Prečo vzniká inflácia a ceny potravín rastú?

 • Prečo vznika inflácia a ceny potravín rastú?
 • Inflácia eroduje kupnú silu meny v dôsledku dopytového tlaku a neuspokojenej ponuky.
Plus Inflácia a ceny potravín
Inflácia a ceny potravín. Zdroj: shutterstock.com/Elpisterra/Hayden Dunsel/Sidenko Tatiana
BITmarkets BITmarkets

Prečo vzniká inflácia a ako ovplyvňuje rast cien potravín? Predstavte si nákupný košík, ktorý sa rok čo rok zdá byť čoraz ľahší. Prečo za túto zmenu môže inflácia?

Inflácia je fenomén, ktorý eroduje kupnú silu meny a vedie k rastu cenových hladín v ekonomike, vrátane cien potravín. Hoci mnohé faktory môžu byť príčinou inflácie, často ide o kombináciu dopytového tlaku a ponukovej strany. Keď ponuka nedokáže uspokojiť rastúci dopyt, ceny začínajú nevyhnutne stúpať, čo sa odráža aj na cenách potravín v našich obchodoch.

Prečo vzniká inflácia

Inflácia, ako komplexný ekonomický jav, môže byť spôsobená monetárnymi a nemonetárnymi faktormi. 

Monetárne vs. nemonetárne faktory

Monetárne faktory zahrňujú zmeny v množstve peňazí v obehu. Čím viac peňazí je dostupných, tým väčšia je tendencia ich hodnoty klesať, čo vedie k zvyšovaniu cien tovarov a služieb. Naopak, nemonetárne faktory súvisia s reálnymi hospodárskymi procesmi, ako je napríklad zvýšený dopyt spotrebiteľov alebo zvyšujúce sa náklady na výrobu.

Štrukturálne príčiny inflácie zasa môžu byť spôsobené zmenami v ponuke tovarov a služieb. Napríklad v prípade zhoršenej úrody sa znižuje ponuka potravín, čo pri konštantnom dopyte povedie k rastu cien. Ako významný faktor môže vystupovať aj geopolitická situácia, ktorá ovplyvňuje ceny energií a surovín, a tým sekundárne zvyšuje ceny potravín.

Menová politika centrálnej banky

Menová politika centrálnej banky je kľúčovým nástrojom na ovplyvňovanie inflácie, predovšetkým cez úrokové sadzby. Nízke sadzby môžu stimulovať ekonomiku, ale tiež prispieť k vyššej inflácii.

Cieľom centrálnej banky je udržiavanie cenovej stability. Preto môže banka zvýšiť úrokové sadzby, čím dôjde k obmedzeniu množstva peňazí v obehu a zmierneniu inflačného tlaku.

Centrálna banka má mandát udržiavať infláciu na optimálnej úrovni zaručujúcej ekonomickú stabilitu.

Pri príliš vysokých sadzbách sa aktivita ekonomiky spomaľuje, čo môže viesť k zníženiu inflácie, avšak riskuje aj možný pokles výroby a zvýšenie nezamestnanosti. Preto je dôležité nájsť rovnováhu pri nastavovaní menovej politiky.

Čo je to inflácia?

Čo je to inflácia? Zdroj: shutterstock.com/photoschmidt

Zmeny v produkčných nákladoch

Produkčné náklady majú významný vplyv na cenu potravín, keďže ich zmena sa odzrkadľuje v konečnej cene výrobkov.

 1. Zvýšenie cien surovín: Kvôli fluktuácii na komoditných trhoch môžu stúpať ceny základných poľnohospodárskych produktov.
 2. Rast cien energií: Energia je nevyhnutná pre výrobu a jej cena priamo ovplyvňuje produkčné náklady.
 3. Zmeny v mzdových požiadavkách: Mzdy pracovníkov sú často najväčšou položkou v produkčných nákladoch.
 4. Investície do technológií: Modernizácia a automatizácia vyžadujú investície, ktoré sa môžu preniesť na ceny výrobkov.
 5. Regulačné poplatky: Zmeny vo vládnych predpisoch alebo zavedenie nových daní môžu zvýšiť náklady na výrobu.

Transportné náklady sú ďalším významným faktorom, ktorý ovplyvňuje cenu potravín, najmä v dôsledku cenovej volatility palív.

Komplexné hodnotenie zmeny produkčných nákladov je nevyhnutné pre pochopenie mechanizmov zvyšujúcich cenu potravín na trhu.

Dopyt vs. ponuka

Fenomén inflácie a rast cien potravín je úzko spojený s princípom dopytu a ponuky.

 1. Zvýšený dopyt: Spotrebitelia požadujú viac potravín než je dostupné, čo vedie k zvyšovaniu cien.
 2. Obmedzená ponuka: Nedostatok surovín alebo obmedzená výrobná kapacita znižuje objem dostupných potravín na trhu.
 3. Špekulácie na trhu: Očakávania ohľadom budúcich cenových hnutí môžu motivovať akumuláciu zásob, čo umelo zvyšuje ceny.
 4. Sezónne výkyvy: Prirodzené sezónne zmeny v poľnohospodárskej produkcii môžu spôsobiť kolísanie dostupnosti a cien potravín.

Rozdiely medzi aktuálnym dopytom na trhu a schopnosťou trhu dodať potrebné množstvo produktov vedú k cenovým zmenám.

Vyrovnanie týchto dvoch síl je kľúčové pre stabilné ceny na trhoch a ich nerovnováha je častou príčinou inflácie.

Späť
Strana 1/4Ďalej
Autor:
Henrieta Balázsová
Henrieta Balázsová

Vyštudovala psychológiu, no nakoniec jej učaroval svet marketingu. Na vlnách kreatívy surfuje od roku 2016. Venovala sa aj redaktorskej a editorskej činnosti pre viaceré redakcie.