Prezidentka podpísala novelu zákona o DPH. Skupinu Slovákov čakajú zmeny

  • Novela zákona mení pravidla o registrácií platcu dane z pridanej hodnoty.
  • Zmeny nastali aj v oblasti samozdanenia.
Novinky Na Slovensku bude platiť nový zákon o DPH
Na Slovensku bude platiť nový zákon o DPH. Zdroj: shutterstock.com/fizkes
BITmarkets BITmarkets

Povinnosť registrácie za platcu dane z pridanej hodnoty (DPH) budú mať od roku 2025 tuzemské firmy s obratom za predchádzajúci rok väčším ako 50 000 eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Nastanú zmeny

Firmy budú platcami DPH od januára nasledujúceho roka, v ktorom dosiahnu obrat v tejto výške. Pokiaľ však spoločnosť v kalendárnom roku dodaním tovaru alebo služby prekročí obrat 62 500 eur, stane sa platiteľom dane už dňom, v ktorom dodá tento tovar. V súčasnosti je limit na registráciu platiteľa DPH obrat 49 790 eur dosiahnutý počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

 

Hlavným cieľom novelizácie je podľa Ministerstva financií (MF) SR transpozícia smernice Rady EÚ o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde k zavedeniu harmonizovaných pravidiel s cieľom znížiť zaťaženie malých podnikov súvisiace s dodržiavaním súčasných predpisov.

Malý podnik bude mať podľa rezortu možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom je usadený, ak bude spĺňať stanovené podmienky.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

Nový zákon upravuje pravidlá samozdanenia

Novela taktiež nastavuje podmienky a pravidlá uplatňovania samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska tak, aby tento inštitút mohol byť uplatňovaný vybranými platiteľmi dane, ktorí dávajú dostatočné materiálne záruky o ich spoľahlivosti. Ide o platiteľov dane so sídlom v tuzemsku, ktorí majú účinný štatút schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov, ako aj platiteľov dane so štatútom AEO, ktorí dovážajú do tuzemska tovar v rámci centralizovaného colného konania.

Posunutá platnosť

Pôvodne mala táto zmena platiť od 1. januára 2025. Z technických dôvodov posunuli poslanci Národnej rady SR účinnosť uplatňovania samozdanenia na 1. júla 2025, pokiaľ ide o tuzemské dovozy tovaru a na 1. januára 2026, pokiaľ ide o dovozy tovaru realizované v rámci centralizovaného colného konania.

 

Ustanovenie zavádzajúce inštitút samozdanenia pri dovoze tovaru už zákon o DPH obsahuje, avšak toto ustanovenie v súčasnosti nie je účinné. Podstatou samozdanenia je, že daň pri dovoze tovaru nevyrubí colný orgán, ale môže ju za splnenia určitých podmienok vypočítať sám platiteľ dane. Zároveň ju môže uviesť do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť pri dovoze tovaru a zaplatiť daňovému úradu a tiež v tomto daňovom priznaní môže uplatniť právo na odpočítanie dane.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: TASRTAGY: