája správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody obmedzujúcej súťaž medzi piatimi podnikateľmi v oblasti medicínskej laboratórnej diagnostiky. TASR o tom informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

PMÚ v rámci prešetrovania tohto prípadu vykonal neohlásené inšpekcie. Na základe vykonaného prešetrovania získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že piati podnikatelia pôsobiaci v oblasti medicínskej laboratórnej diagnostiky spolupracovali pri určovaní cien, rozdelení trhu a zákazníkov, koordinovali sa vo verejnom obstarávaní a vymieňali si citlivé informácie,” ozrejmila.

Dodala, že PMÚ v začatom správnom konaní aplikuje aj článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého sa posudzujú dohody obmedzujúce súťaž, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. „Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže PMÚ dospieť v rozhodnutí,” podotkla hovorkyňa.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

Protimonopolný úrad si posvietil na trh s liekmi

Protimonopolný úrad SR v novembri vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľov pôsobiacich na trhu dodávok a veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok. Dôvodom boli podozrenia, že porušili pravidlá hospodárskej súťaže.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: TASRTAGY: