Došlo k zvýšeniu čerpania starých eurofondov. Pozrite sa, s akými peniazmi sa pracuje

  • V porovnaní s koncom mája využívanie, resp. schvaľovanie zdrojov EÚ, v júni vzrástlo skoro o 117 mil. eur.
  • Minimálna suma oprávnených výdavkov, ktoré treba predložiť do Bruselu, sa v júni znížila o takmer 318 mil. eur.
Ekonomika Došlo k zvýšeniu čerpania starých eurofondov
Došlo k zvýšeniu čerpania starých eurofondov. Zdroj: Shutterstock.com/RomanR
BITmarkets BITmarkets

Celková suma schválených finančných prostriedkov Európskej únie v uplynulom programovom období 2014 – 2020, ktoré sa ešte uzatvára, stále v raste. K 30. júnu dosiahla objem zhruba 15,35 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 105,84 % oproti celkovému záväzku desiatich operačných programov 14,5 mld. eur.

Minuté staré eurozdroje tak určenú alokáciu presiahli o 846,5 mil. eur. „Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na Európsku komisiu oprávnené výdavky v minimálnej výške 342,96 mil. eur,” informovalo na svojom portáli Ministerstvo financií SR ako platobný orgán.

Čísla rastú

V porovnaní s koncom mája využívanie, resp. schvaľovanie zdrojov EÚ v júni vzrástlo skoro o 117 mil. eur a miera čerpania sa zvýšila o 0,81-percentuálneho bodu. V prvom polroku tohto roka dočerpávanie európskych prostriedkov z predošlého, alebo dobiehajúceho obdobia dosiahlo približne 2,24 mld. eur, oproti koncu minulého roka podiel ich využívania stúpol o viac ako 15,4-percentuálneho bodu.

Minimálna suma oprávnených výdavkov, ktoré treba predložiť do Bruselu, sa v júni znížila o takmer 318 mil. eur, resp. od konca vlaňajška o 1,71 mld. eur.

Nad stopercentnou úrovňou čerpania eurozdrojov je stále osem z desiatich programov. Podľa podielu ich využívania k 30. júnu zostáva na čele Integrovaný regionálny operačný program (IROP) s bezmála 116,5 %. Prijímatelia európskych peňazí v tomto programe na svoje projekty vyčerpali cez 2,25 mld. eur, hoci alokácia má objem nad 1,9 mld eur. S výrazným odstupom nasledujú ďalšie programy.

Cezhraničný program Interreg Slovensko – Česko presiahol podiel 105 %, vyčerpal skoro 95 mil. eur oproti vyčleneným 90 mil. eur. K úrovni 105 % sa priblížil objemovo najväčší program Integrovaná infraštruktúra, využil 6,3 mld. eur, čiže o 300 mil. eur navyše. Tesne za ním o dve desatiny percenta je program Ľudské zdroje, ktorý miesto takmer 3 mld. eur minul o 143 mil. eur viac.

92%

Zarábaj aj ty na raste kryptomien.

Začni ich nakupovať na Bitmarkets a získaj 100 dolárový vstupný bonus.

Sponzorovaný obsah

Prvú päťku stále uzatvára program Kvalita životného prostredia s necelými 103 % pri využití viac ako 2,9 mld. eur, čo je oproti plánu viac zhruba o 77 mil. eur.

Program Efektívna verejná správa mal ku koncu júna podiel čerpania naďalej necelých 102 % s takmer 361 mil. eur, Interreg Slovensko – Rakúsko o niečo menej s viac ako 77 mil. eur a Technická pomoc mierne presiahla úroveň 100 % so skoro 160 mil. eur. K 100 % sa priblížuje program Interract III s podielom 99,3 % a 39 miliónmi eur.

Výrazne najnižšiu úroveň čerpania má program Rybné hospodárstvo s takmer 54 %, zo 7,7 mil. eur využil skoro 4,2 mil. eur.

Najviac eurozdrojov z obdobia 2014 – 2020 ostáva v tomto roku deklarovať v programe Integrovaná infraštruktúra, a to necelých 145 mil. eur. Program Ľudské zdroje má predložiť výdavky cez 129 mil. eur, Kvalita životného prostredia skoro 51 mil. eur, IROP takmer 11 mil. eur.

Ako vyzerajú čísla?

Program Rybné hospodárstvo má deklarovať 3,6 mil. eur, Interreg Slovensko – Rakúsko 3 mil. eur, Interract III 277-tis. eur, Efektívna verejná správa cez 4,5-tis. eur. Zvyšné dva programy Technická pomoc a Interreg Slovensko – Česko už nepredkladajú žiadne výdavky.

V rámci iniciatívy Európskej komisie REACT-EU, ktorá je určená na podporu zmiernenia vplyvov pandémie koronavírusu, bolo v SR k 30. júnu schválených zo zdrojov EÚ 722 mil. eur, čo je takmer 100 % z pridelenej alokácie.

Z nevyužitých eurofondov v období 2014 – 2020 presunuli na financovanie riešenia dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine (FAST CARE) v troch programoch bezmála 340 miliónov eur. Z tejto sumy je v programoch IROP, Ľudské zdroje a Integrovaná infraštruktúra schválených spolu zhruba 305 mil. eur, čo je čerpanie skoro 90 %.

Iniciatíva SAFE umožňuje využiť nevyčerpané zdroje EÚ na zníženie zvýšených nákladov na plyn, prípadne elektrinu pre zraniteľné domácnosti. Jej cieľom je pomôcť prekryť náklady na spotrebu energie dodávateľom kompenzáciou rozdielu medzi trhovou cenou a limitom určeným vládou.

Na tieto opatrenia je predbežne vyčlenená z troch programov Integrovaná infraštruktúra, Kvalita životného prostredia a IROP viac ako 1 miliarda eur. Ku koncu júna boli schválené financie za vyše 937 mil. eur, teda necelých 91 % z uvedenej sumy.

Oprávnené obdobie 2014 – 2020 sa skončilo k 31. decembru 2023, prijímatelia mohli dovtedy uhradiť výdavky dodávateľom na svoje projekty. V roku 2024 pokračujú spracovávania týchto výdavkov na príslušných ministerstvách a na ministerstve financií. Výdavky mali byť deklarované na Európsku komisiu prioritne v tomto roku, Európska komisia lehotu predĺžila až do 31. júla 2025.

Predbežná úroveň dosiahnutého čerpania bude známa po predložení posledných výdavkov na ministerstvo financií a ich zaslaní na Európsku komisiu. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia na základe predloženia záverečných žiadostí o platbu a záverečných účtov, ktoré budú predložené Európskej komisii podľa platných termínov.

0 Dní
0 Hodin
0 Minút
0 Sekúnd
Zdroj: SITATAGY: