Približne milión Slovákov dostane v najbližších dňoch dôležité listy

  • Slováci dostanú listy od svojich zdravotných poisťovní.
  • O výsledkoch ročného zúčtovania ich budú informovať počas júna a júla.
Novinky Slováci dostanú listy zo zdravotných poisťovní
Slováci dostanú listy zo zdravotných poisťovní. Zdroj: shutterstock.com/fizkes
BITmarkets BITmarkets

Počas júna a júla očakávajte od svojich zdravotných poisťovní listy, posielať budú výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za minulý rok.

Voči výsledku môže poistenec alebo platiteľ podať v prípade nedoplatku námietku alebo v prípade preplatku nesúhlasné stanovisko, a to do 15 dní odo dňa doručenia,” vysvetľuje Ivana Linetová z oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

Po tomto termíne už začína plynúť 45-dňová lehota, kedy je nutné zaplatiť nedoplatok.

V prípade preplatku ročného zúčtovania sme povinní po započítaní preplatku s inými splatnými pohľadávkami vrátiť platiteľovi preplatok najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti oznámenia o výsledku ročného zúčtovania,” dodáva PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.

Beáta Dupaľová Ksenzsighová zo zdravotnej poisťovne Union odporúča poistencom, aby si v prípade preplatku skontrolovali číslo bankového účtu, na ktoré zdravotná poisťovňa preukáže preplatok a v prípade, ak nesúhlasí, je potrebné ho čo najskôr aktualizovať.

Ročné zúčtovanie vykoná VšZP podľa zákona viac ako 500-tisíc poistencom.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

Slováci si môžu zúčtovanie pozrieť aj v mobilných aplikáciach

Prvých 86-tisíc výsledkov dostanú fyzické osoby v najbližších dňoch a prioritne sa doručia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronických schránok aktivovaných na doručovanie,” dodáva Linetová.

Ak ju nemajú zriadenú, dostanú ju poštou. Ročné zúčtovanie si vedia poistenci prezrieť aj v mobilných aplikáciách alebo v online pobočkách jednotlivých zdravotných poisťovní.

O výsledku ročného zúčtovania za rok 2023 do 5 euro budeme platiteľov poistného informovať zaslaním notifikácie, v prípade ak evidujeme SMS a emailový kontakt,” hovorí M. Štepiansky.

Ako dodáva, platiteľov poistného budú o vykonaní ročného zúčtovania informovať, okrem zaslania výsledku do eschránky či poštou, aj zaslaním notifikácie. Námietky voči výpočtu zúčtovania je možné podať aj cez Ústredný portál verejnej správy, na tento účel je k dispozícii formulár.

Spustenie odosielania výsledkov ročných zúčtovaní je podmienené doručením informácie z Finančného riaditeľstva SR o výške dosiahnutých príjmov z podaných daňových priznaní k dani z príjmov. Aj zdravotná poisťovňa Union predpokladá na základe skúsenosti z minulých rokov, že tieto informácie dostane počas júna.

Najprv začne s odosielaním výsledkov ročných zúčtovaní pre samostatne zárobkovo činné osoby. Očakávajú, že spracujú ročné zúčtovanie minimálne v počte 150 tisíc kusov. Zdravotná poisťovňa Dôvera vykoná ročné zúčtovanie pre viac ako 330 tisíc poistencov.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: SITATAGY: