V uplynulých rokoch bolo možné na Slovensku sledovať veľký rozmach budovania priemyselných parkov. Pozornému oku určite neušiel fakt, že pravdepodobne ten najznámejší, ktorý patrí k najväčším v Európe stojí pri Senci. Priemyselné parky fungujú ako „malé mestá“. To so sebou prináša aj otázku zabezpečenia všetkých zdrojov v podobe vody, kanalizácie, elektriny, plynu, komunikácií atď.  V praxi to znamená vznik takzvaných miestnych distribučných sietí, ktoré sú na fungovanie týchto parkov nevyhnutné a poskytujú celý rad výhod. 

Zmeny, ktoré nastali v posledných rokoch v segmente energetiky, či už z hľadiska širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie, vyššieho dopytu po energiách alebo v dôsledku legislatívnych zmien, výrazne zmenili celkové dianie v tejto oblasti. Výstavba priemyselných parkov podnietila vznik spomínaných miestnych sietí (microgrid), ktoré fungujú ako malé, nezávislé elektrické sústavy, pripojené k väčšej, regionálnej distribučnej sústave. 

V praxi to znamená, že správu aj distribúciu energií nemá na starosti viacero tradičných veľkých spoločností, ale menšia proklientsky zameraná firma. Tá zodpovedá za kompletný chod priemyselného parku – energií, médií aj správy. Jednou z takýchto firiem, ktoré realizujú všetky fázy prípravy a vzniku miestnej siete je aj PPA Power DS, ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL. Spoločnosť najskôr vybaví všetky potrebné povolenia, spoločne s developerom navrhne efektívnu energetickú infraštruktúru a túto následne prevádzkuje. 

„Pre developera to znamená maximálny komfort. Spojí sa s nami a my zabezpečíme všetky procesy spojené s pripojením na všetky druhy energií a sietí: elektrina, plyn, voda, kanalizácia, komunikácie, dátové siete. Následne po realizácii plne zodpovedáme za kvalitu služieb a distribúciu energií v parku ako prevádzkovateľ príslušných sietí,“

– vysvetľuje Ing. Michal Kolimár, riaditeľ Strediska distribúcie energií v spoločnosti PPA Power DS, s.r.o., ktorá na Slovensku momentálne prevádzkuje desiatky priemyselných parkov a miestnych sietí.

Park budúcnosti

Obrovskou výhodou tohto „moderného“ spôsobu je, že park môže fungovať ako samostatná energetická jednotka, s vlastnou reguláciou výkonu aj výrobou elektriny. Menšia sieť dokáže lepšie a efektívnejšie plniť zvyšujúce sa potreby zákazníkov a to vo veľmi krátkom čase. Z hľadiska budúcnosti predstavujú mikrosiete základný stavebný prvok inteligentných sietí. 

„Pre developera sú naše skúsenosti s efektívnym návrhom sietí a celej infraštruktúry parku veľmi cenné. Pre zákazníkov je zasa veľkou výhodou, že vyriešia všetko „pod jednou strechou“ a prístup prevádzkovateľa parku je zameraný na spokojnosť klienta viac ako u tradičných energetík, ktoré obsluhujú státisíce zákazníkov.“

– ozrejmuje problematiku M. Kolimár.

Nový koncept smerovania energetiky

Zdrojom elektriny v miestnych sieťach môžu byť napríklad aj bioplynové stanice alebo solárne panely. To znamená možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie, menšiu záťaž pre životné prostredie a zníženie dopadov klimatickej krízy na našu planétu. Ide o celkom nový koncept smerovania energetiky v globálnom meradle.

„V tejto oblasti dokážeme sami vybudovať a už v súčasnosti aj prevádzkujeme rôzne typy energetických zdrojov, napríklad fotovoltické elektrárne alebo kombinovanú výrobu elektriny a tepla,“

– ozrejmuje Kolimár.

Benefity

Vďaka spolupráci s PPA Power DS môže developer či vlastník priemyselného parku efektívne znižovať náklady na energie, optimalizovať ich odber a generovať tak zisk, benefity a synergie z prevádzky miestnej distribučnej siete, ktoré by inak nezískal.

Medzi úspešné projekty, ktoré firma aktuálne spravuje patrí napríklad distribučná sieť najväčšieho bratislavského nákupného centra, viacerých obchodných centier, hotelov a najmä distribučné siete priemyselných parkov, kde sa vyrábajú automobilové komponenty v režime Just-in-time pre viaceré slovenské automobilky.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of