TOP kryptomeny pre december 2022
TOP kryptomeny pre december 2022. Zdroj: Shutterstock.com/loveyousomuch

Prinášame Vám aktuality z oblasti regulatoriky FinTech, DLT (Distributed Ledger Technology) a kryptomien:

Článok Kryptomagazinu zaslal a jeho autorom je Mgr. Matyáš Moska.

ESMA navyšuje rozpočet

ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy – European Securities and Market Authority) vyčlenila v rozpočte pre rok 2019 čiastku presahujúcu 1 milión EUR určenú na monitoring a dohľad nad FinTech nástrojmi a kryptoaktívami. ESMA monitoruje finančné aktivity a trendy retailových investorov so zvláštnym zameraním na finančné inovácie, a to vrátane FinTech produktov a kryptoaktív.

Jej zámerom v tejto oblasti je identifikovať problémy a riziká spojené s týmito činnosťami a trendmi, koordinovať iniciatívy vnútroštátnych orgánov dohľadu v oblasti sledovania trhu a uľahčovať výmenu osvedčených postupov vrátane poskytovania poradenstva alebo vypracovania návrhov príslušných opatrení tam, kde je to potrebné. Pre rok 2019 vyčlenila vo svojom rozpočte čiastku 1 1107 360 EUR určenú pre monitoring a dohľad nad FinTech nástrojmi a kryptoaktívami.

FATF plánuje aktualizovať štandard AML/CFT

FATF (Finančný akčný výbor – Financial Action Task Force) pripravuje medzinárodný štandard pre normy proti praniu špinavých peňazí pre kryptomeny. FATF je medzinárodná medzivládna organizácia, ktorá je považovaná a všeobecne uznávaná za svetového zakladateľa štandardov a odporúčaní v oblasti AML/CFT (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism).

FATF sa bude prednostne zaoberať tým, ktoré súčasné normy by mali byť prispôsobené kryptomenám a v závislosti od toho má revidovať štandardy, ktoré by bolo možné aplikovať jednotným spôsobom. Výsledkom má byť vytvorenie nového medzinárodného štandardu pre AML/CFT.

ESMA vytvára regulácie ICO

ESMA oznámila, že bude skúmať všetky ICO spôsobom “case-by-case” za účelom posúdenia a zistenia, ako by mali byť regulované. Podľa agentúry Reuters Esma aktuálne zamýšľa posudzovať prevedené ICO, aby zistila, ako vyhovujú súčasným predpisom o cenných papieroch, a tiež ich dopad na hospodársku súťaž v oblasti fundraisingu.


Zdroje:

  1. ESMA bola založená v roku 2011 v Paríži s cieľom vytvoriť spoločný dohľadový rámec pre finančné trhy v Európskej únii. ESMA tiež úzko spolupracuje s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu, ktoré sú príslušné v oblasti regulácie kapitálových trhov, bankovníctva a poisťovníctva.
  2. European Securities and Market Authority: 2019 Annual Work Programme [online]. 26.09.2018 [cit. 2018-10-10]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-933_2019_annual_work_programme.pdf
  3. Cointelegraph.com: International Anti-Money Laundering Standards for Crypto Expected in October [online]. 21.09.2018 [cit. 2018-10-10]. Dostupné z: https://cointelegraph.com/news/international-anti-money-laundering-standards-for-crypto-expected-in-october
  4. Reuters.com: EU regulators studying crypto assets case by case [online]. 08.10.2018 [cit. 2018-10-10]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-eu-crypto-regulations/eu-regulators-studying-crypto-assets-case-by-case-idUSKCN1MI1VD

Viac od autora: https://arws.cz/nasi-lide/15/mgr-matyas-moska

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom Facebooku a najnovšie aj na Instagrame a Twitteri.