Na Európu útočí „epidémia prestarnutia” obyvateľstva. Vieme, kedy zastihne Slovensko

  • Podľa analytika však starnutie populácie postihne domáci trh oveľa skôr.
  • Aké prostriedky by mohli pomôcť?
Ekonomika Čo pomôže pr starnutí populácie?
Čo pomôže pr starnutí populácie? Zdroj: Unsplash/micheile henderson, Jeriden Villegas
BITmarkets BITmarkets

Podľa analýzy Ľubomíra Koršňáka z UniCredit Bank Európa starne. V najbližších 25 rokoch sa podiel obyvateľstva vo veku 65 a viac rokov výrazne zvýši vo všetkých krajinách EÚ. Poukazuje na to portál webnoviny.sk.

Bezpochyby bude mať starnutie populácie vplyv aj na ekonomiky krajín EÚ. S narastajúcim podielom staršej populácie sa zvýši dopyt po sociálnych a zdravotných službách. Tieto odvetvia ekonomiky zvyčajne vykazujú nižšiu produktivitu.

Negatívnych dôsledkov bude čoraz viac

Vplyv na produktivitu v ekonomike má vplyv aj fakt, že s narastajúcim vekom zamestnancov sa zvyčajne znižujú aj ich kognitívne schopnosti. Zároveň vyšší počet dôchodcov zvýrazňuje nároky na verejné rozpočty, a to nielen prostredníctvom zvýšených výdavkov na zdravotníctvo a sociálne služby, ale aj kvôli vyšším objemom vyplácaných dôchodkov.

Krajiny EÚ prechádzajú týmto procesom už niekoľko rokov. Negatívne dôsledky demografických zmien sa budú podľa analytika v nasledujúcich desaťročiach len zvyšovať.

Aká je situácia na Slovensku?

Starnutie populácie sa začalo prejavovať aj na Slovensku. Pomer medzi populáciou vo veku nad 65 rokov a populáciou v produktívnom veku (20 až 64 rokov) začal stúpať približne pred dvomi desaťročiami.

Podľa základnej demografickej prognózy Európskej komisie sa stabilizácia pomeru medzi dôchodcami a produktívnou časťou populácie na Slovensku neočakáva skôr ako v úvode šesťdesiatych rokov tohto storočia.

Rýchlosť tejto zmeny by sa však mohla výraznejšie spomaliť už na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov tohto storočia.

Zatiaľ čo v súčasnosti dominuje najpočetnejšia veková skupina v ekonomicky najproduktívnejšom veku, o 25 rokov bude väčšina jej členov v dôchodkovom veku, čím sa zmení dynamika generovania finančných zdrojov pre štát na skôr dopytovanie o tieto zdroje zo strany štátu.

Podľa Koršňáka však starnutie populácie postihne domáci trh oveľa skôr. Počet obyvateľov v ekonomicky produktívnom veku už začal klesať a tento trend sa v najbližších rokoch len zvýrazní.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

Čo by mohlo pomôcť?

Riadená migrácia je zásadným prostriedkom na zmierňovanie demografickej krízy v Európe.

Stále viac krajín otvára svoje pracovné trhy pre pracovníkov z krajín mimo EÚ, čo platí aj pre Slovensko. Vláda rozšíri zoznam povolaní, pre ktoré je možné získať národné pracovné víza o 35 nových povolaní, čím sa rozšíri pôvodný zoznam 11 deficitných povolaní.

Okrem toho, zvyšovanie ekonomickej aktivity je menej populárnym nástrojom na zmierňovanie dopadov starnutia populácie na miestne pracovné trhy. Tento cieľ môže byť dosiahnutý napríklad zvyšovaním veku odchodu do dôchodku.

Slovensko taktiež vykazuje pomerne významné rezervy v ekonomickej aktivite produktívnej časti populácie v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, najmä v zamestnanosti žien v reprodukčnom veku, dodáva Koršňák.

Autor:
Karina Daráková
Karina Daráková

Karina Daráková pochádza spod Tatier a vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila v Novom Čase a na pozícii vedúcej domáceho spravodajstva v Startitup. V Kryptomagazine sa venuje ekonomickým a realitným témam.