TLAČOVÉ SPRÁVY

Kryptomagazin podporuje začínajúce, aj rozbehnuté firmy, ktoré sa zameriavajú na kryptomeny. Každý úspešný biznis potrebuje zákazníkov. Tento priestor je určený pre vás. Požiadajte o uverenie tlačovej správy na našich weboch ZDARMA! (vyhradzujeme si možnosť odmietnuť, prípadne pred publikovaním s vaším vedomím upraviť tlačovú správu)

Napíšte nám na e-mail [email protected]

Garantujeme vám lukratívne umiestnenie na našej titulke po dobu minimálne 12 hodín. Pre urýchlenie publikácie by tlačová správa nemala mať viac ako 1000 slov a jediný odkaz na oficiálnu stránku projektu. Affiliate linky a odkazy mimo oficiálnych kanálov sú zakázané.

Tlačové správy zdarma sa neindexujú na prehliadačoch (noindex, nofollow).

——————————

Chcete u nás publikovať sponzorovaný článok alebo máte záujem o zložitejšiu marketingovú kampaň na Slovensku, v Česku a Poľsku? Tu nájdete viac o reklamných možnostiach na Kryptomagazine.

PRESS-RELEASES

Kryptomagazin supports cryptocurrency-related businesses. Every successful company need customers. This space is here for you! Apply for FREE press-release publication on our websites. (we reserve the right to decline or edit your press-release)

Send us an e-mail at [email protected]

We guarantee a lucrative placement of your press-release on our front page for at least 12 hours. To speed up the process, your press-release should not be more than 1000 words long and contain one backlink official to the official company website only! (no affiliate links).

Free press-releases are published as noindex and nofollow.

——————————

Do you want to publish sponsored story and reach hundreds of thousands of potantial customers? Are you interested in mor complex add campaign in Slovak and Czech republic and in Poland? Find more info. here.